Vul een zoekwoord in:

Nieuws

KNB Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Ondanks grote onzekerheid over de prijs en beschikbaarheid van energie wist de Nederlandse bouwkeramische industrie in 2022 de product-afzet op peil te houden. Voor de korte en middellange termijn zijn er nieuwe onzekerheden. Denk aan de veranderende omstandigheden voor de nieuwbouwmarkt van woningen en aan een tijdige en betaalbare beschikbaarheid van groene energie-infrastructuur. KNB publiceert het Jaarverslag over 2022.

Voorkant Jaarverslag KNB 2022.JPG

Keiformaat 70: zelfde functionaliteit, zelfde kwaliteit, maar een lagere MKI

De keramische industrie zet zich in voor een betere milieukwaliteit van de straatbaksteen. Met de aanduiding ‘Keiformaat 70’ presenteert de industrie een slankere straatbaksteen die dezelfde functionaliteiten en kwaliteiten heeft als de traditioneel toegepaste ‘Keiformaat 80’, maar met een MKI-score die aanzienlijk beter is. Arie Mooiman, adviseur techniek en duurzaamheid van de KNB, geeft een toelichting op de ontwikkeling en de kwaliteiten van de Keiformaat 70.

Straatbaksteen 80 mm en 70 mm Vandersanden - web.jpg

Vakbonden passeren goed eindbod baksteenwerkgevers

Leden van de vakbond FNV en CNV hebben een prima eindbod van werkgevers in de baksteenindustrie naast zich neergelegd. De 1.500 werknemers in de baksteenindustrie missen daarmee een loonsverhoging van bijna 9% per 1 mei a.s. Ouderen missen de mogelijkheid om vooruitlopend op AOW alvast 20% minder te gaan werken bij 10% minder loon.

Mens in fabriek3.jpg

Baksteen doet meer dan bekleden

Baksteengevels zijn uniek. Ze geven het bouwwerk vorm, kleur en karakter. Beschermen tegen regen, hitte, kou, wind, geluid, brand en meer. En kennen een goede milieuprestatie door de vrijwel onderhoudsvrije en lange levensduur. Bovendien is het een materiaal dat niet verkleurt en mooi veroudert. Dat verklaart de lage levensduurkosten en waardevastheid van baksteengevels. Deze publicatie geeft een korte toelichting op de gevelfuncties en de materiaalprestaties.

Functies van baksteengevels (1).png

Duurzaam bakken in keramische industrie

Tijdens een druk bezochte fabrikantenbijeenkomst werden op vrijdag 24 maart de eindresultaten gepresenteerd uit het meerjarige KNB-onderzoek Duurzame Alternatieven voor aardgas. De Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer deed de aftrap. Onderzoeksinstituut TCKI gaf toelichting op de eindresultaten. Het onderzoek kwam tot stand met steun van de provincie Gelderland.

producten.jpg

Wegens succes herdrukt: ‘Het geheim van de baksteen’

Voor menig kind is er veel te ontdekken over de leefwereld om hem heen. Letterlijk wel te verstaan: waar komen de materialen vandaan waar het huis en de straat uit bestaan? Het spannende, ook informatieve kinderboek ‘Het geheim van de baksteen’ leest lekker weg en helpt jongeren bewust te worden van de bouwmaterialen in hun omgeving. Wegens groot succes brengt branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) een herdruk uit. Bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Cover het geheim van de baksteen.JPG

BRL 9334 voor goed en verantwoord straatwerk

Per 1 november 2022 is de vernieuwde versie BRL 9334 Straatwerk van kracht: dé onderlegger voor mooi en strak (klinker)straatwerk met een juiste fundatie, conform de afspraken en zonder gedoe. Deze BRL is op maat gemaakt voor de hoofd- en onderaannemer. Met BRL 9334 Straatwerk maken opdrachtgevers en bestratingsbedrijven eenvoudig heldere afspraken over uitvoering en resultaat.

straat_eemnes.jpg

Made in Limburg Verkiezingsdebat: goede opkomst en pittige discussies

In opmaat naar de Statenverkiezingen 2023 debatteerden op 1 maart jl. 12 kandidaat-statenleden, waaronder 8 lijsttrekkers, over de Limburgse maakindustrie. In Boekhandel Dominicanen te Maastricht werden vijf stellingen besproken onder leiding van Sander Kleikers. Over industrie, werkgelegenheid, infrastructuur en welvaart. Wat kan de industrie op deze thema’s verwachten van de aankomende provinciebestuurders?

IMG-8148.jpg

De rol van bouwkeramiek in een circulaire economie

Circle Economy deed onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van keramische bouwmaterialen in een circulaire economie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie werd het onderzoeksrapport op de Bouwbeurs Utrecht gepresenteerd.

Voorkant rapport Circle Scan.JPG

Drukbezochte KNB-studiedag metseldocenten

Op 25 januari kwamen ruim 60 metsel- en bouwdocenten naar de jaarlijkse studiedag van KNB. Thema: bakstenen, bouwtrends en architectuur. In het Amsterdamse Polanentheater werden de docenten geïnformeerd over verduurzaming van metselwerk, productinnovaties uit de baksteenindustrie en de impact daarvan op onderwijs en vakmensen. En niet te vergeten over promotie van het metselvak en 21% stijgende leerlingaantallen voor VMBO-BWI. Afgesloten werd met een rondleiding langs de wereldberoemde metselwerkarchitectuur uit de Amsterdamse School.

IMG-20230125-WA0002.jpg

Minister Rob Jetten op werkbezoek in baksteenfabriek

Maandag 23 januari bracht Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, een werkbezoek aan een baksteenfabriek in het Gelderse Pannerden. Het geavanceerde productieproces stond model voor de innovatiekracht van de regionale, energie intensieve maakindustrie, ook wel Cluster 6-industrie geheten. Diverse sprekers van verschillende achtergrond riepen op tot samenwerking om randvoorwaarden, ambities en behoeften tot fundamentele verduurzaming zeker te stellen.

1674500490672.png

Slimmer met slankere straatbaksteen

De straatbaksteenindustrie wil met een slankere straatbaksteen bijdragen aan een duurzaam en circulair Nederland. De KNB-brochure Besparen met Keiformaat 70 geeft achtergronden en toepassingsvoorbeelden. De presentatie van het eerste exemplaar vond plaats in Vught.

Thumbnail video Vught.png

KNB-Infoblad herzien: Verduurzaming met smalle baksteen

De Nederlandse baksteenindustrie verduurzaamt op vele manieren. Een daarvan is productinnovatie met smalle bakstenen. Dat zijn bakstenen met een breedte van slechts 65 mm (iets breder kan ook) in plaats van 100 mm. Dat bespaart flink op materiaal en energie tijdens de productie. En het bespaart gewicht in de gevelconstructie, waardoor lichtere geveldragers volstaan. Dit, terwijl smal metselwerk in uiterlijk, toepassing en verwerking sterk lijkt op metselwerk met volle bakstenen.

Voorkant Infoblad 39 Buitenspouwbladen met smalle baksteen.JPG

Energie brengt welvaart

’Energie brengt welvaart’. Met dit statement opende KNB-voorzitter Nienke Homan het werkbezoek dat de top van Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) aan onze industrie bracht. Een verslag over balansbehoud, vergroening en zelfregie.

samen.jpg

NEPSI in Actie

De bescherming van werknemers tegen gevaren op het werk wordt naar een hoger plan getild. Het Europese netwerk NEPSI organiseerde op 22 november de kick-off voor het NEPSI in Actie-project. KNB was erbij.

nepSi in action logo.JPG

Experts ontmoeten elkaar bij Stapelbouw

Stichting Stapelbouw heeft weer van zich laten horen! Op 16 november werden ‘contribuanten en participanten’ van de Stichting bijgepraat over technisch onderzoek, normering maar er werd ook ingegaan op markt- en productontwikkelingen die zorgen voor nieuwe constructieve uitdagingen.

IMG_0426.JPG

Beheerplan Natura 2000 Rijntakken halverwege de looptijd

Na een voorbereiding van ruim 10 jaar werd in 2018 het eerste 6-jarige Natura 2000 Beheerplan Rijntakken in uitvoering genomen. Dat betekent dat dit plan in 2024 wordt opgevolgd door een nieuwe versie. Ruim halverwege de looptijd alle reden voor een evaluatie door de provincie.

Nieuwe natuur 2

Duurzaam verpakken van metselbaksteen

Verpakkingen zorgen voor efficiënt en veilig transport, beschermen de producten tegen schade, vocht en vuil maar vormen tegelijkertijd een milieulast na gebruik. De baksteenindustrie werkt daarom intensief aan het verduurzamen daarvan, zowel van de houten pallets als van de kunststof krimp- of stretchhoezen. Kan het anders?

20200320_heftruck8tons_hulopallets.jpg

Koning Willem-Alexander oriënteert zich op stikstofvraagstuk

Het werkbezoek dat Koning Willem-Alexander op dinsdag 8 november 2022 bracht aan een melkveehouderij in Terschuur stond in het teken van het stikstofvraagstuk. Deze heeft impact op meer sectoren dan de agrarische alleen. KNB-directeur Ewald van Hal informeerde Zijne Majesteit over de verduurzamingsplannen én -daden van de (Gelderse) bouwkeramische industrie.

5R8A8980.jpg

Gelderse (kandidaat) Statenleden bezoeken baksteenindustrie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 bezocht een delegatie van Gelderse (kandidaat) Statenleden de baksteenindustrie.  Het bezoek was onderdeel van een door VNO-NCW Midden georganiseerde bustour door Ondernemend Gelderland. Afsluitend ontvingen zij het Manifest Ondernemend Nederland. VNONCW, MKB-NL en brancheorganisaties waaronder KNB vragen daarmee aandacht voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

Werkbezoek statenleden Gelderland 2022.JPG

Onderzoek gerichte sedimentatie van rivierklei

Wist u dat de meeste kleideeltjes met het rivierwater eindigen in de Noordzee of als ongewenst slib in havens? Zonde toch. Om na te gaan of klei meer efficiënt kan worden afgezet participeert KNB in onderzoek naar de mogelijkheden om rivierklei versneld af te zetten.

Kleisedimentatioe Bemmel 1.jpg

Werkbezoek Limburgse Klimaatgedeputeerde Van Gaans

"Dit soort industrie moet voor Nederland behouden blijven". Deze kernachtige boodschap liet de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans – Gijbels achter na afloop van zijn werkbezoek aan KNB op locatie van Koninklijke MOSA. Een Limburgse parel in termen van de Gedeputeerde.

Werkbezoek Mosa Van Gaans.jpg

Aan de wethouder Openbare Ruimte

Onder het motto 'Samen maken wij de openbare ruimte mooier' roept de Nederlandse straatbaksteenindustrie wethouders op om samen de openbare ruimte duurzaam en circulair in te richten. Met straatbaksteen uiteraard! De oproep werd gedaan in het vakblad Binnenlands Bestuur.

WB NL_MKT_PHO_REF_Spoorbuurt_Breda %283%29.jpg

Waterstof als energiebron voor baksteen stap dichterbij

KNB-lid Rodruza, energiebedrijf Essent, waterstofspecialist HyMove en branchekoepel KNB ondertekenden donderdag 6 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst.  Hiermee komt waterstof als energiebron in de industrie een stap dichterbij.

20221006_094108.jpg

Waar staat bouwkeramische industrie in actualiteit?

Een hoge energieprijs, mogelijke druk op leveranties, uitblijvende maatregelen voor de energie intensieve industrie. In de media is veel te lezen van en over sectoren die het moeilijk hebben of dreigen te krijgen. Waar staat KNB?

Media aandacht.JPG

Keramische bestrating actueel tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte (5 & 6 oktober, Jaarbeurs Utrecht) is KNB op donderdag 6 oktober present met een lezing over specificaties voor probleemloos en duurzaam straatwerk. De VOR is het jaarlijkse evenement voor professionals in ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. Kom ook!

Straatbaksteen 2.jpg (1)

KNB-consortium vraagt MOOI-subsidie aan

Een consortium van KNB met DNV, TCKI, Instalat, TNO en Technip Energies diende voor de ontwikkeling van waterstof transitiebranders een onderzoeksvoorstel in bij RVO, de MOOI-subsidieverlener. Bij goedkeuring start eind dit jaar al het onderzoek dat flexibele branders voor de keramische industrie moet opleveren.

Mooi subsidie.png

Nieuwe editie KNB-Architectuurmagazine BAKSTEEN

Stadsbeeld is het thema van de nieuwe uitgave van het KNB-magazine BAKSTEEN. In deze nieuwe uitgave geven architecten inzicht hoe een bewuste steenkeuze, vakmanschap en detaillering wat hun betreft bijdraagt aan een gewenst stadsbeeld.

voorkant BAKSTEEN 74.JPG

18e MasterClass Baksteen inspireert architecten

Voor de 18e keer organiseerde KNB een Masterclass voor architecten. Maar liefst 52 ontwerpende professionals, waaronder opvallend veel jongeren, namen deel. De reacties waren enthousiast en tijdens een afsluitende borrel werd nog lang nagepraat over wat was gehoord en gezien.

Groepsfoto MasterClass Baksteen 22 september 2022.jpg

Beoordelen metselwerkuiterlijk met BRL 2826-1 metselwerkconstructies

De term ‘mooi’ is subjectief en hangt samen met persoonlijke smaak. Het uiterlijk van metselwerk is een optelsom van een reeks factoren. Bijvoorbeeld variatie in voegbreedtes, het verloop van de voegen of het ‘uitbuiken’ van een gevelvlak. De BRL 2826-1 Metselwerkconstructies helpt bij het specificeren en beoordelen van het metselwerkuiterlijk.

Afbeelding metselaar.png (1)

'Watskebouwt' met baksteen?

Maar liefst 300 eerstejaars studenten Bouwkunde aan de TU-Delft streden in de ‘Battle of the Bricks’. Met 24 teams werd een zo groot mogelijke brugoverspanning gestapeld van 100 bakstenen.

TU DELFT.jpg

Nieuwe KNB-brochure: van Klei tot Dakpan

Keramische dakpannen behoren, net als baksteen, al eeuwenlang tot de meest toegepaste bouwmaterialen in Nederland. Daarmee is de gebakken dakpan eigenlijk heel gewoon. Hoe (on)gewoon dat is staat in de nieuwe KNB-brochure Van klei tot dakpan.

Van klei tot dakpan.JPG

Uitgebreide tentoonstelling in Amersfoort: BAKSTEEN

Baksteen hoort bij Nederland. Dat wordt zicht- en voelbaar met de tentoonstelling BAKSTEEN van Kunsthal KAdE in Amersfoort. Tussen 10 september en 8 januari 2023 wordt met de tentoonstelling een ode gebracht aan ‘ons’ keramisch bouwmateriaal. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en architecten tonen de schoonheid van gebakken steen in al zijn kleurvarianten, herhalingen en metselverbanden.

Baksteen expo.jpg

De geschiedenis van Steenfabriek Kekerdom

Bij tijd en wijle verschijnen er uitgaven die zijn gewijd aan de geschiedenis van een baksteenfabriek of de steenindustrie in een bepaalde streek. Meest recent is een door Heemkundekring De Duffel uitgegeven publicatie van de hand van Jan Alexander van Weeghel over Steenfabriek Kekerdom.

Cover Boek Kekerdom.jpg

Interview met voorzitter van branchekoepel over hoge gasprijzen

Ook de keramische sector heeft te maken hoge gasprijzen. De sector wil van het gas af, maar heeft daar wel de overheid voor nodig, zegt Nienke Homan, voorzitter van brancheorganisatie KNB. Want anders komt de bouw van 900 duizend woningen in gevaar. Meer inzicht geeft  mevrouw Homan in het interview met opinieblad Forum.

Afbeelding bij artikel afzet metselbaksteen.jpg