Vul een zoekwoord in:

Kinderboek Het geheim van de baksteen

Speciaal voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs heeft KNB een informatief prentenboek gemaakt. 'Het geheim van de baksteen' is een spannend verhaal voor de jeugd met veel informatie over baksteen als bouwmateriaal. Het wil kinderen bewustmaken van de inrichting van hun leefomgeving en de interesse voor de gebouwde omgeving vergroten. Met het boek speelt KNB tevens in op een recente wijziging van kerndoelen in het basisonderwijs.

Kijken naar leefomgeving

Mensen en vooral kinderen komen steeds verder af te staan van de oorspronkelijke herkomst en toepassing van producten en materialen. Komt geld uit de muur en melk uit de fabriek? Dat de baksteen een oer-Hollands en van klei gemaakt bouwmateriaal is en al eeuwenlang in onze cultuur verankerd, wordt dus ook steeds minder vanzelfsprekend. 'Het geheim van de baksteen' moet die kennis levend houden. KNB sluit hiermee eveneens aan op een grootschalig stimuleringsprogramma van de overheid en het onderwijs om techniek duurzaam te integreren in het basisonderwijs.

De gebruikers, verwerkers en ontwerpers van morgen zitten vandaag op school. Wie beter of anders leert kijken naar zijn leefomgeving en kennis opdoet over een eerlijk Hollands product, krijgt meer interesse voor de bouw en misschien ook voor een opleiding in deze bedrijfstak.

Lesprogramma

Het verhaal gaat over Jerry die net is verhuisd en in de muur van zijn nieuwe slaapkamer een baksteen ziet die anders is dan de andere. Als hij hem los tikt ontdekt hij een briefje van de metselaar van het huis. Dat briefje is het begin van een spannende speurtocht. Behalve het verhaal van Jerry, volgt de lezer de baksteen op zijn weg van rivierklei tot aan de steen die in de muur zit of in de straat ligt.

Het prettig lezende verhaal, de uitnodigende opmaak en een informatieve leesbalk op iedere pagina, maken 'Het geheim van de baksteen' spannend en informatief tegelijk. Het boek is geschreven door kinderboekenschrijfster Rian Visser en geïllustreerd door Wilbert van der Steen. In combinatie met de eerder door KNB uitgebrachte DVD 'Leven in de klei' kan het boek uitstekend voor een projectweek worden gebruikt. Het boek kan besteld worden bij KNB en maar ook in de boekhandel (ISBN 90-5300-130-1).

Bij het boek hoort ook de lesbrief Baksteen Steengoed.

Kinderboek Het geheim van de baksteen