Vul een zoekwoord in:

Economische en maatschappelijke winst

De duurzaamheid van straatbaksteen draagt bij aan economische en maatschappelijke winst. Voorbeelden hiervan zijn lage levenscycluskosten (LCC) en lage onderhoudskosten. Ook draagt straatbaksteen bij aan de bescherming van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden.

Zeer lange levensduur en waardevast

Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand. Door de eeuwen heen is bewezen dat straatbaksteen een zeer lange levensduur heeft, mooi en sterk blijft. Nederland kent veel perioden van regen en ook periodes met nachtvorst, gevolgd door dooi overdag. Wanneer materialen nat worden en daarna blootgesteld worden aan vorst, bestaat het risico van een snelle afbraak. Straatbaksteen is echter langdurig bestand tegen zware omstandigheden.

Levenscycluskosten (LCC)

In veel binnensteden ligt tot op de dag van vandaag hetzelfde straatwerk als enkele eeuwen geleden. En is al wegenonderhoud nodig, dan zijn de straatbakstenen herbruikbaar. Door de lange levensduur, lage onderhoudsbehoefte, hergebruik en waardevastheid scoort straatbaksteen goed op het gebied van economische aspecten. Dit is zeker terug te zien als men rekening houdt met de kosten over de gehele levensduur en de besparing elders in de keten. Advies- en Ingenieursbureau Tauw onderzocht de levenscycluskosten (LCC) van straatbaksteen. Conclusie is dat wanneer de gehele levenscyclus in ogenschouw wordt genomen, straatbaksteen veelal een financieel betere keuze is dan alternatieven. Zie ook (de studie van Bouwhulpgroep Eindhoven naar) de levensduurkosten- en baten van baksteenmetselwerk

Onderhoud

Bij alle open verhardingen zijn de voegen vatbaar voor onderhoud. Er zijn verschillende bestrijdingsmethoden afhankelijk van de wensen en mogelijkheden: chemisch (met herbiciden), mechanisch (vegen, borstelen, maaien), branden of een combinatie hiervan. Elke methode heeft voor- en nadelen en is afhankelijk van de eisen en uitgangspunten van de terreinbeheerder. Straatbaksteen kan er prima tegen.

De straatbaksteen zelf spuit men met water onder hoge druk schoon, zo nodig met toevoeging van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van kauwgom zijn effectieve methoden ontwikkeld, zoals het droogvriezen.

Bescherming landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden

Straatbaksteen is een herkenbaar onderdeel van het Nederlandse straatwerk. Door de kleiwinning en de toepassing is straatbaksteen letterlijk beeldbepalend voor het landschap. De variatie in, en toepassingsmogelijkheden van het product zijn zeer groot. Straatbaksteen vormt het decor van dagelijks leven met een goede ruimtelijke kwaliteit en positieve gebruikservaring, en dat al vele eeuwen lang.