Vul een zoekwoord in:

KNB, brancheorganisatie voor de keramische industrie

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse keramische industrie. De sector omvat zowel nationale als internationale, soms beursgenoteerde ondernemingen, die in een industrieel proces de grondstof klei omzetten in een keramisch product, veelal bedoeld voor toepassing in de bouw.

De bij KNB aangesloten fabrikanten produceren metselbaksteen, straatbaksteen, (poreuze) binnenmuursteen, keramische dakpannen, keramische wand- en vloertegels en keramische raamdorpels.

Voor de productie van al deze keramische producten wordt gebruik gemaakt van klei als natuurlijke grondstof, al of niet gemengd met andere grondstoffen al naar gelang de gewenste prestaties van het eindproduct.

Keramische producten zijn duurzaam, vormvast en onderhoudsarm. Het zijn veilige en klimaatvriendelijke producten die in ons dagelijks leven een belangrijke rol spelen.

De Nederlandse keramische industrie omvat ongeveer 16 nationale en internationale ondernemingen met 42 productielocaties. De bouwkeramische industrie biedt direct werk aan circa 2.500 mensen. 

Kerntaken

  • behartiging van de collectieve belangen (nationaal en internationaal) van de gehele bouwkeramische industrie op het gebied van: energie, milieu en grondstoffen, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, technische voorschriften en normeringen;
  • kennisontwikkeling en -overdracht naar de beroepspraktijk, van zowel ontwerpers als verwerkers;
  • verzorgen van branche-opleidingen voor de keramische industrie;
  • uitgave van architectuurmagazine BAKSTEEN;
  • KNB is partij bij de CAO voor de baksteenindustrie.

Lidmaatschappen

KNB is aangesloten bij VNO-NCW, AWVN en NVTB (Nederlandse Vereniging voor de Toeleverende Bouwmaterialenindustrie).

Internationale lidmaatschappen

Internationaal is KNB aangesloten bij de Europese koepelorganisaties Cerame-Unie, CET (European Ceramic Tiles) en TBE (Tiles and Bricks Europe). De samenwerking binnen TBE is inmiddels ruim 60 jaar oud. Voor inzage in de jubileumuitgave klik hier.

Participatie

KNB participeert verder in de Stichting Stapelbouw en MVO Nederland.

Adres

KNB is gevestigd in het Keramisch Huis, Florijnweg 6, 6883 JP Velp (Gld.)