Vul een zoekwoord in:

Nieuws

NEa onderzocht CO2 efficiëntie Nederlandse industrie

Vandaag presenteerde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de resultaten van een vergelijking tussen de CO2-efficiëntie van de Nederlandse industrie in 2018 en de nieuwe EU ETS benchmarkwaarden zoals die gelden vanaf 2021.

IMG_4709.JPG

Keramische industrie ondersteunt initiatief Waterstofcoalitie

Fabrikanten van bouwkeramiek, samenwerkend in branchekoepel KNB, scharen zich achter de oproep van de Waterstofcoalitie aan een nieuw kabinet om te komen tot een Waterstofpact. Juist de regeerperiode 2021 – 2025 is cruciaal om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

Gasunie promotie afbeelding

Stembusakkoord Akte van Oost: Met gezond verstand en voeten in de klei

Gelderse fabrikanten van baksteen en keramische dakpannen, samenwerkend in KNB, zijn verheugd met de Akte van Oost. Daarmee verklaren 9 kandidaat Kamerleden uit Oost Nederland zich in te zetten om opgaven en oplossingen in Oost Nederland vanuit politiek Den Haag te steunen. Niet alleen voor de regio zelf maar om heel Nederland slim te benutten.

Akte van Oost.PNG

Onderzoek verduurzaming verpakking bouwkeramiek

Duurzaam verpakken van gebakken stenen gaat verder dan de materiaalkeuze alleen. De nieuwe Taakgroep Duurzame Verpakkingen van KNB onderzoekt daarom ook mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakkingen. De uitdaging is het maken van de optimale keuze op basis van de juiste, op feiten gebaseerde inzichten.

20200320_heftruck8tons_hulopallets.jpg

Is biopropaan een duurzaam alternatief?

In opdracht van KNB, en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, doet Technisch Centrum Keramische Industrie (TCKI) haalbaarheidsonderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas in het keramisch proces. Het onderzoek, onderdeel van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030, vond al plaats in Denemarken maar bereikt nu ook de besneeuwde binnenplaats van het Keramisch Huis in Velp.

Afbeelding2.jpg (2)

Minder woningnieuwbouw in 2020

De sneeuw en strenge vorst geven echt winterweer maar ook stagnatie in de uitvoering van bouwprojecten. Wellicht wordt het later in de nieuwbouwproductie over 2021 zichtbaar. Dat is nu nog onbekend, maar wel bekend is hoe het de woningnieuwbouw in 2020 verging.

Winter1.jpg

Alternatief kampioenschap: ‘Metselen voor de lens’

Corona maakt dit jaar een NK Metselen om de Zilveren Troffel onmogelijk. Daarom organiseert KNB een film- en fotowedstrijd voor vmbo-bouwleerlingen en hun docenten: ‘Metselen voor de lens’. Uitdaging is de mooiste video's, vlogs en foto's te maken om het metselvak te promoten.

Knipsel flyer leerlingen.JPG

Metselen van baksteen onder winterse omstandigheden

Vorst, sneeuw en stevige neerslag kunnen het metselproces aardig dwars zitten. Met de juiste maatregelen kan oponthoud worden voorkomen en vooral een goede kwaliteit worden bewaakt. Wat praktische tips en wenken voor metselen onder barre weersomstandigheden.

Winter3.jpg

4 podcasts over straatbaksteen

De mooiste stenen van Nederland! Presentatrice Fabienne de Vries (bekend van o.a. TMF) sprak in een uitzending van New Business Radio met experts over het product straatbaksteen. De uitzending is in 4 afzonderlijke podcasts terug te luisteren. KNB maakte het mogelijk.

NBR podcasts.jpg

Oost-Nederland: proeftuin voor energietransitie

Onder dit motto organiseerde The Economic Board Arnhem/Nijmegen in samenwerking met o.a. VNO-NCW Midden en Nederland Slim Benutten een digitaal werkbezoek voor (kandidaat) Kamerleden. Thema: de energietransitie. KNB gaf stem aan de maakindustrie.

IMG_6727.JPG

Wat heeft baksteenindustrie het metselonderwijs te vertellen?

Voor iedereen betrokken bij het metselonderwijs verzorgt KNB op woensdag 27 januari ‘Bricking News’. Een uur lang worden BWI- en metseldocenten onderhouden over innovaties in baksteengevelwerk en ontwikkelingen in hun vakgebied.

foto keramisch huis  290604005.JPG

NewBusinessRadio over de mooiste stenen van Nederland

Maandag 27 januari 10.00 uur praat Fabienne de Vries tijdens Let's Talk Business met Jos van Eldonk van Common Affairs Landschapsarchitecten en met dé straatbaksteenspecialisten van KNB. Gespreksonderwerp? De mooiste stenen van Nederland: straatbakstenen. Luistert u mee?

Verkeersdruppel Straat Eemnes.jpg

Nieuwe Baksteen CAO 2020-2021

De baksteenleden van KNB en van FNV Procesindustrie zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. Zij krijgen in 2021 tweemaal een structurele loonsverhoging en eind 2020 een eenmalige uitkering. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 juli 2020 en kent een looptijd van 18 maanden.

CAO baksteen voorkant KNB FNV.jpg

Baksteenproducent plaatst kanttekeningen bij nationale CO2 heffing

Directeur Ivo Würzner van baksteenfabrikant en KNB-lid Rodruza heeft zorg over de gevolgen van de nationale CO2-heffing voor zijn sector. De heffing, die per 1 januari 2021 ingaat, moet zorgen voor verduurzaming van de industrie in Nederland.

Youtube video Cobouw - Rodruza.JPG (1)

Nationale CO2 heffing bevordert weglek van industrie

Donderdagavond 12 november stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2021. Dat heeft de kans vergroot dat de bouwkeramische industrie van 2021 tot 2031 met een nationale CO2 heffing te maken gaat krijgen. Half december heeft de Eerste Kamer het laatste woord.

branden.jpg

Het belang van Europese normen voor milieuprestaties

Het meten van milieuprestaties moet een eerlijke en gelijke beoordeling voor alle bouwproducten zijn. Dus geen gebruik van voorkeurslijstjes voor materialen of beoordeling op basis van een onderbuikgevoel zoals ‘biobased is altijd goed’. Nee, prestaties moeten volgens KNB worden gemeten op basis van de wetenschappelijk onderbouwde levenscyclusanalyse (LCA) vastgelegd in de Europese norm.

Afbeelding bij artikel Europese normen.png

KNB traint metseldocent

Op het VMBO worden bouwdocenten van de afdeling BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) aangespoord zich bij te scholen op onderdelen die zij in mindere mate beheersen. KNB nam initiatief tot een praktijktraining Metseltechniek. Docenten krijgen in 4 middagen de basisvaardigheden bijgebracht.

1e Finaledag MetselenDSC_0145.jpg

Europarlementariër Chahim bezoekt baksteenfabriek

PvdA-Europarlementariër Mohamed Chahim bracht vrijdag 30 oktober een werkbezoek aan de georganiseerde bouwkeramische industrie. De in klimaat- en energievraagstukken op Europeesniveau gespecialiseerde politicus is sterk voorstander van de breedste schouders die de zwaarste (klimaat)lasten moeten dragen. Hoe kijkt hij naar de positie die de baksteenindustrie daarbij inneemt?

werkbezoek Mohamed Chahim6.jpg

Nationale CO2-heffing verzwakt Hollandse baksteen

De door het kabinet voorgestelde nationale CO2-heffing kan door de industrie van bouwkeramiek niet worden ontlopen. Voor het maken van oer-Hollandse bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels is bijvoorbeeld gas nodig vanwege het bakproces. Wereldwijd zijn er nog altijd geen alternatieven voor handen. Komende week behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2021 waarin de nieuwe CO2-heffing is opgenomen.

baksteenfabriek-bakstenen op ovenwagen.jpg

Limburgse gedeputeerden ontvangen Roadmap Bouwkeramiek

KNB-bestuurder Willem Stas overhandigde vandaag KNB’s nieuwe Roadmap aan de Limburgse gedeputeerden Van den Akker en Burlet. In deze Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 verkent de sector de initiatieven en onderzoeken die nodig zijn om de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van bouwkeramiek te versnellen.

Overhandiging Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 J. vd Akker (l) R. Burlet (m) W. Stas (r).jpg

Moos (11) ziet toekomst als baksteenproducer wel zitten

De 11-jarige Moos wil later baksteenproducer worden. Waar begin je dan? Voor Moos is dat bij het RTL 4-programma Later Als Ik Groot Ben. Presentator Jochem van Gelder verraste Moos en ging met hem naar een straatbaksteenfabriek. Moos leert er over klei, de productie van straatbaksteen en fabriceert er zelf een. KNB gaf opdracht voor deze onlinevideo om kinderen bewust te maken van de bouwmaterialenwereld om zich heen.

Foto Moos en Jochem.jpg

Uitgave 72 BAKSTEEN bekent kleur

Nederland is best verwend met baksteen. De producten geven letterlijk kleur aan ons leven! En voor wie de natuurlijke baksteenkleur onvoldoende vindt: met glazuren, keimen, engoberen en smoren is de kleurvariëteit oneindig te vergroten. De nieuwste uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN geeft trends en opvattingen over kleurgebruik in de gevel.

Cover BAKSTEEN 72 Kleur.JPG

Belastingplan 2021 prikt keramische industrie

Met Prinsjesdag presenteerde het Kabinet Rutte III het Belastingplan 2021. Deze bevat het voorstel tot een nationale CO2-heffing. Het moet de energie-intensieve industrie prikkelen om te verduurzamen. Maar hoe doe je dat als energie ook grondstof voor je product is, doorbraaktechnologie wereldwijd ontbreekt en de in Oost- en Zuid-Nederland verspreid liggende fabrieken investeringscycli van circa 30 jaar kennen? Zo’n heffing prikkelt niet, maar prikt.

hoekstra-koffertje-tweede-kamer.jpg

Straatbaksteen voor levenslang hergebruik

Uit onderzoek door onafhankelijk adviesbureau CE Delft blijkt, dat ongeveer 90% van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. De grote mate van hergebruik en lange levensduur bevestigt het circulaire, duurzame karakter van de gebakken straatklinker.

Spelen op straatklinkers

Voorgenomen ETS-besluit benadeelt keramische tegelindustrie

De Europese Commissie staat op het punt de keramische tegelindustrie te benadelen. Dat gebeurt bij goedkeuring van de nieuwe ETS State Aid Guidelines. Dit Richtsnoer maakt voor Lidstaten compensatie mogelijk van de door energiebedrijven aan industriële klanten doorberekende koolstofkosten. De gehanteerde methodologie houdt geen rekening met kenmerken van het MKB. Gevolg is dat bij gelijke gevallen het industriële grootbedrijf wel maar industriële MKB-sectoren, zoals de keramische tegelindustrie, geen compensatie kan verwachten.

press release twitter.PNG

Nieuwe KNB-video: Waarom droogstapelen?

De realisatie van mooi en hoogwaardig baksteengevelwerk kent een groot scala aan keuzemogelijkheden. Architect Erik Heijnen van Comzone Architect geeft in deze tweede KNB-video een nadere toelichting op de gemaakte keuze voor een circulair bakstenen droogstapelsysteem bij het bedrijfsgebouw van SPG-ARRK.

Screenshot film Erik Heijnen.JPG

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de sector concrete initiatieven en mogelijkheden, gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS vandaag in ontvangst. Veel bouwkeramische bedrijven zijn in Gelderland gelegen.

Technology Roadmap 2030 aangeboden

Industrie zet in op emissie-loos bouwkeramiek

De bouwkeramische industrie, samenwerkend in branchevereniging KNB, wil in 2030 een herkende en erkende bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 brengt initiatieven en proposities tot energietransitie, stikstofreductie en circularisatie samenhangend in beeld, ook letterlijk.

Cover Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.jpg

KNB participeert in onderzoeksprogramma naar ‘meegroei’ branderconcept

Samen met 29 partners start KNB deelname aan een waterstof industrieconsortium. Doel is een forse CO2 reductie in de industrie door waterstoftoepassing. DNV GL bracht de 30 partijen bijeen omdat die de gehele waterstofwaardeketen vertegenwoordigen. Het onderzoek duurt twee jaar.

IMG_2707.JPG

Oproep: Nu investeren in woningbouw voorkomt zware crisis

Een zeer groot aantal koepelorganisaties voor de woningbouw doet bij Tweede en Eerste Kamer en bij het Kabinet krachtig pleidooi om gezamenlijk miljarden euro’s vrij te maken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen. Een van deze koepels is NVTB waarbij KNB is aangesloten.

IMG_4389.jpg

Kijktip! Baksteen meester in duurzaamheid

Stel dat historische gebouwen nu nieuw gebouwd zouden moeten worden. Kunnen ze dan voldoen aan het Bouwbesluit voor het berekenen van de milieubelasting door materiaalgebruik? Zie de vlog en stel met KNB vast: bij een echt lange gebouwlevensduur is baksteen meester in duurzaamheid.

Ilse Koreman Deelprogrammaleider Erfgoed en Duurzaamheid.JPG

KNB kritisch op wetsvoorstel CO2 heffing

Een nationale CO2-heffing moet voorwaardelijk zijn aan toepasbaarheid en beschikbaarheid van duurzame alternatieven voor aardgas. Met dit standpunt reageert KNB op een consulatie door het Ministerie van EZK over het Wetsvoorstel nationale CO2-heffing. De consultatieperiode eindigde 29 mei jl.

Bovenkant tunneloven

Nieuwe KNB-video: Waarom prefab gevelelementen met ingestorte keramische steenstrips?

Architect Richard van Tiggele van Venster Architecten licht in een nieuwe KNB-video toe welke keuzes hij maakte bij baksteengevelwerk. De video is de eerste in een nieuwe reeks over baksteengevelwerk.

Afbeelding video Le Perron in Woerden Richard van Tiggele.JPG

KNB publiceert jaarverslag 2019

KNB publiceert haar jaarverslag 2019 en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder staat ook stil bij de impact van de coronacrisis op de keramische sector.

screenshot voorkant jaarverslag.JPG

Keramische Industrie levert bijdrage aan MIDDEN

KNB verleent medewerking aan MIDDEN: een kennisdatabase die per sector inzicht geeft in manieren waarop de Nederlandse industrie kan decarboniseren.

Project MIDDEN.JPG (2)

Start 68e editie NK Metselen ‘anno 1953’

Op 16 januari start in Breda het NK Metselen 2020. Dat gebeurt met een eerste voorronde bij Bouwschool Breda.

Voorronde NK Metselen tijdens Bouwbeurs Utrecht februari 2019.jpg