Vul een zoekwoord in:

Archief

Nieuwe editie KNB-Architectuurmagazine BAKSTEEN

Stadsbeeld is het thema van de nieuwe uitgave van het KNB-magazine BAKSTEEN. In deze nieuwe uitgave geven architecten inzicht hoe een bewuste steenkeuze, vakmanschap en detaillering wat hun betreft bijdraagt aan een gewenst stadsbeeld.

18e MasterClass Baksteen inspireert architecten

Voor de 18e keer organiseerde KNB een Masterclass voor architecten. Maar liefst 52 ontwerpende professionals, waaronder opvallend veel jongeren, namen deel. De reacties waren enthousiast en tijdens een afsluitende borrel werd nog lang nagepraat over wat was gehoord en gezien.

Beoordelen metselwerkuiterlijk met BRL 2826-1 metselwerkconstructies

De term ‘mooi’ is subjectief en hangt samen met persoonlijke smaak. Het uiterlijk van metselwerk is een optelsom van een reeks factoren. Bijvoorbeeld variatie in voegbreedtes, het verloop van de voegen of het ‘uitbuiken’ van een gevelvlak. De BRL 2826-1 Metselwerkconstructies helpt bij het specificeren en beoordelen van het metselwerkuiterlijk.

'Watskebouwt' met baksteen?

Maar liefst 300 eerstejaars studenten Bouwkunde aan de TU-Delft streden in de ‘Battle of the Bricks’. Met 24 teams werd een zo groot mogelijke brugoverspanning gestapeld van 100 bakstenen.

Nieuwe KNB-brochure: van Klei tot Dakpan

Keramische dakpannen behoren, net als baksteen, al eeuwenlang tot de meest toegepaste bouwmaterialen in Nederland. Daarmee is de gebakken dakpan eigenlijk heel gewoon. Hoe (on)gewoon dat is staat in de nieuwe KNB-brochure Van klei tot dakpan.

Uitgebreide tentoonstelling in Amersfoort: BAKSTEEN

Baksteen hoort bij Nederland. Dat wordt zicht- en voelbaar met de tentoonstelling BAKSTEEN van Kunsthal KAdE in Amersfoort. Tussen 10 september en 8 januari 2023 wordt met de tentoonstelling een ode gebracht aan ‘ons’ keramisch bouwmateriaal. Meer dan vijftig kunstenaars, ontwerpers en architecten tonen de schoonheid van gebakken steen in al zijn kleurvarianten, herhalingen en metselverbanden.

De geschiedenis van Steenfabriek Kekerdom

Bij tijd en wijle verschijnen er uitgaven die zijn gewijd aan de geschiedenis van een baksteenfabriek of de steenindustrie in een bepaalde streek. Meest recent is een door Heemkundekring De Duffel uitgegeven publicatie van de hand van Jan Alexander van Weeghel over Steenfabriek Kekerdom.

Interview met voorzitter van branchekoepel over hoge gasprijzen

Ook de keramische sector heeft te maken hoge gasprijzen. De sector wil van het gas af, maar heeft daar wel de overheid voor nodig, zegt Nienke Homan, voorzitter van brancheorganisatie KNB. Want anders komt de bouw van 900 duizend woningen in gevaar. Meer inzicht geeft  mevrouw Homan in het interview met opinieblad Forum.

Nieuw IKOB-Stimuleringsfonds

Heb jij een innovatief idee op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid of veiligheid van de bouw of gebouwde omgeving dat veelbelovend is, een nieuw kennisproduct kan opleveren en dat een financiële bijdrage goed kan gebruiken? Maak dan kans op een bijdrage van € 50.000 uit het nieuwe IKOB- Stimuleringsfonds.

KNB ondertekent Groene Afspraak: 'Groene’ kleiwinning heeft de toekomst

Op 20 mei bekrachtigde KNB, samen met 8 andere partijen, op locatie in de Millingerwaard een Groene Afspraak. Inzet is klimaatinclusieve en natuurpositieve kleiwinning langs Rijn en Maas. Mede-ondertekenaars zijn vijf natuur- en milieuorganisaties alsmede de bouwgrondstofwinners Van de Wetering, K3 en Delgromij.  De ondertekening vond plaats onder goedkeurend oog van de Gelderse Gedeputeerde Peter van ’t Hoog, verantwoordelijk voor onder meer water en gebiedsontwikkeling.

Jaarverslag KNB 2021: Concrete stappen naar verdere verduurzaming

Het door KNB gepresenteerde Jaarverslag 2021 is een verslag over een getekend jaar. Toch kon de industrie de bouwketen blijven voorzien van in Nederland gebakken bouwproducten. Door duurzaamheid en circulariteit gedreven innovaties verbreedt de mogelijkheden voor afnemers om daaruit verantwoorde keuzes te maken. Ook dat is de kracht van keramiek.

TU-studenten worden enthousiaste metselaars

Kennis van de verwerkingsaspecten van materialen verbetert de kwaliteit van een ontwerp. Vanuit dit principe verzorgde KNB voor studenten Bouwkunde van de TU Delft een workshop metselen. Locatie was Bouwmensen Delft. Na afloop waren de pakweg 20 deelnemers geïnstrueerd, geïnspireerd en geïnformeerd.

Bouwkeramiek present tijdens GEVEL 2022

Geen gevel zonder gebakken kleiproduct! Logisch dat KNB prominent aanwezig is, begin juni, tijdens GEVEL 2022 in Utrecht. Met een stand, storytelling en lezingen worden gevelprofessionals uitgedaagd anders naar keramische bouwproducten te kijken. En zelf hét antwoord op de bouwopgaven van vandaag en morgen te laten beleven. Komt u ook?

Akkoord op nieuwe Baksteen CAO 2022/2023

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en werkgeversorganisatie KNB hebben definitief ingestemd met het op 13 april bereikte onderhandelresultaat over een nieuwe Baksteen CAO 2022/2023. Het resultaat kwam tot stand na drie stevige onderhandelronden in een gedurende de onderhandelperiode zich ingrijpend wijzigende context.

Biogas transitie-optie voor bouwkeramische industrie

Een van de kansrijke energietechnologieën tot verduurzaming van de keramische industrie is biogas, zo blijkt uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. KNB gaf CCS Energie Advies opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek voor Gelderland. De studie, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, toont dat biogas in potentie een interessante optie is voor verduurzaming van de keramische industrie.

Klimaat-Kamerleden Bontenbal (CDA) en Erkens (VVD) bezoeken baksteenindustrie

Hoe breng je duurzame en betaalbare energie naar de regionaal gevestigde industrie? En wat hebben deze bedrijven nodig om de transitie te versnellen? Dit en meer kwam aan de orde tijdens het werkbezoek aan de bouwkeramische industrie. KNB-voorzitter Homan bepleitte een Crisis- en Herstelwet-achtige aanpak.

Bouwkeramische industrie wil sterke impuls geven aan energietransitie, maar infrastructuur ontbreekt

Vandaag ontving Minister Jetten van Energie en Klimaat de Cluster Energie Strategie (CES) van ‘Cluster 6’. Dit rapport beschrijft hoe 9 regionaal gevestigde, industriële sectoren (waaronder die voor bouwkeramiek) de uitstoot van CO2 verder willen verminderen en wat daarvoor nodig is.

Publicatie over levenscyclusanalyse van baksteengevels 

Vakblad RenovatieTotaal wijdt in haar 1e editie van 2022 een publicatie aan de levensduurkosten- en baten (LCC) van gevels van baksteenmetselwerk. Basis is een interview met adviseur en onderzoeker Haico van Nunen van BouwhulpGroep. De feiten en cijfers geven informatie waarmee architecten en vastgoedeigenaars goede keuzes kunnen maken.

Baksteenindustrie helpt onderwijs met metseltraining bouwdocent

Metseltalent van de toekomst wordt op vmbo en mbo opgeleid. Om vmbo-docenten bouwtechniek (BWI) te helpen de basisvaardigheden van het metselvak goed onder de knie te krijgen organiseert baksteenkoepel KNB sinds enige tijd praktijktrainingen Metseltechniek. Dat gebeurt in samenwerking met Platform vmbo BWI en bouwopleidingsbedrijven. De interesse overtreft de verwachtingen.

Nienke Homan nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) hebben Nienke Homan benoemd tot hun nieuwe voorzitter. Nienke Homan, tot voor kort Gronings Gedeputeerde en verantwoordelijk voor energietransitie, start per 1 maart 2022 in haar nieuwe functie. Zij volgt Han Noten op die tot eind 2021 het voorzitterschap van KNB vervulde.

Cursus Constructie van Metselwerk

Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren samen de cursus Constructies van Metselwerk. In het begin van het tweede kwartaal van dit jaar wordt de cursus voor de negende keer gehouden. 6 KE/PE voor het constructeursregister worden verkregen door deelname aan de cursus.

Cerame-Unie publiceert ‘Activity Report 2020-2021’

Cerame-Unie (CU), de Europees keramische koepel waarbij KNB is aangesloten, publiceerde een Activity Report 20/2021. Het geeft inhoud aan de ‘keramische stem’ (nine sectors, one voice) op een groot aantal voor de Europees keramische industrie relevante beleidsterreinen.

Klei-animatie nu ook in het Engels

Kleiwinning in Nederland geeft nieuwe natuur én biedt de grondstof voor duurzame keramische bouwmaterialen zoals metselbaksteen, straatbaksteen en keramische dakpan. Uit internationale hoek trekt dit belangstelling. KNB stelt daarom af heden een Engelstalige versie beschikbaar van de -al eerder uitgebrachte- animatie Duurzame kleiwinning.

Terugkijken Bricking News

Dit webinar toont de nieuwste trends en ontwikkelingen rond bouwkeramiek speciaal voor het metselonderwijs. Het gevarieerde programma duurt een uur, is gericht op VMBO-bouwdocenten en metselinstructeurs en is door hen goed gewaardeerd.

Stichting Brick Valley helpt verduurzaming te versnellen

Eind 2021 plaatsten 4 baksteenfabrikanten hun handtekening onder de notariële oprichtingsacte van Stichting Brick Valley. De stichting helpt de verduurzaming van 6 steenfabrieken op het Gelders eiland te versnellen door de vraag naar duurzame energievoorziening te bundelen.

30 jaar MJA brengt keramiek forse energiebesparing

Na bijna 30 jaar rondde de sector keramiek in 2021 deelname aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiency definitief af. In 2021 vond de laatste jaarlijkse energiemonitoring over 2020 plaats en verscheen de eindrapportage.

Bouwkeramische industrie speelt rol in digitalisering

Digitalisering in de bouw is een van de belangrijkste opgaven van dit moment. Fabrikanten van bouwmateriaal spelen daarin een belangrijke rol. Als producent en eigenaar van data. De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) verzorgde een webinar, KNB-lid Wienerberger verleende medewerking. Het webinar is hier terug te zien.

Keramische industrie present op Dag van het Klimaatakkoord 2021

Tijdens de Dag van het Klimaatakkoord 2021 nam directeur Ivo Würzner van baksteenfabrikant Rodruza deel aan een paneldebat over groene industriepolitiek. Hij gaf daarmee stem aan de energie-intensieve MKB-industrie zoals de keramische industrie is. “De wil en kennis tot verduurzaming is er, de overheid moet vooral faciliteren met een concreet plan en een tijdhorizon”.

KNB-brochure: ‘Van klei tot baksteen’ vernieuwd

De evergreen onder de KNB-brochures is vernieuwd: ‘Van Klei tot Baksteen’. De brochure zet de basale principes van baksteenproductie uiteen en belicht het meervoudige gezicht van de baksteenindustrie.

Fabrikanten bouwkeramiek stevig getroffen door hoge gasprijs

De prijs voor aardgas is inmiddels zo sterk gestegen dat het ook fabrikanten van gebakken bouwmaterialen raakt. De fabrikanten gebruiken aardgas als brand- en grondstof voor hun productie maar hebben daarnaast klimaatrechten nodig die door de hoge energieprijzen ook sterk in prijs zijn gestegen. KNB vroeg hier met een persbericht aandacht voor.

Nieuwe uitgave BAKSTEEN

Eind september 2021 verscheen een nieuwe uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN, de 73e editie alweer. Thema is ROND, maar het had ook gebogen of gekromd kunnen zijn. Een inspirerende uitgave vol met out of the box-metselwerk.

De duurzaamste straat van Nederland

Krijg tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte antwoord op de vraag: Hoe ontwikkel je de meest duurzame straat van Nederland? Gemeente Nijmegen (European Green Capital 2018) stelde deze vraag aan bijna dertig partijen. Uitgangspunten: het ontwerp moet mensen verleiden, CO2-besparen, circulair zijn en sociale cohesie geven in realisatie en exploitatie.

EC 6-Cursus ‘Constructies van Metselwerk’

In november a.s. start een 9e editie van de cursus Constructies van Metselwerk. Deze cursus belicht alle ins and outs van Eurocode 6 maar gaat ook in op actuele ontwikkelingen rond de Nederlandse normering van steenconstructies van metselwerk. De inschrijving is geopend.

Introductie Bouwkunde TU Delft: inspiratie uit bouwkeramiek

Op 1 september start het nieuwe studiejaar voor de 'BOKU's aan de TU Delft. Tijdens het 2 daagse studenten introductieprogramma verzorgde KNB diverse presentaties en workshops. Ruim 300 studenten gingen aan de slag om creatief met bakstenen te gaan ontwerpen.

Baksteenfabrikanten ondertekenen intentieverklaring ‘Brick Valley’

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger ondertekenden onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. De fabrikanten streven naar tenminste halvering van hun broeikasgasemissie in het plan Brick Valley in 2030.

Grondstof klei vermeld in nieuwe ‘Leidraad circulair ontwerpen’

Klei uit de Nederlandse rivierdelta staat vermeld als hernieuwbare grondstof in de nieuwe Leidraad Circulair Ontwerpen van Platform CB ’23. Het Platform wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden en bouw-brede afspraken over circulair bouwen opstellen.

Nieuwe KNB-video: Veerkracht ambachtelijk en toch hedendaags

Je zult als jonge architect toch maar de prestigieuze Abe Bonnemaprijs 2020 winnen! En dat voor een ontwerp met een zeer beperkt budget. Het lukte Ard Hoksbergen met subtiel gebruik van een zandgele volle baksteen in de gevel van een Amsterdamse basisschool.

Wartburg College landelijke winnaar Metselen voor de Lens

Hugo de Jong, metselleerling van het Rotterdamse Wartburg College, is landelijke winnaar van Metselen voor de Lens. Zijn winnende foto en video moeten jongeren de komende tijd aanzetten om warm te lopen voor het mooiste beroep in de bouw: metselaar.

Resultaten MJA-monitoring Grofkeramiek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO presenteerde cijfers van de grofkeramische industrie over productiejaar 2020. Duidelijk is dat de energiebesparingsdoelstelling zijn gehaald. Maar door welke maatregelen?

Keramische producten ondersteunen natuurinclusief bouwen

Gebouwen hebben invloed op de natuur. Keramische bouwproducten kunnen de biodiversiteit in de leefomgeving helpen te bevorderen. Denk aan de vogeldakpan, de vleermuissteen of de keramische gevelnestkast. Het maakt natuurinclusief bouwen mogelijk.

KNB Jaarverslag 2020 in teken van transitie

Coronajaar 2020 stond voor de Nederlandse industrie voor bouwkeramiek overwegend in het teken van energietransitie en stikstofreductie. Een nieuwe Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 moet de industrie leiden bij deze ingewikkelde opgaven. Productinnovatie is onderdeel van het antwoord. Een samenvattend overzicht van alle activiteiten staan in het Jaarverslag 2020 van brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Winnaar ‘Metselen voor de Lens’ bekend!

Het Wartburg College uit Rotterdam is winnaar van de landelijke competitie om de meest creatieve, informatie en wervende video over het metselvak en de metselopleiding. Een deskundige jury koos uit 13 aanmeldingen de inzending met metsel-leerling Hugo de Jong en docent Eelco Versluis in de hoofdrol.

NEa onderzocht CO2 efficiëntie Nederlandse industrie

Vandaag presenteerde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) de resultaten van een vergelijking tussen de CO2-efficiëntie van de Nederlandse industrie in 2018 en de nieuwe EU ETS benchmarkwaarden zoals die gelden vanaf 2021.

Keramische industrie ondersteunt initiatief Waterstofcoalitie

Fabrikanten van bouwkeramiek, samenwerkend in branchekoepel KNB, scharen zich achter de oproep van de Waterstofcoalitie aan een nieuw kabinet om te komen tot een Waterstofpact. Juist de regeerperiode 2021 – 2025 is cruciaal om het Nederlandse klimaat- en energiebeleid toekomstbestendig te maken.

Stembusakkoord Akte van Oost: Met gezond verstand en voeten in de klei

Gelderse fabrikanten van baksteen en keramische dakpannen, samenwerkend in KNB, zijn verheugd met de Akte van Oost. Daarmee verklaren 9 kandidaat Kamerleden uit Oost Nederland zich in te zetten om opgaven en oplossingen in Oost Nederland vanuit politiek Den Haag te steunen. Niet alleen voor de regio zelf maar om heel Nederland slim te benutten.

Onderzoek verduurzaming verpakking bouwkeramiek

Duurzaam verpakken van gebakken stenen gaat verder dan de materiaalkeuze alleen. De nieuwe Taakgroep Duurzame Verpakkingen van KNB onderzoekt daarom ook mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakkingen. De uitdaging is het maken van de optimale keuze op basis van de juiste, op feiten gebaseerde inzichten.

Is biopropaan een duurzaam alternatief?  

In opdracht van KNB, en mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, doet Technisch Centrum Keramische Industrie (TCKI) haalbaarheidsonderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas in het keramisch proces. Het onderzoek, onderdeel van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030, vond al plaats in Denemarken maar bereikt nu ook de besneeuwde binnenplaats van het Keramisch Huis in Velp.

Minder woningnieuwbouw in 2020

De sneeuw en strenge vorst geven echt winterweer maar ook stagnatie in de uitvoering van bouwprojecten. Wellicht wordt het later in de nieuwbouwproductie over 2021 zichtbaar. Dat is nu nog onbekend, maar wel bekend is hoe het de woningnieuwbouw in 2020 verging.

Alternatief kampioenschap: ‘Metselen voor de lens’

Corona maakt dit jaar een NK Metselen om de Zilveren Troffel onmogelijk. Daarom organiseert KNB een film- en fotowedstrijd voor vmbo-bouwleerlingen en hun docenten: ‘Metselen voor de lens’. Uitdaging is de mooiste video's, vlogs en foto's te maken om het metselvak te promoten.

Metselen van baksteen onder winterse omstandigheden

Vorst, sneeuw en stevige neerslag kunnen het metselproces aardig dwars zitten. Met de juiste maatregelen kan oponthoud worden voorkomen en vooral een goede kwaliteit worden bewaakt. Wat praktische tips en wenken voor metselen onder barre weersomstandigheden.

4 podcasts over straatbaksteen

De mooiste stenen van Nederland! Presentatrice Fabienne de Vries (bekend van o.a. TMF) sprak in een uitzending van New Business Radio met experts over het product straatbaksteen. De uitzending is in 4 afzonderlijke podcasts terug te luisteren. KNB maakte het mogelijk.

Oost-Nederland: proeftuin voor energietransitie

Onder dit motto organiseerde The Economic Board Arnhem/Nijmegen in samenwerking met o.a. VNO-NCW Midden en Nederland Slim Benutten een digitaal werkbezoek voor (kandidaat) Kamerleden. Thema: de energietransitie. KNB gaf stem aan de maakindustrie.

NewBusinessRadio over de mooiste stenen van Nederland

Maandag 27 januari 10.00 uur praat Fabienne de Vries tijdens Let's Talk Business met Jos van Eldonk van Common Affairs Landschapsarchitecten en met dé straatbaksteenspecialisten van KNB. Gespreksonderwerp? De mooiste stenen van Nederland: straatbakstenen. Luistert u mee?

Wat heeft baksteenindustrie het metselonderwijs te vertellen?

Voor iedereen betrokken bij het metselonderwijs verzorgt KNB op woensdag 27 januari ‘Bricking News’. Een uur lang worden BWI- en metseldocenten onderhouden over innovaties in baksteengevelwerk en ontwikkelingen in hun vakgebied.

Nieuwe Baksteen CAO 2020-2021

De baksteenleden van KNB en van FNV Procesindustrie zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. Zij krijgen in 2021 tweemaal een structurele loonsverhoging en eind 2020 een eenmalige uitkering. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 juli 2020 en kent een looptijd van 18 maanden.

Baksteenproducent plaatst kanttekeningen bij nationale CO2 heffing

Directeur Ivo Würzner van baksteenfabrikant en KNB-lid Rodruza heeft zorg over de gevolgen van de nationale CO2-heffing voor zijn sector. De heffing, die per 1 januari 2021 ingaat, moet zorgen voor verduurzaming van de industrie in Nederland.

Nationale CO2 heffing bevordert weglek van industrie

Donderdagavond 12 november stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2021. Dat heeft de kans vergroot dat de bouwkeramische industrie van 2021 tot 2031 met een nationale CO2 heffing te maken gaat krijgen. Half december heeft de Eerste Kamer het laatste woord.

Het belang van Europese normen voor milieuprestaties

Het meten van milieuprestaties moet een eerlijke en gelijke beoordeling voor alle bouwproducten zijn. Dus geen gebruik van voorkeurslijstjes voor materialen of beoordeling op basis van een onderbuikgevoel zoals ‘biobased is altijd goed’. Nee, prestaties moeten volgens KNB worden gemeten op basis van de wetenschappelijk onderbouwde levenscyclusanalyse (LCA) vastgelegd in de Europese norm.

KNB traint metseldocent

Op het VMBO worden bouwdocenten van de afdeling BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) aangespoord zich bij te scholen op onderdelen die zij in mindere mate beheersen. KNB nam initiatief tot een praktijktraining Metseltechniek. Docenten krijgen in 4 middagen de basisvaardigheden bijgebracht.

Europarlementariër Chahim bezoekt baksteenfabriek

PvdA-Europarlementariër Mohamed Chahim bracht vrijdag 30 oktober een werkbezoek aan de georganiseerde bouwkeramische industrie. De in klimaat- en energievraagstukken op Europeesniveau gespecialiseerde politicus is sterk voorstander van de breedste schouders die de zwaarste (klimaat)lasten moeten dragen. Hoe kijkt hij naar de positie die de baksteenindustrie daarbij inneemt?

Nationale CO2-heffing verzwakt Hollandse baksteen

De door het kabinet voorgestelde nationale CO2-heffing kan door de industrie van bouwkeramiek niet worden ontlopen. Voor het maken van oer-Hollandse bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels is bijvoorbeeld gas nodig vanwege het bakproces. Wereldwijd zijn er nog altijd geen alternatieven voor handen. Komende week behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2021 waarin de nieuwe CO2-heffing is opgenomen.

Limburgse gedeputeerden ontvangen Roadmap Bouwkeramiek

KNB-bestuurder Willem Stas overhandigde vandaag KNB’s nieuwe Roadmap aan de Limburgse gedeputeerden Van den Akker en Burlet. In deze Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 verkent de sector de initiatieven en onderzoeken die nodig zijn om de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van bouwkeramiek te versnellen.

Moos (11) ziet toekomst als baksteenproducer wel zitten

De 11-jarige Moos wil later baksteenproducer worden. Waar begin je dan? Voor Moos is dat bij het RTL 4-programma Later Als Ik Groot Ben. Presentator Jochem van Gelder verraste Moos en ging met hem naar een straatbaksteenfabriek. Moos leert er over klei, de productie van straatbaksteen en fabriceert er zelf een. KNB gaf opdracht voor deze onlinevideo om kinderen bewust te maken van de bouwmaterialenwereld om zich heen.

Uitgave 72 BAKSTEEN bekent kleur

Nederland is best verwend met baksteen. De producten geven letterlijk kleur aan ons leven! En voor wie de natuurlijke baksteenkleur onvoldoende vindt: met glazuren, keimen, engoberen en smoren is de kleurvariëteit oneindig te vergroten. De nieuwste uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN geeft trends en opvattingen over kleurgebruik in de gevel.

Belastingplan 2021 prikt keramische industrie

Met Prinsjesdag presenteerde het Kabinet Rutte III het Belastingplan 2021. Deze bevat het voorstel tot een nationale CO2-heffing. Het moet de energie-intensieve industrie prikkelen om te verduurzamen. Maar hoe doe je dat als energie ook grondstof voor je product is, doorbraaktechnologie wereldwijd ontbreekt en de in Oost- en Zuid-Nederland verspreid liggende fabrieken investeringscycli van circa 30 jaar kennen? Zo’n heffing prikkelt niet, maar prikt.

Straatbaksteen voor levenslang hergebruik

Uit onderzoek door onafhankelijk adviesbureau CE Delft blijkt, dat ongeveer 90% van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. De grote mate van hergebruik en lange levensduur bevestigt het circulaire, duurzame karakter van de gebakken straatklinker.

Voorgenomen ETS-besluit benadeelt keramische tegelindustrie

De Europese Commissie staat op het punt de keramische tegelindustrie te benadelen. Dat gebeurt bij goedkeuring van de nieuwe ETS State Aid Guidelines. Dit Richtsnoer maakt voor Lidstaten compensatie mogelijk van de door energiebedrijven aan industriële klanten doorberekende koolstofkosten. De gehanteerde methodologie houdt geen rekening met kenmerken van het MKB. Gevolg is dat bij gelijke gevallen het industriële grootbedrijf wel maar industriële MKB-sectoren, zoals de keramische tegelindustrie, geen compensatie kan verwachten.

Nieuwe KNB-video: Waarom droogstapelen?

De realisatie van mooi en hoogwaardig baksteengevelwerk kent een groot scala aan keuzemogelijkheden. Architect Erik Heijnen van Comzone Architect geeft in deze tweede KNB-video een nadere toelichting op de gemaakte keuze voor een circulair bakstenen droogstapelsysteem bij het bedrijfsgebouw van SPG-ARRK.

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de sector concrete initiatieven en mogelijkheden, gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS vandaag in ontvangst. Veel bouwkeramische bedrijven zijn in Gelderland gelegen.

Industrie zet in op emissieloos bouwkeramiek

De bouwkeramische industrie, samenwerkend in branchevereniging KNB, wil in 2030 een herkende en erkende bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 brengt initiatieven en proposities tot energietransitie, stikstofreductie en circularisatie samenhangend in beeld, ook letterlijk.

KNB participeert in onderzoeksprogramma naar ‘meegroei’ branderconcept

Samen met 29 partners start KNB deelname aan een waterstof industrieconsortium. Doel is een forse CO2 reductie in de industrie door waterstoftoepassing. DNV GL bracht de 30 partijen bijeen omdat die de gehele waterstofwaardeketen vertegenwoordigen. Het onderzoek duurt twee jaar.

Oproep: Nu investeren in woningbouw voorkomt zware crisis

Een zeer groot aantal koepelorganisaties voor de woningbouw doet bij Tweede en Eerste Kamer en bij het Kabinet krachtig pleidooi om gezamenlijk miljarden euro’s vrij te maken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen. Een van deze koepels is NVTB waarbij KNB is aangesloten.

Kijktip! Baksteen meester in duurzaamheid

Stel dat historische gebouwen nu nieuw gebouwd zouden moeten worden. Kunnen ze dan voldoen aan het Bouwbesluit voor het berekenen van de milieubelasting door materiaalgebruik? Zie de vlog en stel met KNB vast: bij een echt lange gebouwlevensduur is baksteen meester in duurzaamheid.

KNB kritisch op wetsvoorstel CO2 heffing

Een nationale CO2-heffing moet voorwaardelijk zijn aan toepasbaarheid en beschikbaarheid van duurzame alternatieven voor aardgas. Met dit standpunt reageert KNB op een consulatie door het Ministerie van EZK over het Wetsvoorstel nationale CO2-heffing. De consultatieperiode eindigde 29 mei jl.

Nieuwe KNB-video: Waarom prefab gevelelementen met ingestorte keramische steenstrips?

Architect Richard van Tiggele van Venster Architecten licht in een nieuwe KNB-video toe welke keuzes hij maakte bij baksteengevelwerk. De video is de eerste in een nieuwe reeks over baksteengevelwerk.

KNB publiceert jaarverslag 2019

KNB publiceert haar jaarverslag 2019 en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder staat ook stil bij de impact van de coronacrisis op de keramische sector.

Keramische Industrie levert bijdrage aan MIDDEN

KNB verleent medewerking aan MIDDEN: een kennisdatabase die per sector inzicht geeft in manieren waarop de Nederlandse industrie kan decarboniseren.

Onderwijsproject SteenGoed

Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) participeerde in het onderwijsproject SteenGoed van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Helicon en Hogeschool Van Hall Larenstein. De onderzoeksresultaten van het project SteenGoed zijn nu vrij toegankelijk. Lees meer >>

Europarlementariër Berendsen bezoekt baksteenfabriek

Op uitnodiging van KNB was Tom Berendsen, CDA-Europarlementariër, begin januari op werkbezoek bij baksteenfabriek De Rijswaard in Aalst.

Akkoord op Baksteen CAO 2019/2020

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en KNB hebben definitieve overeenstemming over een nieuwe Baksteen CAO. Deze kent een looptijd van 15 maanden, bevat twee structurele loonronden en enkele inhoudelijke wijzigingen. Het akkoord werd bereikt na 7 maanden onderhandelen.

Ontwerpwedstrijd TU Delft luidt start in van NK Metselen 2020

Het ontwerp ‘Praatbankjes’ is winnaar geworden van de Ontwerpwedstrijd van de TU-Delft en KNB. Daarmee staat in grote lijnen het finalewerkstuk vast dat eind maart tijdens het NK Metselen 2020 gerealiseerd gaat worden.

30 oktober 2019: Branches voeren actie vanwege stikstof- en PFAS-impasse

Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot’ steunen meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. KNB is een van deze branches.

Stikstof en PFAS crisis stort Nederland in recessie

‘’De voortdurende onzekerheid rondom het stikstofdossier en het PFAS dossier leidt tot  opzeggingen van orders’’. Dat zegt Niels Ruijter, directeur Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) waarbij KNB is aangesloten.

Nieuwe kinderwebsite: Over Baksteen en Zo

’Wie heeft de baksteen uitgevonden’? Voor antwoord op deze en andere vragen kunnen kinderen voortaan online terecht op de baksteen-pagina van De Surfsleutel.

Volop keuze in nieuwe uitgave BAKSTEEN

Vers van de pers: de 71e editie van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN. Onder de titel KEUZE biedt de uitgave de lezer deze keer een inkijk in de vele innovatieve gevelmogelijkheden met baksteen anno 2019.

Bouwkeramiek voor kringloopeconomie

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, presenteert branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen.

Gedeputeerde Provincie Gelderland bezoekt Gelderse Baksteenindustrie

Donderdag 3 oktober bracht Gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks) een werkbezoek aan de keramische industrie in Gelderland.

Fractie SGP Gelderland brengt werkbezoek aan Gelderse baksteenindustrie

Trots en enthousiasme werken aanstekelijk. Het inspireerde de Statenfractie van SGP Gelderland om donderdag 18 september op werkbezoek te komen bij de georganiseerde baksteenindustrie.

Nieuw: KNB-brochure Maatschappelijk verantwoord inkopen van keramische bestratingen

KNB biedt hulp om de duurzame transitie van Nederland verder op gang te brengen. Zij publiceerde ‘Straatbaksteen, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van bestratingen’.

Aandacht voor keramische bestrating tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de eerstkomende Vakbeurs Openbare Ruimte is KNB present met een serie lezingen over de meerwaarde van straatbaksteen. De vakbeurs is HET jaarlijkse evenement voor professionals in ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. De beurs is op 2 en 3 oktober en vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Kom ook! Regel nu hier direct uw gratis toegangskaarten.

Bouwkeramische industrie start onderzoek emissieloos bakken

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) start onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame aardgas-alternatieven voor de productie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. Speciale aandacht is er voor de toepassing van ‘microwave technology’. De onderzoeksresultaten zijn uiterlijk in 2021 beschikbaar.

Vurig werkbezoek Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) aan KNB

Op uitnodiging van KNB bracht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) eind augustus een werkbezoek aan dakpannenfabriek Woerden van BMI/Monier. Met de fabrikant en een delegatie uit KNB sprak de heer Sienot over slimme, schone en innovatieve oplossingen voor een industriële energietransitie in het keramisch bakproces.

Agnes Mulder (CDA) bezoekt baksteenfabriek

Donderdag 22 augustus bracht Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) een werkbezoek aan de georganiseerde baksteenindustrie. Op locatie van een baksteenfabriek werd met een delegatie van KNB gesproken over klimaatbeleid, energietransitie en de mogelijkheden die de bouwkeramische industrie heeft om daarop antwoord te geven.

Uitdagende baksteenworkshop voor eerstejaars Bouwkunde

Zo'n 300 aankomend eerstejaars Bouwkunde aan de TU-Delft gaan vrijdag 16 augustus de uitdaging aan om de grootste Nederlandse brugoverspanning in baksteen te stapelen. Dit ‘vrij stapelen’ is een smaakmakend onderdeel van de eerste introductiedag Bouwkunde.

Ontvangt u de KNB-architectennieuwsbrief al?

Blijf op de hoogte van interessante nieuws voor architecten vanuit KNB en schrijf u vandaag nog HIER in voor de Architectennieuwsbrief. Dan krijgt u een aantal keer per jaar het laatste nieuws vanuit de keramische industrie voor architecten in uw inbox.

Inschrijving KNB brancheopleidingen keramiek geopend

Het nieuwe opleidingsseizoen van KNB is in zicht. In oktober starten de Post HBO-opleiding Keramiek en de VKI, Vakopleiding Keramische Industrie. Deze zijn bedoeld voor werknemers in de procesindustrie. Inschrijven is mogelijk van heden tot 30 september.

Duurzaamheidsagenda keramiek focust op klimaatneutraliteit

De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze te produceren. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 die branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) vandaag overhandigde aan Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

KNB Jaarverslag 2018: afzet Nederlandse metselbaksteen richting miljard

De Nederlandse metselbaksteen deed het in 2018 goed. De binnenlandse afzet wist zich te herstellen en de export groeide krachtig. Hiermee komt de afzet metselbaksteen weer vlak bij de psychologisch belangrijke grens van 1 miljard Waalformaat.

Zuid-Houtland roept vragen op

Recent trok Zuid-Houtland veel media-aandacht. Er zou een emissiereductie van 100 megaton CO2 zijn toe te rekenen aan nieuwbouw met hout in plaats van met steen.

Stefan de Jager winnaar NK Metselen 2019

De 67e editie van het NK Metselen is gewonnen door de vijftienjarige Stefan de Jager uit Barneveld, leerling van het Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Stefan nam vrijdagmiddag 12 april de felbegeerde Zilveren Troffel mee naar huis en mag zich dus 'Beste Metseltalent van 2019' noemen.

Jeugdige metselaars strijden om Zilveren Troffel

Woensdag 10 april start in Ede de landelijke finale van het 67e NK Metselen. Twaalf metselleerlingen strijden drie dagen lang om de ‘Zilveren Troffel’. Eerder dit voorjaar wonnen zij regionale voorronden verspreid door het hele land.

Verdwijnt de metselaar?

Onder de kop fluitende metselaar verdwijnt laat De Telegraaf van 21 februari BAM-CEO Rob van Wingerden aan het woord. Deze verwacht geen ontslagen (‘we hebben een groot tekort aan metselaars’), wel dat de taak en werkplek voor het metselambacht langzaam verandert.

KNB met heden en toekomst op BouwBeurs Utrecht

Van 4 tot en met 8 februari kunnen bezoekers van de Bouwbeurs in Utrecht kennis maken met heden en toekomst met bouwkeramiek (KNB-stand CO.C001 tussen Hal 7 en 12).

Keramische industrie presenteert EP-Manifesto 2019 – 2024

Ruim op tijd voor de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 presenteerde Cerame-Unie (CU) haar wensenlijstje voor de nieuwe zittingsperiode aan kandidaat-Europarlementariërs.

Werkbezoek Gelders Gedeputeerde Peter Drenth

Doorpakken en vooruit kijken. Samengevat is dat het motto waaronder de Gelderse Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) midden november een werkbezoek aan KNB bracht.

Brochure voor specificatie van metselbaksteen

Voor de specificatie van metselbaksteen is een uitgebreide brochure beschikbaar. Deze brochure gaat over de producteigenschappen met bijbehorende bepalingsmethoden volgens de Europese productnorm NEN-EN 771-1.

Architecten lyrisch over MasterClass Baksteen 2018

´Het was een dag waarop we veel hebben opgestoken met mooie presentaties, een excursie en metselen in de praktijk! Fantastisch!´ - Jan Bloemendaal, architect.

Baksteen koestert Wandkunst

Het is uit de wederopbouwperiode dat de vele karakteristieke muurschilderingen, mozaïeken, sgraffito en reliëfs dateren.

Contour Straatbaksteen #34 vol met mijlpalen

De 34e uitgave van Contour Straatbaksteen, KNB’s magazine over ruimtelijke inrichting, markeert diverse mijlpalen. Centraal staat het vertrek van Dick Tommel die, na 16 jaar, het hoofdredacteurschap van Contour en, na bijna 8 jaar, het KNB-voorzitterschap neerlegt.

KNB denkt mee aan integrale aanpak (voormalige) steenfabrieksterreinen

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) participeert KNB in het project SteenGoed.

Studenten Bouwkunde stapelen grootste brug met bakstenen tijdens SteeOWee

Han Noten nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek hebben Han Noten benoemd tot hun nieuwe voorzitter

Overname baksteenindustrie

De Oostenrijkse fabrikant van gebakken bouwproducten Wienerberger heeft bekend gemaakt de krachten te bundelen met de Gelderse baksteenfabrikant Daas Baksteen.

KNB Jaarverslag 2017

De krachtige groei van de Nederlandse bouw is niet terug te zien in de afzet binnenland van de Nederlandse metselbaksteen (-2%). Dit gebakken bouwproduct deed het in 2017 in het buitenland een stuk beter (+17%). Ook beter was de totale afzet straatbaksteen (+10%). Vooral het gebakken Waaltje bleek favoriet (26%). In zijn Jaarverslag 2017 zegt de georganiseerde bouwkeramische industrie steeds meer overtuigd te raken van het belang van energie uit duurzame bron.

Tekst nieuwe Baksteen CAO 2017 - 2019

KNB, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen werden het in december 2017 eens over een nieuw CAO voor personeel in de baksteenindustrie. De juiste verwoording hiervan nam enige tijd in beslag, maar begin april verscheen dan toch de definitieve en vernieuwde CAO-tekst.

Nieuw Infoblad 50: Na-isolatie van de spouwmuur bij nieuwbouwprojecten

Het nieuwe KNB infoblad 50 geeft aandachtspunten en aanbevelingen over het na-isoleren van spouwmuren bij nieuwbouwprojecten. Het volblazen van de luchtspouw gaat daarbij via gaten in het binnenspouwblad.

Oproep aan EC-voorzitter Juncker: vergeet de maakindustrie niet!

In aanloop naar 'De Staat van de Unie' op 13 september a.s., verheft de Europese maakindustrie haar stem en maakt het zich via #Industry4Europe zichtbaar. Het wil helpen invulling te geven aan de visie, die Europese Commissievoorzitter Juncker binnenkort afgeeft.

Overbruggen en bouwen in Schiedam

Op 29 augustus jl. deden eerstejaars MBO Bouwkunde van het Albeda College in Schiedam een poging om het record baksteen stapelen te verbeteren. Het schoolrecord van twee jaar geleden werd met maar liefst 100 mm verbeterd.

De meerwaarde van kleiwinning

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven nam vandaag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport 'De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren' in ontvangst, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen.

KNB ondertekent Grondstoffenakkoord

Winnaar Bouwprijs 2017 gesierd door straatbakstenen

FUNDA-mentalisten kiezen voor bouwkeramiek

Op koers met energiebesparing