Vul een zoekwoord in:

Archief

Informatief werkbezoek Gelders College

Het gebeurt niet zo vaak: een werkbezoek door de Gelderse Commissaris van de Koning (CdK) en maar liefst twee Gedeputeerden tegelijkertijd. Toch was het realiteit voor onze industrie. Op initiatief van KNB en met dank aan KNB-lid Wienerberger voor het gastheerschap.

Vakbonden passeren goed eindbod baksteenwerkgevers

Leden van de vakbond FNV en CNV hebben een prima eindbod van werkgevers in de baksteenindustrie naast zich neergelegd. De 1.500 werknemers in de baksteenindustrie missen daarmee een loonsverhoging van bijna 9% per 1 mei a.s. Ouderen missen de mogelijkheid om vooruitlopend op AOW alvast 20% minder te gaan werken bij 10% minder loon.

Baksteen doet meer dan bekleden

Baksteengevels zijn uniek. Ze geven het bouwwerk vorm, kleur en karakter. Beschermen tegen regen, hitte, kou, wind, geluid, brand en meer. En kennen een goede milieuprestatie door de vrijwel onderhoudsvrije en lange levensduur. Bovendien is het een materiaal dat niet verkleurt en mooi veroudert. Dat verklaart de lage levensduurkosten en waardevastheid van baksteengevels. Deze publicatie geeft een korte toelichting op de gevelfuncties en de materiaalprestaties.

Duurzaam bakken in keramische industrie

Tijdens een druk bezochte fabrikantenbijeenkomst werden op vrijdag 24 maart de eindresultaten gepresenteerd uit het meerjarige KNB-onderzoek Duurzame Alternatieven voor aardgas. De Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer deed de aftrap. Onderzoeksinstituut TCKI gaf toelichting op de eindresultaten. Het onderzoek kwam tot stand met steun van de provincie Gelderland.

Wegens succes herdrukt: ‘Het geheim van de baksteen’

Voor menig kind is er veel te ontdekken over de leefwereld om hem heen. Letterlijk wel te verstaan: waar komen de materialen vandaan waar het huis en de straat uit bestaan? Het spannende, ook informatieve kinderboek ‘Het geheim van de baksteen’ leest lekker weg en helpt jongeren bewust te worden van de bouwmaterialen in hun omgeving. Wegens groot succes brengt branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) een herdruk uit. Bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

BRL 9334 voor goed en verantwoord straatwerk

Per 1 november 2022 is de vernieuwde versie BRL 9334 Straatwerk van kracht: dé onderlegger voor mooi en strak (klinker)straatwerk met een juiste fundatie, conform de afspraken en zonder gedoe. Deze BRL is op maat gemaakt voor de hoofd- en onderaannemer. Met BRL 9334 Straatwerk maken opdrachtgevers en bestratingsbedrijven eenvoudig heldere afspraken over uitvoering en resultaat.

Made in Limburg Verkiezingsdebat: goede opkomst en pittige discussies

In opmaat naar de Statenverkiezingen 2023 debatteerden op 1 maart jl. 12 kandidaat-statenleden, waaronder 8 lijsttrekkers, over de Limburgse maakindustrie. In Boekhandel Dominicanen te Maastricht werden vijf stellingen besproken onder leiding van Sander Kleikers. Over industrie, werkgelegenheid, infrastructuur en welvaart. Wat kan de industrie op deze thema’s verwachten van de aankomende provinciebestuurders?

De rol van bouwkeramiek in een circulaire economie

Circle Economy deed onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van keramische bouwmaterialen in een circulaire economie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie werd het onderzoeksrapport op de Bouwbeurs Utrecht gepresenteerd.

Minister Rob Jetten op werkbezoek in baksteenfabriek

Maandag 23 januari bracht Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, een werkbezoek aan een baksteenfabriek in het Gelderse Pannerden. Het geavanceerde productieproces stond model voor de innovatiekracht van de regionale, energie intensieve maakindustrie, ook wel Cluster 6-industrie geheten. Diverse sprekers van verschillende achtergrond riepen op tot samenwerking om randvoorwaarden, ambities en behoeften tot fundamentele verduurzaming zeker te stellen.

Slimmer met slankere straatbaksteen

De straatbaksteenindustrie wil met een slankere straatbaksteen bijdragen aan een duurzaam en circulair Nederland. De KNB-brochure Besparen met Keiformaat 70 geeft achtergronden en toepassingsvoorbeelden. De presentatie van het eerste exemplaar vond plaats in Vught.

KNB-Infoblad herzien: Verduurzaming met smalle baksteen

De Nederlandse baksteenindustrie verduurzaamt op vele manieren. Een daarvan is productinnovatie met smalle bakstenen. Dat zijn bakstenen met een breedte van slechts 65 mm (iets breder kan ook) in plaats van 100 mm. Dat bespaart flink op materiaal en energie tijdens de productie. En het bespaart gewicht in de gevelconstructie, waardoor lichtere geveldragers volstaan. Dit, terwijl smal metselwerk in uiterlijk, toepassing en verwerking sterk lijkt op metselwerk met volle bakstenen.

Energie brengt welvaart

’Energie brengt welvaart’. Met dit statement opende KNB-voorzitter Nienke Homan het werkbezoek dat de top van Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) aan onze industrie bracht. Een verslag over balansbehoud, vergroening en zelfregie.

Experts ontmoeten elkaar bij Stapelbouw

Stichting Stapelbouw heeft weer van zich laten horen! Op 16 november werden ‘contribuanten en participanten’ van de Stichting bijgepraat over technisch onderzoek, normering maar er werd ook ingegaan op markt- en productontwikkelingen die zorgen voor nieuwe constructieve uitdagingen.

Beheerplan Natura 2000 Rijntakken halverwege de looptijd

Na een voorbereiding van ruim 10 jaar werd in 2018 het eerste 6-jarige Natura 2000 Beheerplan Rijntakken in uitvoering genomen. Dat betekent dat dit plan in 2024 wordt opgevolgd door een nieuwe versie. Ruim halverwege de looptijd alle reden voor een evaluatie door de provincie.

Duurzaam verpakken van metselbaksteen

Verpakkingen zorgen voor efficiënt en veilig transport, beschermen de producten tegen schade, vocht en vuil maar vormen tegelijkertijd een milieulast na gebruik. De baksteenindustrie werkt daarom intensief aan het verduurzamen daarvan, zowel van de houten pallets als van de kunststof krimp- of stretchhoezen. Kan het anders?

Koning Willem-Alexander oriënteert zich op stikstofvraagstuk

Het werkbezoek dat Koning Willem-Alexander op dinsdag 8 november 2022 bracht aan een melkveehouderij in Terschuur stond in het teken van het stikstofvraagstuk. Deze heeft impact op meer sectoren dan de agrarische alleen. KNB-directeur Ewald van Hal informeerde Zijne Majesteit over de verduurzamingsplannen én -daden van de (Gelderse) bouwkeramische industrie.

Gelderse (kandidaat) Statenleden bezoeken baksteenindustrie

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2023 bezocht een delegatie van Gelderse (kandidaat) Statenleden de baksteenindustrie.  Het bezoek was onderdeel van een door VNO-NCW Midden georganiseerde bustour door Ondernemend Gelderland. Afsluitend ontvingen zij het Manifest Ondernemend Nederland. VNONCW, MKB-NL en brancheorganisaties waaronder KNB vragen daarmee aandacht voor ondernemersvriendelijk provinciaal beleid.

Onderzoek gerichte sedimentatie van rivierklei

Wist u dat de meeste kleideeltjes met het rivierwater eindigen in de Noordzee of als ongewenst slib in havens? Zonde toch. Om na te gaan of klei meer efficiënt kan worden afgezet participeert KNB in onderzoek naar de mogelijkheden om rivierklei versneld af te zetten.

Werkbezoek Limburgse Klimaatgedeputeerde Van Gaans

"Dit soort industrie moet voor Nederland behouden blijven". Deze kernachtige boodschap liet de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans – Gijbels achter na afloop van zijn werkbezoek aan KNB op locatie van Koninklijke MOSA. Een Limburgse parel in termen van de Gedeputeerde.

Aan de wethouder Openbare Ruimte

Onder het motto 'Samen maken wij de openbare ruimte mooier' roept de Nederlandse straatbaksteenindustrie wethouders op om samen de openbare ruimte duurzaam en circulair in te richten. Met straatbaksteen uiteraard! De oproep werd gedaan in het vakblad Binnenlands Bestuur.

Waterstof als energiebron voor baksteen stap dichterbij

KNB-lid Rodruza, energiebedrijf Essent, waterstofspecialist HyMove en branchekoepel KNB ondertekenden donderdag 6 oktober 2022 een samenwerkingsovereenkomst.  Hiermee komt waterstof als energiebron in de industrie een stap dichterbij.

Waar staat bouwkeramische industrie in actualiteit?

Een hoge energieprijs, mogelijke druk op leveranties, uitblijvende maatregelen voor de energie intensieve industrie. In de media is veel te lezen van en over sectoren die het moeilijk hebben of dreigen te krijgen. Waar staat KNB?

Keramische bestrating actueel tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte (5 & 6 oktober, Jaarbeurs Utrecht) is KNB op donderdag 6 oktober present met een lezing over specificaties voor probleemloos en duurzaam straatwerk. De VOR is het jaarlijkse evenement voor professionals in ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. Kom ook!

KNB-consortium vraagt MOOI-subsidie aan

Een consortium van KNB met DNV, TCKI, Instalat, TNO en Technip Energies diende voor de ontwikkeling van waterstof transitiebranders een onderzoeksvoorstel in bij RVO, de MOOI-subsidieverlener. Bij goedkeuring start eind dit jaar al het onderzoek dat flexibele branders voor de keramische industrie moet opleveren.

Nieuwe editie KNB-Architectuurmagazine BAKSTEEN

Stadsbeeld is het thema van de nieuwe uitgave van het KNB-magazine BAKSTEEN. In deze nieuwe uitgave geven architecten inzicht hoe een bewuste steenkeuze, vakmanschap en detaillering wat hun betreft bijdraagt aan een gewenst stadsbeeld.

18e MasterClass Baksteen inspireert architecten

Voor de 18e keer organiseerde KNB een Masterclass voor architecten. Maar liefst 52 ontwerpende professionals, waaronder opvallend veel jongeren, namen deel. De reacties waren enthousiast en tijdens een afsluitende borrel werd nog lang nagepraat over wat was gehoord en gezien.

Beoordelen metselwerkuiterlijk met BRL 2826-1 metselwerkconstructies

De term ‘mooi’ is subjectief en hangt samen met persoonlijke smaak. Het uiterlijk van metselwerk is een optelsom van een reeks factoren. Bijvoorbeeld variatie in voegbreedtes, het verloop van de voegen of het ‘uitbuiken’ van een gevelvlak. De BRL 2826-1 Metselwerkconstructies helpt bij het specificeren en beoordelen van het metselwerkuiterlijk.

Nieuwe KNB-brochure: van Klei tot Dakpan

Keramische dakpannen behoren, net als baksteen, al eeuwenlang tot de meest toegepaste bouwmaterialen in Nederland. Daarmee is de gebakken dakpan eigenlijk heel gewoon. Hoe (on)gewoon dat is staat in de nieuwe KNB-brochure Van klei tot dakpan.

Uitgebreide tentoonstelling in Amersfoort: BAKSTEEN

Baksteen hoort bij Nederland. Dat wordt zicht- en voelbaar met de tentoonstelling BAKSTEEN van Kunsthal KAdE in Amersfoort. Tussen 10 september en 8 januari 2023 wordt met de tentoonstelling een ode gebracht aan ‘ons’ keramisch bouwmateriaal. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en architecten tonen de schoonheid van gebakken steen in al zijn kleurvarianten, herhalingen en metselverbanden.

De geschiedenis van Steenfabriek Kekerdom

Bij tijd en wijle verschijnen er uitgaven die zijn gewijd aan de geschiedenis van een baksteenfabriek of de steenindustrie in een bepaalde streek. Meest recent is een door Heemkundekring De Duffel uitgegeven publicatie van de hand van Jan Alexander van Weeghel over Steenfabriek Kekerdom.

Interview met voorzitter van branchekoepel over hoge gasprijzen

Ook de keramische sector heeft te maken hoge gasprijzen. De sector wil van het gas af, maar heeft daar wel de overheid voor nodig, zegt Nienke Homan, voorzitter van brancheorganisatie KNB. Want anders komt de bouw van 900 duizend woningen in gevaar. Meer inzicht geeft  mevrouw Homan in het interview met opinieblad Forum.

Nieuw IKOB-Stimuleringsfonds

Heb jij een innovatief idee op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van de bouw of gebouwde omgeving dat veelbelovend is, een nieuw kennisproduct kan opleveren en dat een financiële bijdrage goed kan gebruiken? Maak dan kans op een bijdrage van € 50.000 uit het nieuwe IKOB- Stimuleringsfonds.

KNB ondertekent Groene Afspraak: 'Groene’ kleiwinning heeft de toekomst

Op 20 mei bekrachtigde KNB, samen met 8 andere partijen, op locatie in de Millingerwaard een Groene Afspraak. Inzet is klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning langs Rijn en Maas. Mede-ondertekenaars zijn vijf natuur- en milieuorganisaties alsmede de bouwgrondstofwinners Van de Wetering, K3 en Delgromij.  De ondertekening vond plaats onder goedkeurend oog van de Gelderse Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor onder meer water en gebiedsontwikkeling.

Jaarverslag KNB 2021: Concrete stappen naar verdere verduurzaming

Het door KNB gepresenteerde Jaarverslag 2021 is een verslag over een getekend jaar. Toch kon de industrie de bouwketen blijven voorzien van in Nederland gebakken bouwproducten. Door duurzaamheid en circulariteit gedreven innovaties verbreedt de mogelijkheden voor afnemers om daaruit verantwoorde keuzes te maken. Ook dat is de kracht van keramiek.

TU-studenten worden enthousiaste metselaars

Kennis van de verwerkingsaspecten van materialen verbetert de kwaliteit van een ontwerp. Vanuit dit principe verzorgde KNB voor studenten Bouwkunde van de TU Delft een workshop metselen. Locatie was Bouwmensen Delft. Na afloop waren de pakweg 20 deelnemers geïnstrueerd, geïnspireerd en geïnformeerd.

Bouwkeramiek present tijdens GEVEL 2022

Geen gevel zonder gebakken kleiproduct! Logisch dat KNB prominent aanwezig is, begin juni, tijdens GEVEL 2022 in Utrecht. Met een stand, storytelling en lezingen worden gevelprofessionals uitgedaagd anders naar keramische bouwproducten te kijken. En zelf hét antwoord op de bouwopgaven van vandaag en morgen te laten beleven. Komt u ook?

Akkoord op nieuwe Baksteen CAO 2022/2023

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en werkgeversorganisatie KNB hebben definitief ingestemd met het op 13 april bereikte onderhandelresultaat over een nieuwe Baksteen CAO 2022/2023. Het resultaat kwam tot stand na drie stevige onderhandelronden in een gedurende de onderhandelperiode zich ingrijpend wijzigende context.

Biogas transitie-optie voor bouwkeramische industrie

Een van de kansrijke energietechnologieën tot verduurzaming van de keramische industrie is biogas, zo blijkt uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. KNB gaf CCS Energie Advies opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek voor Gelderland. De studie, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, toont dat biogas in potentie een interessante optie is voor verduurzaming van de keramische industrie.

Klimaat-Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) bezoeken baksteenindustrie

Hoe breng je duurzame en betaalbare energie naar de regionaal gevestigde industrie? En wat hebben deze bedrijven nodig om de transitie te versnellen? Dit en meer kwam aan de orde tijdens het werkbezoek aan de bouwkeramische industrie. KNB-voorzitter Homan bepleitte een Crisis- en Herstelwet-achtige aanpak.

Bouwkeramische industrie wil sterke impuls geven aan energietransitie, maar infrastructuur ontbreekt

Vandaag ontving Minister Jetten van Energie en Klimaat de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’. Dit rapport beschrijft hoe 9 regionaal gevestigde, industriële sectoren (waaronder die voor bouwkeramiek) de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is.

Publicatie over levenscyclusanalyse van baksteengevels 

Vakblad RenovatieTotaal wijdt in haar 1e editie van 2022 een publicatie aan de levensduurkosten- en baten (LCC) van gevels van baksteenmetselwerk. Basis is een interview met adviseur en onderzoeker Haico van Nunen van BouwhulpGroep. De feiten en cijfers geven informatie waarmee architecten en vastgoedeigenaars goede keuzes kunnen maken.

Baksteenindustrie helpt onderwijs met metseltraining bouwdocent

Metseltalent van de toekomst wordt op vmbo en mbo opgeleid. Om vmbo-docenten bouwtechniek (BWI) te helpen de basisvaardigheden van het metselvak goed onder de knie te krijgen organiseert baksteenkoepel KNB sinds enige tijd praktijktrainingen Metseltechniek. Dat gebeurt in samenwerking met Platform vmbo BWI en bouwopleidingsbedrijven. De interesse overtreft de verwachtingen.

Nienke Homan nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) hebben Nienke Homan benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Nienke Homan, tot voor kort Gronings Gedeputeerde en verantwoordelijk voor energietransitie, start per 1 maart 2022 in haar nieuwe functie. Zij volgt Han Noten op die tot eind 2021 het voorzitterschap van KNB vervulde.

Cursus Constructie van Metselwerk

Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren samen de cursus Constructies van Metselwerk. In het begin van het tweede kwartaal van dit jaar wordt de cursus voor de negende keer gehouden. 6 KE/PE voor het constructeursregister worden verkregen door deelname aan de cursus.

Cerame-Unie publiceert ‘Activity Report 2020-2021’

Cerame-Unie (CU), de Europees keramische koepel waarbij KNB is aangesloten, publiceerde een Activity Report 20/2021. Het geeft inhoud aan de ‘keramische stem’ (nine sectors, one voice) op een groot aantal voor de Europees keramische industrie relevante beleidsterreinen.

Klei-animatie nu ook in het Engels

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan. Uit internationale hoek trekt dit belangstelling. KNB stelt daarom af heden een Engelstalige versie beschikbaar van de -al eerder uitgebrachte- animatie Duurzame kleiwinning.

Terugkijken Bricking News

Dit webinar toont de nieuwste trends en ontwikkelingen rond bouwkeramiek speciaal voor het metselonderwijs. Het gevarieerde programma duurt een uur, is gericht op VMBO-bouwdocenten en metselinstructeurs en is door hen goed gewaardeerd.

Stichting Brick Valley helpt verduurzaming te versnellen

Eind 2021 plaatsten 4 baksteenfabrikanten hun handtekening onder de notariële oprichtingsacte van Stichting Brick Valley. De stichting helpt de verduurzaming van 6 steenfabrieken op het Gelders eiland te versnellen door de vraag naar duurzame energievoorziening te bundelen.

Bouwkeramische industrie speelt rol in digitalisering

Digitalisering in de bouw is een van de belangrijkste opgaven van dit moment. Fabrikanten van bouwmateriaal spelen daarin een belangrijke rol. Als producent en eigenaar van data. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) verzorgde een webinar, KNB-lid Wienerberger verleende medewerking. Het webinar is hier terug te zien.

Keramische industrie present op Dag van het Klimaatakkoord 2021

Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord 2021 nam directeur Ivo Würzner van baksteenfabrikant Rodruza deel aan een paneldebat over groene industriepolitiek. Hij gaf daarmee stem aan de energie-intensieve MKB-industrie zoals de keramische industrie is. “De wil en kennis tot verduurzaming is er, de overheid moet vooral faciliteren met een concreet plan en een tijdhorizon”.

KNB-brochure: ‘Van klei tot baksteen’ vernieuwd

De evergreen onder de KNB-brochures is vernieuwd: ‘Van Klei tot Baksteen’. De brochure zet de basale principes van baksteenproductie uiteen en belicht het meervoudige gezicht van de baksteenindustrie.

Fabrikanten bouwkeramiek stevig getroffen door hoge gasprijs

De prijs voor aardgas is inmiddels zo sterk gestegen dat het ook fabrikanten van gebakken bouwmaterialen raakt. De fabrikanten gebruiken aardgas als brand- en grondstof voor hun productie maar hebben daarnaast klimaatrechten nodig die door de hoge energieprijzen ook sterk in prijs zijn gestegen. KNB vroeg hier met een persbericht aandacht voor.

Nieuwe uitgave BAKSTEEN

Eind september 2021 verscheen een nieuwe uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN, de 73e editie alweer. Thema is ROND, maar het had ook gebogen of gekromd kunnen zijn. Een inspirerende uitgave vol met out of the box-metselwerk.

De duurzaamste straat van Nederland

Krijg tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte antwoord op de vraag: Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Gemeente Nijmegen (European Green Capital 2018) stelde deze vraag aan bijna dertig partijen. Uitgangspunten: het ontwerp moet mensen verleiden, CO2-besparen, circulair zijn en sociale cohesie geven in realisatie en exploitatie.

Baksteenfabrikanten ondertekenen intentieverklaring ‘Brick Valley’

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger ondertekenden onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. De fabrikanten streven naar tenminste halvering van hun broeikasgasemissie in het plan Brick Valley in 2030.

Grondstof klei vermeld in nieuwe ‘Leidraad circulair ontwerpen’

Klei uit de Nederlandse rivierdelta staat vermeld als hernieuwbare grondstof in de nieuwe Leidraad Circulair Ontwerpen van Platform CB ’23. Het Platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden en bouw-brede afspraken over circulair bouwen opstellen.

Nieuwe KNB-video: Veerkracht ambachtelijk en toch hedendaags

Je zult als jonge architect toch maar de prestigieuze Abe Bonnemaprijs 2020 winnen! En dat voor een ontwerp met een zeer beperkt budget. Het lukte Ard Hoksbergen met subtiel gebruik van een zandgele volle baksteen in de gevel van een Amsterdamse basisschool.

Keramische producten ondersteunen natuurinclusief bouwen

Gebouwen hebben invloed op de natuur. Keramische bouwproducten kunnen de biodiversiteit in de leefomgeving helpen te bevorderen. Denk aan de vogeldakpan, de vleermuissteen of de keramische gevelnestkast. Het maakt natuurinclusief bouwen mogelijk.

Keramische industrie ondersteunt initiatief Waterstofcoalitie

Fabrikanten van bouwkeramiek, samenwerkend in branchekoepel KNB, scharen zich achter de oproep van de Waterstofcoalitie aan een nieuw kabinet om te komen tot een Waterstofpact. Juist de regeerperiode 2021 – 2025 is cruciaal om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

Onderzoek verduurzaming verpakking bouwkeramiek

Duurzaam verpakken van gebakken stenen gaat verder dan de materiaalkeuze alleen. De nieuwe Taakgroep Duurzame Verpakkingen van KNB onderzoekt daarom ook mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakkingen. De uitdaging is het maken van de optimale keuze op basis van de juiste, op feiten gebaseerde inzichten.

Is biopropaan een duurzaam alternatief?  

In opdracht van KNB, en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, doet Technisch Centrum Keramische Industrie (TCKI) haalbaarheidsonderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas in het keramisch proces. Het onderzoek, onderdeel van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030, vond al plaats in Denemarken maar bereikt nu ook de besneeuwde binnenplaats van het Keramisch Huis in Velp.

Metselen van baksteen onder winterse omstandigheden

Vorst, sneeuw en stevige neerslag kunnen het metselproces aardig dwars zitten. Met de juiste maatregelen kan oponthoud worden voorkomen en vooral een goede kwaliteit worden bewaakt. Wat praktische tips en wenken voor metselen onder barre weersomstandigheden.

4 podcasts over straatbaksteen

De mooiste stenen van Nederland! Presentatrice Fabienne de Vries (bekend van o.a. TMF) sprak in een uitzending van New Business Radio met experts over het product straatbaksteen. De uitzending is in 4 afzonderlijke podcasts terug te luisteren. KNB maakte het mogelijk.

Het belang van Europese normen voor milieuprestaties

Het meten van milieuprestaties moet een eerlijke en gelijke beoordeling voor alle bouwproducten zijn. Dus geen gebruik van voorkeurslijstjes voor materialen of beoordeling op basis van een onderbuikgevoel zoals ‘biobased is altijd goed’. Nee, prestaties moeten volgens KNB worden gemeten op basis van de wetenschappelijk onderbouwde levenscyclusanalyse (LCA) vastgelegd in de Europese norm.

Moos (11) ziet toekomst als baksteenproducer wel zitten

De 11-jarige Moos wil later baksteenproducer worden. Waar begin je dan? Voor Moos is dat bij het RTL 4-programma Later Als Ik Groot Ben. Presentator Jochem van Gelder verraste Moos en ging met hem naar een straatbaksteenfabriek. Moos leert er over klei, de productie van straatbaksteen en fabriceert er zelf een. KNB gaf opdracht voor deze onlinevideo om kinderen bewust te maken van de bouwmaterialenwereld om zich heen.

Nieuwe KNB-video: Waarom droogstapelen?

De realisatie van mooi en hoogwaardig baksteengevelwerk kent een groot scala aan keuzemogelijkheden. Architect Erik Heijnen van Comzone Architect geeft in deze tweede KNB-video een nadere toelichting op de gemaakte keuze voor een circulair bakstenen droogstapelsysteem bij het bedrijfsgebouw van SPG-ARRK.

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de sector concrete initiatieven en mogelijkheden, gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS vandaag in ontvangst. Veel bouwkeramische bedrijven zijn in Gelderland gelegen.

Nieuwe KNB-video: Waarom prefab gevelelementen met ingestorte keramische steenstrips?

Architect Richard van Tiggele van Venster Architecten licht in een nieuwe KNB-video toe welke keuzes hij maakte bij baksteengevelwerk. De video is de eerste in een nieuwe reeks over baksteengevelwerk.

Bouwkeramiek voor kringloopeconomie

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, presenteert branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen.

Ontvangt u de KNB-architectennieuwsbrief al?

Blijf op de hoogte van interessante nieuws voor architecten vanuit KNB en schrijf u vandaag nog HIER in voor de Architectennieuwsbrief. Dan krijgt u een aantal keer per jaar het laatste nieuws vanuit de keramische industrie voor architecten in uw inbox.