Vul een zoekwoord in:

Archief

Nieuwe Baksteen CAO 2020-2021

De baksteenleden van KNB en van FNV Procesindustrie zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. Zij krijgen in 2021 tweemaal een structurele loonsverhoging en eind 2020 een eenmalige uitkering. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 juli 2020 en kent een looptijd van 18 maanden.

Nationale CO2-heffing verzwakt Hollandse baksteen

De door het kabinet voorgestelde nationale CO2-heffing kan door de industrie van bouwkeramiek niet worden ontlopen. Voor het maken van oer-Hollandse bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels is bijvoorbeeld gas nodig vanwege het bakproces. Wereldwijd zijn er nog altijd geen alternatieven voor handen. Komende week behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2021 waarin de nieuwe CO2-heffing is opgenomen.

Limburgse gedeputeerden ontvangen Roadmap Bouwkeramiek

KNB-bestuurder Willem Stas overhandigde vandaag KNB’s nieuwe Roadmap aan de Limburgse gedeputeerden Van den Akker en Burlet. In deze Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 verkent de sector de initiatieven en onderzoeken die nodig zijn om de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van bouwkeramiek te versnellen.

Moos (11) ziet toekomst als baksteenproducer wel zitten

De 11-jarige Moos wil later baksteenproducer worden. Waar begin je dan? Voor Moos is dat bij het RTL 4-programma Later Als Ik Groot Ben. Presentator Jochem van Gelder verraste Moos en ging met hem naar een straatbaksteenfabriek. Moos leert er over klei, de productie van straatbaksteen en fabriceert er zelf een. KNB gaf opdracht voor deze onlinevideo om kinderen bewust te maken van de bouwmaterialenwereld om zich heen.

Uitgave 72 BAKSTEEN bekent kleur

Nederland is best verwend met baksteen. De producten geven letterlijk kleur aan ons leven! En voor wie de natuurlijke baksteenkleur onvoldoende vindt: met glazuren, keimen, engoberen en smoren is de kleurvariëteit oneindig te vergroten. De nieuwste uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN geeft trends en opvattingen over kleurgebruik in de gevel.

Belastingplan 2021 prikt keramische industrie

Met Prinsjesdag presenteerde het Kabinet Rutte III het Belastingplan 2021. Deze bevat het voorstel tot een nationale CO2-heffing. Het moet de energie-intensieve industrie prikkelen om te verduurzamen. Maar hoe doe je dat als energie ook grondstof voor je product is, doorbraaktechnologie wereldwijd ontbreekt en de in Oost- en Zuid-Nederland verspreid liggende fabrieken investeringscycli van circa 30 jaar kennen? Zo’n heffing prikkelt niet, maar prikt.

Straatbaksteen voor levenslang hergebruik

Uit onderzoek door onafhankelijk adviesbureau CE Delft blijkt, dat ongeveer 90% van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. De grote mate van hergebruik en lange levensduur bevestigt het circulaire, duurzame karakter van de gebakken straatklinker.

Voorgenomen ETS-besluit benadeelt keramische tegelindustrie

De Europese Commissie staat op het punt de keramische tegelindustrie te benadelen. Dat gebeurt bij goedkeuring van de nieuwe ETS State Aid Guidelines. Dit Richtsnoer maakt voor Lidstaten compensatie mogelijk van de door energiebedrijven aan industriële klanten doorberekende koolstofkosten. De gehanteerde methodologie houdt geen rekening met kenmerken van het MKB. Gevolg is dat bij gelijke gevallen het industriële grootbedrijf wel maar industriële MKB-sectoren, zoals de keramische tegelindustrie, geen compensatie kan verwachten.

Nieuwe KNB-video: Waarom droogstapelen?

De realisatie van mooi en hoogwaardig baksteengevelwerk kent een groot scala aan keuzemogelijkheden. Architect Erik Heijnen van Comzone Architect geeft in deze tweede KNB-video een nadere toelichting op de gemaakte keuze voor een circulair bakstenen droogstapelsysteem bij het bedrijfsgebouw van SPG-ARRK.

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 aangeboden

De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld. Hierin beschrijft de sector concrete initiatieven en mogelijkheden, gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels. Gelders gedeputeerde Jan van der Meer nam de Technology Roadmap namens GS vandaag in ontvangst. Veel bouwkeramische bedrijven zijn in Gelderland gelegen.

Industrie zet in op emissie-loos bouwkeramiek

De bouwkeramische industrie, samenwerkend in branchevereniging KNB, wil in 2030 een herkende en erkende bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van Nederland. Een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 brengt initiatieven en proposities tot energietransitie, stikstofreductie en circularisatie samenhangend in beeld, ook letterlijk.

KNB participeert in onderzoeksprogramma naar ‘meegroei’ branderconcept

Samen met 29 partners start KNB deelname aan een waterstof industrieconsortium. Doel is een forse CO2 reductie in de industrie door waterstoftoepassing. DNV GL bracht de 30 partijen bijeen omdat die de gehele waterstofwaardeketen vertegenwoordigen. Het onderzoek duurt twee jaar.

Oproep: Nu investeren in woningbouw voorkomt zware crisis

Een zeer groot aantal koepelorganisaties voor de woningbouw doet bij Tweede en Eerste Kamer en bij het Kabinet krachtig pleidooi om gezamenlijk miljarden euro’s vrij te maken voor de bouw van betaalbare en duurzame huizen. Een van deze koepels is NVTB waarbij KNB is aangesloten.

Kijktip! Baksteen meester in duurzaamheid

Stel dat historische gebouwen nu nieuw gebouwd zouden moeten worden. Kunnen ze dan voldoen aan het Bouwbesluit voor het berekenen van de milieubelasting door materiaalgebruik? Zie de vlog en stel met KNB vast: bij een echt lange gebouwlevensduur is baksteen meester in duurzaamheid.

KNB kritisch op wetsvoorstel CO2 heffing

Een nationale CO2-heffing moet voorwaardelijk zijn aan toepasbaarheid en beschikbaarheid van duurzame alternatieven voor aardgas. Met dit standpunt reageert KNB op een consulatie door het Ministerie van EZK over het Wetsvoorstel nationale CO2-heffing. De consultatieperiode eindigde 29 mei jl.

Nieuwe KNB-video: Waarom prefab gevelelementen met ingestorte keramische steenstrips?

Architect Richard van Tiggele van Venster Architecten licht in een nieuwe KNB-video toe welke keuzes hij maakte bij baksteengevelwerk. De video is de eerste in een nieuwe reeks over baksteengevelwerk.

KNB publiceert jaarverslag 2019

KNB publiceert haar jaarverslag 2019 en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De toezichthouder staat ook stil bij de impact van de coronacrisis op de keramische sector.

Keramische Industrie levert bijdrage aan MIDDEN

KNB verleent medewerking aan MIDDEN: een kennisdatabase die per sector inzicht geeft in manieren waarop de Nederlandse industrie kan decarboniseren.

Nieuwe KNB brochure 'Straatbaksteen kwaliteit ligt op straat'

Alles wat u altijd al had willen weten over straatbaksteen; precies dat  staat in de nieuwe KNB-brochure ‘Straatbaksteen, Kwaliteit ligt op straat’. De nieuwe uitgave belicht diverse thema's die voor straatbaksteen van belang zijn.

Circular with ceramics

The Royal Association for Building Ceramics in the Netherlands (KNB) presents a poster entitled 'Circulair with Ceramics'. The visualization succinctly shows the many possibilities for fired clay products in the circular economy.

NK Metselen 2020 definitief afgelast

De finale van het NK Metselen eind mei in Someren gaat definitief niet door. Dat besloten de directies van KNB en het Varendonck College in reactie op de Kabinetsmaatregelen van 23 maart. Deze maatregelen hebben tot doel besmettingen door het Coronavirus te voorkomen of te beperken en omvatten een verbod op alle bijeenkomsten tot 1 juni.

Bouwkeramiek start deelname Limburgs Energie Akkoord

Met instemming van de Provincie Limburg, de Limburgse Werkgevers Vereniging en 13 energie-intensieve bedrijven maakt nu ook KNB deel uit van het Limburgs Energie Akkoord (LEA). Gezamenlijk leveren de partijen een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen. Lees meer >>

Circulaire producten van bouwkeramiek: niet moeilijk en direct beschikbaar

In opdracht van RVO Nederland publiceerde W/E Adviseurs de uitgave Circulaire producten & diensten: inspirerende voorbeelden voor de bouw. Deze uitgave besteedt ook aandacht aan droogstapelsystemen met metselbaksteen en C2C keramische tegels van Koninklijke MOSA. Lees meer >>

Onderwijsproject SteenGoed

Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) participeerde in het onderwijsproject SteenGoed van Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Helicon en Hogeschool Van Hall Larenstein. De onderzoeksresultaten van het project SteenGoed zijn nu vrij toegankelijk. Lees meer >>

Start 68e editie NK Metselen ‘anno 1953’

Op 16 januari start in Breda het NK Metselen 2020. Dat gebeurt met een eerste voorronde bij Bouwschool Breda.

Europarlementariër Berendsen bezoekt baksteenfabriek

Op uitnodiging van KNB was Tom Berendsen, CDA-Europarlementariër, begin januari op werkbezoek bij baksteenfabriek De Rijswaard in Aalst.

BNR Bouwmeesters over de baksteenindustrie

Hoe liggen de bakstenen erbij? 2020 start met een maand waarin BNR Bouwmeesters in het teken staat van bouwmaterialen. Hoe dan beter te beginnen dan met een uitzending over de baksteenindustrie 'de belangrijkste bouwmaterialen voor de bouw'.

Akkoord op Baksteen CAO 2019/2020

Leden van CNV Vakmensen, FNV Procesindustrie en KNB hebben definitieve overeenstemming over een nieuwe Baksteen CAO. Deze kent een looptijd van 15 maanden, bevat twee structurele loonronden en enkele inhoudelijke wijzigingen. Het akkoord werd bereikt na 7 maanden onderhandelen.

Ontwerpwedstrijd TU Delft luidt start in van NK Metselen 2020

Het ontwerp ‘Praatbankjes’ is winnaar geworden van de Ontwerpwedstrijd van de TU-Delft en KNB. Daarmee staat in grote lijnen het finalewerkstuk vast dat eind maart tijdens het NK Metselen 2020 gerealiseerd gaat worden.

30 oktober 2019: Branches voeren actie vanwege stikstof- en PFAS-impasse

Onder de slogan ‘Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot’ steunen meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties de landelijke actiedag op 30 oktober van de stichting Grond in Verzet. KNB is een van deze branches.

Stikstof en PFAS crisis stort Nederland in recessie

‘’De voortdurende onzekerheid rondom het stikstofdossier en het PFAS dossier leidt tot  opzeggingen van orders’’. Dat zegt Niels Ruijter, directeur Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) waarbij KNB is aangesloten.

Nieuwe kinderwebsite: Over Baksteen en Zo

’Wie heeft de baksteen uitgevonden’? Voor antwoord op deze en andere vragen kunnen kinderen voortaan online terecht op de baksteen-pagina van De Surfsleutel.

Volop keuze in nieuwe uitgave BAKSTEEN

Vers van de pers: de 71e editie van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN. Onder de titel KEUZE biedt de uitgave de lezer deze keer een inkijk in de vele innovatieve gevelmogelijkheden met baksteen anno 2019.

Bouwkeramiek voor kringloopeconomie

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, presenteert branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek de poster ‘Circulair met bouwkeramiek’. De visualisatie toont op bondige wijze de vele mogelijkheden om met gebakken bouwproducten circulair te bouwen.

Gedeputeerde Provincie Gelderland bezoekt Gelderse Baksteenindustrie

Donderdag 3 oktober bracht Gedeputeerde Jan van der Meer (GroenLinks) een werkbezoek aan de keramische industrie in Gelderland.

Fractie SGP Gelderland brengt werkbezoek aan Gelderse baksteenindustrie

Trots en enthousiasme werken aanstekelijk. Het inspireerde de Statenfractie van SGP Gelderland om donderdag 18 september op werkbezoek te komen bij de georganiseerde baksteenindustrie.

Nieuw: KNB-brochure Maatschappelijk verantwoord inkopen van keramische bestratingen

KNB biedt hulp om de duurzame transitie van Nederland verder op gang te brengen. Zij publiceerde ‘Straatbaksteen, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van bestratingen’.

Aandacht voor keramische bestrating tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Tijdens de eerstkomende Vakbeurs Openbare Ruimte is KNB present met een serie lezingen over de meerwaarde van straatbaksteen. De vakbeurs is HET jaarlijkse evenement voor professionals in ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. De beurs is op 2 en 3 oktober en vindt plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Kom ook! Regel nu hier direct uw gratis toegangskaarten.

Bouwkeramische industrie start onderzoek emissieloos bakken

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) start onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame aardgas-alternatieven voor de productie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. Speciale aandacht is er voor de toepassing van ‘microwave technology’. De onderzoeksresultaten zijn uiterlijk in 2021 beschikbaar.

Vurig werkbezoek Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) aan KNB

Op uitnodiging van KNB bracht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) eind augustus een werkbezoek aan dakpannenfabriek Woerden van BMI/Monier. Met de fabrikant en een delegatie uit KNB sprak de heer Sienot over slimme, schone en innovatieve oplossingen voor een industriële energietransitie in het keramisch bakproces.

Agnes Mulder (CDA) bezoekt baksteenfabriek

Donderdag 22 augustus bracht Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) een werkbezoek aan de georganiseerde baksteenindustrie. Op locatie van een baksteenfabriek werd met een delegatie van KNB gesproken over klimaatbeleid, energietransitie en de mogelijkheden die de bouwkeramische industrie heeft om daarop antwoord te geven.

Uitdagende baksteenworkshop voor eerstejaars Bouwkunde

Zo'n 300 aankomend eerstejaars Bouwkunde aan de TU-Delft gaan vrijdag 16 augustus de uitdaging aan om de grootste Nederlandse brugoverspanning in baksteen te stapelen. Dit ‘vrij stapelen’ is een smaakmakend onderdeel van de eerste introductiedag Bouwkunde.

Ontvangt u de KNB-architectennieuwsbrief al?

Blijf op de hoogte van interessante nieuws voor architecten vanuit KNB en schrijf u vandaag nog HIER in voor de Architectennieuwsbrief. Dan krijgt u een aantal keer per jaar het laatste nieuws vanuit de keramische industrie voor architecten in uw inbox.

Inschrijving KNB brancheopleidingen keramiek geopend

Het nieuwe opleidingsseizoen van KNB is in zicht. In oktober starten de Post HBO-opleiding Keramiek en de VKI, Vakopleiding Keramische Industrie. Deze zijn bedoeld voor werknemers in de procesindustrie. Inschrijven is mogelijk van heden tot 30 september.

Duurzaamheidsagenda keramiek focust op klimaatneutraliteit

De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze te produceren. Dat blijkt uit de Duurzaamheidsagenda 2019-2022 die branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) vandaag overhandigde aan Hugo von Meijenfeldt, Nederlands SDG Coördinator bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

MasterClass Baksteen 2019

Het programma van de masterclass Baksteen 2019 bestaat uit levendige presentaties en discussies over baksteengebruik in de hedendaagse architectuur. Naast de esthetische aspecten is er ook aandacht voor innovaties en ontwikkelingen, technische details en de milieuprestaties van baksteenmetsel­werk. Deze masterclass wordt verrijkt met een rondleiding door de unieke ringoven van een 100-jarig jubilerende steenfabriek. Heeft u zich al aangemeld?

KNB en New Energy Coalition sluiten samenwerkingsovereenkomst

Welke emissie-loze energiebronnen zijn passend inzetbaar voor het keramisch proces? Om op dit vraagstuk een antwoord te helpen vinden, gaat KNB samenwerken met New Energy Coalition.

Kandidaat-Europarlementariër bezoekt KNB

In aanloop naar de komende verkiezingen (23 mei) voor het Europees parlement, bracht kandidaat-Europarlementariër Henk Jan Ormel (CDA) een bezoek aan KNB. KNB-directeur Ewald van Hal praatte de politicus bij over de Nederlandse en Europese keramische industrie.

KNB Jaarverslag 2018: afzet Nederlandse metselbaksteen richting miljard

De Nederlandse metselbaksteen deed het in 2018 goed. De binnenlandse afzet wist zich te herstellen en de export groeide krachtig. Hiermee komt de afzet metselbaksteen weer vlak bij de psychologisch belangrijke grens van 1 miljard Waalformaat.

Zuid-Houtland roept vragen op

Recent trok Zuid-Houtland veel media-aandacht. Er zou een emissiereductie van 100 megaton CO2 zijn toe te rekenen aan nieuwbouw met hout in plaats van met steen.

Stefan de Jager winnaar NK Metselen 2019

De 67e editie van het NK Metselen is gewonnen door de vijftienjarige Stefan de Jager uit Barneveld, leerling van het Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn. Stefan nam vrijdagmiddag 12 april de felbegeerde Zilveren Troffel mee naar huis en mag zich dus 'Beste Metseltalent van 2019' noemen.

Jeugdige metselaars strijden om Zilveren Troffel

Woensdag 10 april start in Ede de landelijke finale van het 67e NK Metselen. Twaalf metselleerlingen strijden drie dagen lang om de ‘Zilveren Troffel’. Eerder dit voorjaar wonnen zij regionale voorronden verspreid door het hele land.

5 maart: Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat

‘Investeren in de toekomst’, ‘Samen voor een beter Gelderland’, ‘Niemand aan de kant’. Zo maar wat partijleuzen voor de aanstaande verkiezingen van de Gelderse Staten. Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende vier jaar.

Verdwijnt de metselaar?

Onder de kop fluitende metselaar verdwijnt laat De Telegraaf van 21 februari BAM-CEO Rob van Wingerden aan het woord. Deze verwacht geen ontslagen (‘we hebben een groot tekort aan metselaars’), wel dat de taak en werkplek voor het metselambacht langzaam verandert.

Minister Ollongren draagt eigenhandig steentje bij aan bouwproductie

Tijdens haar bezoek aan de Bouwbeurs 2019 te Utrecht was minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) niet te beroerd om ook zelf de handen uit de mouwen te steken.

KNB met heden en toekomst op BouwBeurs Utrecht

Van 4 tot en met 8 februari kunnen bezoekers van de Bouwbeurs in Utrecht kennis maken met heden en toekomst met bouwkeramiek (KNB-stand CO.C001 tussen Hal 7 en 12).

Keramische industrie presenteert EP-Manifesto 2019 – 2024

Ruim op tijd voor de Europese verkiezingen op 23 mei 2019 presenteerde Cerame-Unie (CU) haar wensenlijstje voor de nieuwe zittingsperiode aan kandidaat-Europarlementariërs.

Werkbezoek Gelders Gedeputeerde Peter Drenth

Doorpakken en vooruit kijken. Samengevat is dat het motto waaronder de Gelderse Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) midden november een werkbezoek aan KNB bracht.

Brochure voor specificatie van metselbaksteen

Voor de specificatie van metselbaksteen is een uitgebreide brochure beschikbaar. Deze brochure gaat over de producteigenschappen met bijbehorende bepalingsmethoden volgens de Europese productnorm NEN-EN 771-1.

Architecten lyrisch over MasterClass Baksteen 2018

´Het was een dag waarop we veel hebben opgestoken met mooie presentaties, een excursie en metselen in de praktijk! Fantastisch!´ - Jan Bloemendaal, architect.

Baksteen koestert Wandkunst

Het is uit de wederopbouwperiode dat de vele karakteristieke muurschilderingen, mozaïeken, sgraffito en reliëfs dateren.

Contour Straatbaksteen #34 vol met mijlpalen

De 34e uitgave van Contour Straatbaksteen, KNB’s magazine over ruimtelijke inrichting, markeert diverse mijlpalen. Centraal staat het vertrek van Dick Tommel die, na 16 jaar, het hoofdredacteurschap van Contour en, na bijna 8 jaar, het KNB-voorzitterschap neerlegt.

KNB denkt mee aan integrale aanpak (voormalige) steenfabrieksterreinen

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) participeert KNB in het project SteenGoed.

Studenten Bouwkunde stapelen grootste brug met bakstenen tijdens SteeOWee

Han Noten nieuwe voorzitter KNB

De leden van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek hebben Han Noten benoemd tot hun nieuwe voorzitter

Overname baksteenindustrie

De Oostenrijkse fabrikant van gebakken bouwproducten Wienerberger heeft bekend gemaakt de krachten te bundelen met de Gelderse baksteenfabrikant Daas Baksteen.

KNB Jaarverslag 2017

De krachtige groei van de Nederlandse bouw is niet terug te zien in de afzet binnenland van de Nederlandse metselbaksteen (-2%). Dit gebakken bouwproduct deed het in 2017 in het buitenland een stuk beter (+17%). Ook beter was de totale afzet straatbaksteen (+10%). Vooral het gebakken Waaltje bleek favoriet (26%). In zijn Jaarverslag 2017 zegt de georganiseerde bouwkeramische industrie steeds meer overtuigd te raken van het belang van energie uit duurzame bron.

KNB MasterClass Baksteen 2018

Het middagprogramma van de Masterclass Baksteen 2018 voor architecten zit vol! Deelname alleen nog mogelijk aan het ochtendprogramma dat bestaat uit enkele presentaties over baksteengebruik in de hedendaagse architectuur.

Tekst nieuwe Baksteen CAO 2017 - 2019

KNB, FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen werden het in december 2017 eens over een nieuw CAO voor personeel in de baksteenindustrie. De juiste verwoording hiervan nam enige tijd in beslag, maar begin april verscheen dan toch de definitieve en vernieuwde CAO-tekst.

Werkbezoek TK-lid Jessica van Eijs

Eind maart bracht Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) een werkbezoek aan KNB. Dat gebeurde op een baksteenfabriek bij Haaften. De politica is in de Tweede Kamer woordvoerder circulaire economie en innovatie voor D66.

De lente is in aantocht. Hoe maak je vogelvriendelijke nestgelegenheden in gebouwen? Lees het hier!

In de gebouwde omgeving kunnen keramische producten een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te verbeteren. De gemetselde spouwmuur en het hellende dak bieden goede mogelijkheden voor nestgelegenheid voor stadsvogels.

Try-out KNB Kennisclip

KNB heeft een nieuwe uitgave voor kennisoverdracht: de KNB Kennisclip. Aanleiding hiervoor is het feit dat minder dan de helft van de Nederlanders op een normale dag nog leest1. De verschuiving naar digitale media betekent dat andere tools voor kennisoverdracht steeds meer aandeel winnen.

Nieuw Infoblad 50: Na-isolatie van de spouwmuur bij nieuwbouwprojecten

Het nieuwe KNB infoblad 50 geeft aandachtspunten en aanbevelingen over het na-isoleren van spouwmuren bij nieuwbouwprojecten. Het volblazen van de luchtspouw gaat daarbij via gaten in het binnenspouwblad.

KNB op GEVEL 2018

Van 23 tot en met 25 januari a.s. vindt GEVEL 2018 plaats in Ahoy Rotterdam, de vakbeurs voor ontwerp en engineering van de gebouwschil. De eerste beursdag draait om het 'nu' met ruime aandacht voor het in Nederland zeer geliefde baksteenmetselwerk als gevelmateriaal.

Oproep aan EC-voorzitter Juncker: vergeet de maakindustrie niet!

In aanloop naar 'De Staat van de Unie' op 13 september a.s., verheft de Europese maakindustrie haar stem en maakt het zich via #Industry4Europe zichtbaar. Het wil helpen invulling te geven aan de visie, die Europese Commissievoorzitter Juncker binnenkort afgeeft.

Overbruggen en bouwen in Schiedam

Op 29 augustus jl. deden eerstejaars MBO Bouwkunde van het Albeda College in Schiedam een poging om het record baksteen stapelen te verbeteren. Het schoolrecord van twee jaar geleden werd met maar liefst 100 mm verbeterd.

De meerwaarde van kleiwinning

Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven nam vandaag het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport 'De meerwaarde van kleiwinning langs de Grote Rivieren' in ontvangst, een onderzoek naar duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen.

KNB ondertekent Grondstoffenakkoord

Winnaar Bouwprijs 2017 gesierd door straatbakstenen

FUNDA-mentalisten kiezen voor bouwkeramiek

Op koers met energiebesparing