Vul een zoekwoord in:

Nieuws

NEPSI in Actie

De bescherming van werknemers tegen gevaren op het werk wordt naar een hoger plan getild. Het Europese netwerk NEPSI organiseerde op 22 november de kick-off voor het NEPSI in Actie-project.

nepSi in action logo.JPG

Beheerplan Natura 2000 Rijntakken halverwege de looptijd

Na een voorbereiding van ruim 10 jaar werd in 2018 het eerste 6-jarige Natura 2000 Beheerplan Rijntakken in uitvoering genomen. Dat betekent dat dit plan in 2024 wordt opgevolgd door een nieuwe versie. Ruim halverwege de looptijd alle reden voor een evaluatie door de provincie.

Nieuwe natuur 2

Duurzaam verpakken van metselbaksteen

Verpakkingen zorgen voor efficiënt en veilig transport, beschermen de producten tegen schade, vocht en vuil maar vormen tegelijkertijd een milieulast na gebruik. De baksteenindustrie werkt daarom intensief aan het verduurzamen daarvan, zowel van de houten pallets als van de kunststof krimp- of stretchhoezen. Kan het anders?

20200320_heftruck8tons_hulopallets.jpg

Koning Willem-Alexander oriënteert zich op stikstofvraagstuk

Het werkbezoek dat Koning Willem-Alexander op dinsdag 8 november 2022 bracht aan een melkveehouderij in Terschuur stond in het teken van het stikstofvraagstuk. Deze heeft impact op meer sectoren dan de agrarische alleen. KNB-directeur Ewald van Hal informeerde Zijne Majesteit over de verduurzamingsplannen én -daden van de (Gelderse) bouwkeramische industrie.

Werkbezoek Koning tafel Veluwe Arrangement.jpg

Gelderse (kandidaat) Statenleden bezoeken baksteenindustrie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 bezocht een delegatie van Gelderse (kandidaat) Statenleden de baksteenindustrie.  Het bezoek was onderdeel van een door VNO-NCW Midden georganiseerde bustour door Ondernemend Gelderland. Afsluitend ontvingen zij het Manifest Ondernemend Nederland. VNONCW, MKB-NL en brancheorganisaties waaronder KNB vragen daarmee aandacht voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

Werkbezoek statenleden Gelderland 2022.JPG

Onderzoek gerichte sedimentatie van rivierklei

Wist u dat de meeste kleideeltjes met het rivierwater eindigen in de Noordzee of als ongewenst slib in havens? Zonde toch. Om na te gaan of klei meer efficiënt kan worden afgezet participeert KNB in onderzoek naar de mogelijkheden om rivierklei versneld af te zetten.

Kleisedimentatioe Bemmel 1.jpg

Werkbezoek Limburgse Klimaatgedeputeerde Van Gaans

"Dit soort industrie moet voor Nederland behouden blijven". Deze kernachtige boodschap liet de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans – Gijbels achter na afloop van zijn werkbezoek aan KNB op locatie van Koninklijke MOSA. Een Limburgse parel in termen van de Gedeputeerde.

Werkbezoek Mosa Van Gaans.jpg

Aan de wethouder Openbare Ruimte

Onder het motto 'Samen maken wij de openbare ruimte mooier' roept de Nederlandse straatbaksteenindustrie wethouders op om samen de openbare ruimte duurzaam en circulair in te richten. Met straatbaksteen uiteraard! De oproep werd gedaan in het vakblad Binnenlands Bestuur.

WB NL_MKT_PHO_REF_Spoorbuurt_Breda %283%29.jpg

Waterstof als energiebron voor baksteen stap dichterbij

KNB-lid Rodruza, energiebedrijf Essent, waterstofspecialist HyMove en branchekoepel KNB ondertekenden donderdag 6 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst.  Hiermee komt waterstof als energiebron in de industrie een stap dichterbij.

20221006_094108.jpg

Waar staat bouwkeramische industrie in actualiteit?

Een hoge energieprijs, mogelijke druk op leveranties, uitblijvende maatregelen voor de energie intensieve industrie. In de media is veel te lezen van en over sectoren die het moeilijk hebben of dreigen te krijgen. Waar staat KNB?

Media aandacht.JPG

Keramische bestrating actueel tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte (5 & 6 oktober, Jaarbeurs Utrecht) is KNB op donderdag 6 oktober present met een lezing over specificaties voor probleemloos en duurzaam straatwerk. De VOR is het jaarlijkse evenement voor professionals in ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. Kom ook!

Straatbaksteen 2.jpg (1)

KNB-consortium vraagt MOOI-subsidie aan

Een consortium van KNB met DNV, TCKI, Instalat, TNO en Technip Energies diende voor de ontwikkeling van waterstof transitiebranders een onderzoeksvoorstel in bij RVO, de MOOI-subsidieverlener. Bij goedkeuring start eind dit jaar al het onderzoek dat flexibele branders voor de keramische industrie moet opleveren.

Mooi subsidie.png

Nieuwe editie KNB-Architectuurmagazine BAKSTEEN

Stadsbeeld is het thema van de nieuwe uitgave van het KNB-magazine BAKSTEEN. In deze nieuwe uitgave geven architecten inzicht hoe een bewuste steenkeuze, vakmanschap en detaillering wat hun betreft bijdraagt aan een gewenst stadsbeeld.

voorkant BAKSTEEN 74.JPG

18e MasterClass Baksteen inspireert architecten

Voor de 18e keer organiseerde KNB een Masterclass voor architecten. Maar liefst 52 ontwerpende professionals, waaronder opvallend veel jongeren, namen deel. De reacties waren enthousiast en tijdens een afsluitende borrel werd nog lang nagepraat over wat was gehoord en gezien.

Groepsfoto MasterClass Baksteen 22 september 2022.jpg

Beoordelen metselwerkuiterlijk met BRL 2826-1 metselwerkconstructies

De term ‘mooi’ is subjectief en hangt samen met persoonlijke smaak. Het uiterlijk van metselwerk is een optelsom van een reeks factoren. Bijvoorbeeld variatie in voegbreedtes, het verloop van de voegen of het ‘uitbuiken’ van een gevelvlak. De BRL 2826-1 Metselwerkconstructies helpt bij het specificeren en beoordelen van het metselwerkuiterlijk.

Afbeelding metselaar.png (1)

'Watskebouwt' met baksteen?

Maar liefst 300 eerstejaars studenten Bouwkunde aan de TU-Delft streden in de ‘Battle of the Bricks’. Met 24 teams werd een zo groot mogelijke brugoverspanning gestapeld van 100 bakstenen.

TU DELFT.jpg

Nieuwe KNB-brochure: van Klei tot Dakpan

Keramische dakpannen behoren, net als baksteen, al eeuwenlang tot de meest toegepaste bouwmaterialen in Nederland. Daarmee is de gebakken dakpan eigenlijk heel gewoon. Hoe (on)gewoon dat is staat in de nieuwe KNB-brochure Van klei tot dakpan.

Van klei tot dakpan.JPG

Uitgebreide tentoonstelling in Amersfoort: BAKSTEEN

Baksteen hoort bij Nederland. Dat wordt zicht- en voelbaar met de tentoonstelling BAKSTEEN van Kunsthal KAdE in Amersfoort. Tussen 10 september en 8 januari 2023 wordt met de tentoonstelling een ode gebracht aan ‘ons’ keramisch bouwmateriaal. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en architecten tonen de schoonheid van gebakken steen in al zijn kleurvarianten, herhalingen en metselverbanden.

Baksteen expo.jpg

De geschiedenis van Steenfabriek Kekerdom

Bij tijd en wijle verschijnen er uitgaven die zijn gewijd aan de geschiedenis van een baksteenfabriek of de steenindustrie in een bepaalde streek. Meest recent is een door Heemkundekring De Duffel uitgegeven publicatie van de hand van Jan Alexander van Weeghel over Steenfabriek Kekerdom.

Cover Boek Kekerdom.jpg

Interview met voorzitter van branchekoepel over hoge gasprijzen

Ook de keramische sector heeft te maken hoge gasprijzen. De sector wil van het gas af, maar heeft daar wel de overheid voor nodig, zegt Nienke Homan, voorzitter van brancheorganisatie KNB. Want anders komt de bouw van 900 duizend woningen in gevaar. Meer inzicht geeft  mevrouw Homan in het interview met opinieblad Forum.

Afbeelding bij artikel afzet metselbaksteen.jpg

Nieuw IKOB-Stimuleringsfonds

Heb jij een innovatief idee op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van de bouw of gebouwde omgeving dat veelbelovend is, een nieuw kennisproduct kan opleveren en dat een financiële bijdrage goed kan gebruiken? Maak dan kans op een bijdrage van € 50.000 uit het nieuwe IKOB- Stimuleringsfonds.

sparkler-g5afdb84ea_640.jpg

KNB ondertekent Groene Afspraak: 'Groene’ kleiwinning heeft de toekomst

Op 20 mei bekrachtigde KNB, samen met 8 andere partijen, op locatie in de Millingerwaard een Groene Afspraak. Inzet is klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning langs Rijn en Maas. Mede-ondertekenaars zijn vijf natuur- en milieuorganisaties alsmede de bouwgrondstofwinners Van de Wetering, K3 en Delgromij.  De ondertekening vond plaats onder goedkeurend oog van de Gelderse Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor onder meer water en gebiedsontwikkeling.

IMG_8877.JPG

Jaarverslag KNB 2021: Concrete stappen naar verdere verduurzaming

Het door KNB gepresenteerde Jaarverslag 2021 is een verslag over een getekend jaar. Toch kon de industrie de bouwketen blijven voorzien van in Nederland gebakken bouwproducten. Door duurzaamheid en circulariteit gedreven innovaties verbreedt de mogelijkheden voor afnemers om daaruit verantwoorde keuzes te maken. Ook dat is de kracht van keramiek.

Cover Jaarverslag KNB 2021.JPG

TU-studenten worden enthousiaste metselaars

Kennis van de verwerkingsaspecten van materialen verbetert de kwaliteit van een ontwerp. Vanuit dit principe verzorgde KNB voor studenten Bouwkunde van de TU Delft een workshop metselen. Locatie was Bouwmensen Delft. Na afloop waren de pakweg 20 deelnemers geïnstrueerd, geïnspireerd en geïnformeerd.

IMG_20220511_112602.jpg

Bouwkeramiek present tijdens GEVEL 2022

Geen gevel zonder gebakken kleiproduct! Logisch dat KNB prominent aanwezig is, begin juni, tijdens GEVEL 2022 in Utrecht. Met een stand, storytelling en lezingen worden gevelprofessionals uitgedaagd anders naar keramische bouwproducten te kijken. En zelf hét antwoord op de bouwopgaven van vandaag en morgen te laten beleven. Komt u ook?

Voorstel voor opname doek - dematerialisatie en droogstapelstenen.jpg

Akkoord op nieuwe Baksteen CAO 2022/2023

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en werkgeversorganisatie KNB hebben definitief ingestemd met het op 13 april bereikte onderhandelresultaat over een nieuwe Baksteen CAO 2022/2023. Het resultaat kwam tot stand na drie stevige onderhandelronden in een gedurende de onderhandelperiode zich ingrijpend wijzigende context.

CAO baksteen voorkant KNB FNV CNV.jpg

Biogas transitie-optie voor bouwkeramische industrie

Een van de kansrijke energietechnologieën tot verduurzaming van de keramische industrie is biogas, zo blijkt uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. KNB gaf CCS Energie Advies opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek voor Gelderland. De studie, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, toont dat biogas in potentie een interessante optie is voor verduurzaming van de keramische industrie.

Biogas installatie.png

Klimaat-Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) bezoeken baksteenindustrie

Hoe breng je duurzame en betaalbare energie naar de regionaal gevestigde industrie? En wat hebben deze bedrijven nodig om de transitie te versnellen? Dit en meer kwam aan de orde tijdens het werkbezoek aan de bouwkeramische industrie. KNB-voorzitter Homan bepleitte een Crisis- en Herstelwet-achtige aanpak.

werkbezoek Tweede Kamerleden Bontenbal en Erkens

Bouwkeramische industrie wil sterke impuls geven aan energietransitie, maar infrastructuur ontbreekt

Vandaag ontving Minister Jetten van Energie en Klimaat de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’. Dit rapport beschrijft hoe 9 regionaal gevestigde, industriële sectoren (waaronder die voor bouwkeramiek) de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is.

IMG_4967.JPG

Publicatie over levenscyclusanalyse van baksteengevels

Vakblad RenovatieTotaal wijdt in haar 1e editie van 2022 een publicatie aan de levensduurkosten- en baten (LCC) van gevels van baksteenmetselwerk. Basis is een interview met adviseur en onderzoeker Haico van Nunen van BouwhulpGroep. De feiten en cijfers geven informatie waarmee architecten en vastgoedeigenaars goede keuzes kunnen maken.

Cover RenovatieTotaal.JPG

Baksteenindustrie helpt onderwijs met metseltraining bouwdocent

Metseltalent van de toekomst wordt op vmbo en mbo opgeleid. Om vmbo-docenten bouwtechniek (BWI) te helpen de basisvaardigheden van het metselvak goed onder de knie te krijgen organiseert baksteenkoepel KNB sinds enige tijd praktijktrainingen Metseltechniek. Dat gebeurt in samenwerking met Platform vmbo BWI en bouwopleidingsbedrijven. De interesse overtreft de verwachtingen.

2e-Finaledag-Metselen-DSC_0233.jpg

Nienke Homan nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) hebben Nienke Homan benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Nienke Homan, tot voor kort Gronings Gedeputeerde en verantwoordelijk voor energietransitie, start per 1 maart 2022 in haar nieuwe functie. Zij volgt Han Noten op die tot eind 2021 het voorzitterschap van KNB vervulde.

Nienke Homan.jpg

Cursus Constructie van Metselwerk

Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren samen de cursus Constructies van Metselwerk. In het begin van het tweede kwartaal van dit jaar wordt de cursus voor de negende keer gehouden. 6 KE/PE voor het constructeursregister worden verkregen door deelname aan de cursus.

Banner.jpg

Cerame-Unie publiceert ‘Activity Report 2020-2021’

Cerame-Unie (CU), de Europees keramische koepel waarbij KNB is aangesloten, publiceerde een Activity Report 20/2021. Het geeft inhoud aan de ‘keramische stem’ (nine sectors, one voice) op een groot aantal voor de Europees keramische industrie relevante beleidsterreinen.

Cerame-Uni activity report.JPG

Klei-animatie nu ook in het Engels

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan. Uit internationale hoek trekt dit belangstelling. KNB stelt daarom af heden een Engelstalige versie beschikbaar van de -al eerder uitgebrachte- animatie Duurzame kleiwinning.

Engelstalige animatie kleiwinning.jpg

Terugkijken Bricking News

Dit webinar toont de nieuwste trends en ontwikkelingen rond bouwkeramiek speciaal voor het metselonderwijs. Het gevarieerde programma duurt een uur, is gericht op VMBO-bouwdocenten en metselinstructeurs en is door hen goed gewaardeerd.

Bricking News from KNB LinkedIn Post.png

Stichting Brick Valley helpt verduurzaming te versnellen

Eind 2021 plaatsten 4 baksteenfabrikanten hun handtekening onder de notariële oprichtingsacte van Stichting Brick Valley. De stichting helpt de verduurzaming van 6 steenfabrieken op het Gelders eiland te versnellen door de vraag naar duurzame energievoorziening te bundelen.

201026_definitieve versie brick valley met titel.jpg

30 jaar MJA brengt keramiek forse energiebesparing

Na bijna 30 jaar rondde de sector keramiek in 2021 deelname aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency definitief af. In 2021 vond de laatste jaarlijkse energiemonitoring over 2020 plaats en verscheen de eindrapportage.

Knipsel MJA - 2.JPG (2)