Vul een zoekwoord in:

Actueel

Verlenging antidumpingmaatregel keramische tegels uit China

De Europese Commissie heeft besloten de bestaande antidumpingrechten op keramische tegels uit China te verlengen. Het besluit volgt na gedegen onderzoek op initiatief van de Europees keramische tegelkoepel CET.

China container schip.jpg

Website Brick Valley is live

In januari is de website brickvalley.nl officieel gelanceerd, ter ondersteuning van het Brick Valley-initiatief. Dit initiatief maakt deel uit van het sectorale Koplopersprogramma binnen de Energie Strategie voor Cluster 6.

Website brickvalley.JPG

EIB:  Nieuwbouw staat voor periode van ‘bouwdip’

Volgens de nieuwste studie van het Economisch Instituut Bouw (EIB) zakt in 2024 de bouwproductie met 3,5%. De woning- en utiliteitsbouwproductie dalen met 4% maar de grootste klap zal zich bij de productie van nieuwe woningen voordoen: -11 %. Dat leidt in 2024 en 2025 tot zo'n 12.000 banen minder. Voor de middellange termijn is het EIB minder somber.

Bouwplaats.jpg (1)

In 2023 iets meer nieuwe woningen dan in 2022

Volgens de nieuwste gegevens van het CBS werden er in 2023 73.300 nieuwbouwwoningen opgeleverd (+0,9%). Dat is iets minder dan de 74.600 in 2022, maar meer dan het langjarig gemiddelde van ruim 61.000 sinds 2013.

Nieuwbouwwoningen statistiek.JPG

Consultatie ontwerp Programma Integraal Rivier Management (IRM)

Van 31 januari tot 13 maart 2024 is er de mogelijkheid te reageren op het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Dit programma is gericht op het toekomstbestendig maken van het rivierengebied door een nieuw rivierenbeleid. Als stem van een riviergebonden bedrijfsactiviteit zal KNB een reactie inbrengen.

Uitsnede omslag POW hr_2.jpg

Drukbezochte KNB-studiedag metseldocenten in Delft

Eind januari kwamen uit het hele land metsel- en bouwdocenten naar de jaarlijkse KNB-studiedag ‘Baksteengevels: toekomst, heden en verleden’. In het Delftse Vakwerkhuis werden zij geïnformeerd over verduurzaming, digitalisering, robotisering, lesstofontwikkeling en historisch erfgoed.

Zaal met Michiel van Hunen2.jpg

Onderzoek naar ’snelle rivierstof’

Het merendeel van de door de grote rivieren meegevoerde kleideeltjes vindt doorgaans zijn weg naar de Noordzee of komt als ongewenst slib in de havens stroomafwaarts terecht. Gebiedsontwikkelaar K3 en branchevereniging KNB verkenden de mogelijkheden om de sedimentatie van klei efficiënt te kunnen sturen. De studieresultaten zijn veelbelovend.

Luchtfoto baksteenfabriek in rivierengebied.jpg

Factsheet: CO2-vrije baksteenfabriek

KNB zette de opties en randvoorwaarden op een rij voor het CO2-vrijmaken van een gemiddelde bouwkeramische fabriek. Daar worden bakstenen, dakpannen of tegels geproduceerd van gebakken klei. Aan bod komen biogas, CO2-afvang, waterstof, zon- of windenergie en volledige elektrificatie.

Factsheet A3 Duurzame alternatieven keramische industrie januari 2024.png

Zevenaars College van B&W bezoekt Brick Valley

Beter een goede buur dan een verre vriend. Zo dachten de 6 steenfabrikanten op het Gelders eiland, samenwerkend in Brick Valey. Zij nodigden Burgemeester en Wethouders van Zevenaar uit. Doel: bijpraten over Brick Valley.

Werkbezoek Zevenaar.jpg

Voormalig KNB-voorzitter Dick Tommel overleden

Heden werd het verdrietige bericht ontvangen dat op woensdag 13 december 2023 Dick Tommel is overleden. De heer Tommel was in de periode 2002 - 2018 voorzitter van diverse stichtingen (SPS, VKO) en verenigingen (KNB) binnen de industrie van baksteen, keramische dakpannen en tegels.

Dhr. D. Tommel.JPG

Studiedag Baksteengevels: toekomst, heden en verleden

Kom op 24 januari naar de jaarlijkse KNB-Studiedag voor metsel- en bouwdocenten in het Vakwerkhuis te Delft. U hoort alles over innovatieve verduurzaming, krijgt een verrijkende blik op eeuwen metselarchitectuur en ontdekt de meerwaarde van robots. Platform BWI brengt het laatste nieuws en u ziet het fraaie Faculteitsgebouw Bouwkunde van de TU Delft.

DSC_2297.jpg

Microgolf-ondersteunend (op)stoken in de keramische industrie

Recent verschenen de eindresultaten uit een KNB-onderzoek naar toepassing van microgolven bij het (op)stookproces in de keramische industrie. Onderzoeksinstituut TCKI deed het haalbaarheidsonderzoek, de provincie Gelderland maakte de studie financieel mede mogelijk.

Thumbnail artikel Microgolf ondersteunend opstoken.JPG

Producenten van bakstenen stappen over op circulaire kunststof retourpallets

Nederlandse producenten van bakstenen aangesloten bij KNB zetten een belangrijke stap in het gebruik van circulaire verpakkingen. Dit in samenwerking met Circular Plastics en Cabka, leverancier en producent van herbruikbare kunststof pallets. De overstap naar kunststof retourpallets voor gevelbaksteen geeft significant minder afval en verlaagt de CO2-voetafdruk.

foto kunststof HULO retourpallet def.jpg

Event Cluster6 Connect maakt regionale industrie zichtbaar

Op donderdagmiddag 9 november organiseren het Ministerie van Economische Zaken (EZK), RVONL en Stichting Cluster 6 (waarin KNB deelneemt) het event Cluster6 Connect. De wensen en behoeften aan groene infra, zoals vanuit de keramische industrie, staan dan centraal.

Logo Cluster6.png

Nieuwe Baksteen CAO 2023 – 2024

De baksteenleden van KNB en leden van FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen zijn het in de zomer van 2023 eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 mei 2023 en kent een looptijd van 12 maanden.

CAO Baksteen.png

Belastingvergroening raakt Nederlandse woningbouw midscheeps

De door het kabinet voorgestelde verhoging van de energiebelasting kan door de Nederlandse industrie van gebakken bouwproducten niet worden ontlopen. Duurzame alternatieven voor aardgas zijn simpelweg nog niet beschikbaar zodat de vergroeningsmaatregel vooral betekent dat de Nederlandse huizenbouwer duurder uit zal zijn. “De huizenbouwer wil Nederlandse baksteen en keramische dakpannen en tegels maar dat wordt op deze wijze wel heel kostbaar’’ zegt Ewald van Hal, directeur van branchekoepel KNB.

bouw.jpg (1)

De ‘R’ die verbindt: de R-ladder en stRaatbaksteen

Straatbaksteen kan een positieve bijdrage leveren aan een duurzame en circulaire inrichting van de openbare ruimte. Hoe positief dat is kan worden bepaald aan de hand van de R-ladder. KNB zette het op een rij.

Ontwerp zonder titel (2).png

Duurzame alternatieven voor bakproces keramische industrie

Recent verschenen de eindresultaten uit een meerjarig KNB-onderzoek naar duurzame alternatieven voor aardgas. Onderzoeksinstituut TCKI deed het haalbaarheidsonderzoek, de provincie Gelderland maakte de studie financieel mede mogelijk.

Luchtfoto baksteenfabriek in rivierengebied.jpg

Gebroeders van Rossum bezoeken Nijmegen voor een Ode aan de Baksteen

Woensdag 4 oktober bezoeken de broers Maarten en Vincent van Rossum de Waalstad Nijmegen. Deze keer niet voor een kritische recensie, maar als decor van een ‘ode aan de baksteen’. Mis het niet 4 oktober De Broeders Van Rossum op NPO2 20:34 uur.

Van Rossums.jpg

Architectuurmagazine BAKSTEEN over Circulair

De nieuwste, 75e uitgave van KNB’s magazine BAKSTEEN legt de metselbaksteen naast de maatlat van de 7 circulaire ontwerp-strategieën uit de Leidraad Circulair Ontwerpen van CB23. Het geeft verrassende inzichten.

Cover Baksteen 75 Circulair.JPG

19e MasterClass Baksteen is een eyeopener

Deze KNB-studiedag met het thema ‘kleur en reliëf’ werd goed bezocht door architecten uit het hele land op 20 september. De rijke ontwerpmogelijkheden werd door velen als verrassend ervaren. Vera Baerveldt verwoordde dat mooi met “de baksteen is de pixel van het gevelontwerp.” Na de lezingen was er een rondleiding langs aansprekende nieuwbouw in het Leidsche Rijn centrum en woonwijk Sinfonia.

IMG_20230920_150645.jpg

Bouwko’s Paradise met baksteen

Maar liefst 300 studenten Bouwkunde aan de TU-Delft streden in de ‘Battle of the Bricks’. Met 25 teams werd een zo groot mogelijke brugoverspanning gestapeld van 100 bakstenen. Deze ludieke wedstrijd is een smaakmakend onderdeel van het introductieweekend; de zogenaamde SteeOwee. Met dit jaar als thema: Bouwko’s Paradise.

IMG_20230811_150212.jpg

MasterClass Baksteen 2023 'Kleur en reliëf'

Schrijf je nu in voor de KNB MasterClass Baksteen 2023! Tijdens de 19e editie van de masterclass leer je de ontwerpmogelijkheden met baksteen doorgronden met behulp van de kennis en ervaring van de masters Peter Koorstra en Vera Baerveldt (Faculty of Architecture and Built Environment TU Delft), Koen Mulder (Architectural Technology TU Delft), Marta Meijer en Pieter Lievense (DOK architecten), Geurst & Schulze architecten, Hans van Wijck (Senior adviseur, TCKI) en Christine Jetten (Studio Christine Jetten). Zij gaan in op het thema 'Kleur en reliëf'.

Sinfonia overzicht.jpg

Boodschap van KNB aan politieke partijen

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor landelijke verkiezingen. Reden voor KNB om bij de politieke partijen aandacht te vragen voor 5 punten die het in de verkiezingsprogramma’s terug wil zien.

Potlood verkiezingen.JPG

CE Delft onderzoekt fossielvrije industrie in 2037

Stichting Natuur & Milieu vroeg CE Delft om een toekomstbeeld van een fossielvrije Nederlandse industrie in 2037. De studie omvat de gehele (basis-)industrie. Positief is CE Delft over de keramische industrie: kansrijk, heeft toegevoegde waarde en behoeft relatief weinig verandering!

Voorkant CE Delft rapport.JPG

Toekomstverkenning Bouwkeramiek 2030

Welke trends en ontwikkelingen zijn bepalend voor de toekomst van de bouwkeramische industrie anno 2030? Deze vraag is basis voor een scenariostudie dat onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van KNB verrichtte. Na presentatie aan de leden van KNB wordt de komende periode besteed aan conclusies.

Toekomstverkenning bouwkeramiek 2030.png

NVTB publiceert gezamenlijke visie op verduurzaming van de bouwsector

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) vertegenwoordigt 9 branches met meer dan 500 producenten en leveranciers van bouwmaterialen. Voor het eerst in het bestaan publiceerde het een gezamenlijke visie op verduurzaming van de bouwsector. De visie bevat achtergronden, noemt initiatieven en randvoorwaarden tot verduurzaming én bevat aanbevelingen.

Visie NVTB.JPG

Ook de bouwkeramiek zegt #WijMakenHetGroen

Meer dan 300 industriële bedrijven en branches in Nederland laten vandaag met een Open Brief in de landelijke media van zich horen. Daaronder de keramische industrie. Ook die is hard bezig te vergroenen. Zodat Nederland in een circulaire economie gebruik kan blijven maken van bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels uit Nederland.

Groene industrie.png

Lang weekend architectuur

Nog toegankelijker dan anders is architectuur in Nederland tijdens de ‘Dag van de Architectuur’. Het thema Toegang / Toegankelijkheid staat landelijk centraal. Diverse architectuurinitiatieven belichten in brede zin bouwkeramiek in de architectuur.

hb5.jpg

KNB bij Landelijke Dag van Platform vmbo BWI

Topsport en bouwkeramiek kwamen samen tijdens de Landelijke Dag van het Platform vmbo BWI in Omnisport in Apeldoorn. Naast de wielerbaan van de sportaccommodatie bevond zich de informatiestand van KNB. Om in sporttermen te blijven spreken: de band van KNB met het onderwijsveld blijft vitaal.

IMG-20230607-WA0003.jpg

Groene baksteen prominent in magazine B+U

De redactie van het magazine B+U (Bouwenuitvoering) interviewde KNB over de milieuprestatie en andere duurzaamheidsaspecten van metselbaksteen en baksteengevels. Resultaat is dat de mei-editie B+U het eerlijke verhaal over baksteen en baksteengevels bevat.

artikel KNB in Bouwenuitvoering1.jpg

KNB Jaarverslag 2022 gepubliceerd

Ondanks grote onzekerheid over de prijs en beschikbaarheid van energie wist de Nederlandse bouwkeramische industrie in 2022 de product-afzet op peil te houden. Voor de korte en middellange termijn zijn er nieuwe onzekerheden. Denk aan de veranderende omstandigheden voor de nieuwbouwmarkt van woningen en aan een tijdige en betaalbare beschikbaarheid van groene energie-infrastructuur. KNB publiceert het Jaarverslag over 2022.

Voorkant Jaarverslag KNB 2022.JPG

Keiformaat 70: zelfde functionaliteit, zelfde kwaliteit, maar een lagere MKI

De keramische industrie zet zich in voor een betere milieukwaliteit van de straatbaksteen. Met de aanduiding ‘Keiformaat 70’ presenteert de industrie een slankere straatbaksteen die dezelfde functionaliteiten en kwaliteiten heeft als de traditioneel toegepaste ‘Keiformaat 80’, maar met een MKI-score die aanzienlijk beter is. Arie Mooiman, adviseur techniek en duurzaamheid van de KNB, geeft een toelichting op de ontwikkeling en de kwaliteiten van de Keiformaat 70.

Straatbaksteen 80 mm en 70 mm Vandersanden - web.jpg

Vakbonden passeren goed eindbod baksteenwerkgevers

Leden van de vakbond FNV en CNV hebben een prima eindbod van werkgevers in de baksteenindustrie naast zich neergelegd. De 1.500 werknemers in de baksteenindustrie missen daarmee een loonsverhoging van bijna 9% per 1 mei a.s. Ouderen missen de mogelijkheid om vooruitlopend op AOW alvast 20% minder te gaan werken bij 10% minder loon.

Mens in fabriek3.jpg

Baksteen doet meer dan bekleden

Baksteengevels zijn uniek. Ze geven het bouwwerk vorm, kleur en karakter. Beschermen tegen regen, hitte, kou, wind, geluid, brand en meer. En kennen een goede milieuprestatie door de vrijwel onderhoudsvrije en lange levensduur. Bovendien is het een materiaal dat niet verkleurt en mooi veroudert. Dat verklaart de lage levensduurkosten en waardevastheid van baksteengevels. Deze publicatie geeft een korte toelichting op de gevelfuncties en de materiaalprestaties.

Functies van baksteengevels (1).png

Duurzaam bakken in keramische industrie

Tijdens een druk bezochte fabrikantenbijeenkomst werden op vrijdag 24 maart de eindresultaten gepresenteerd uit het meerjarige KNB-onderzoek Duurzame Alternatieven voor aardgas. De Gelderse Klimaatgedeputeerde Jan van der Meer deed de aftrap. Onderzoeksinstituut TCKI gaf toelichting op de eindresultaten. Het onderzoek kwam tot stand met steun van de provincie Gelderland.

producten.jpg

Wegens succes herdrukt: ‘Het geheim van de baksteen’

Voor menig kind is er veel te ontdekken over de leefwereld om hem heen. Letterlijk wel te verstaan: waar komen de materialen vandaan waar het huis en de straat uit bestaan? Het spannende, ook informatieve kinderboek ‘Het geheim van de baksteen’ leest lekker weg en helpt jongeren bewust te worden van de bouwmaterialen in hun omgeving. Wegens groot succes brengt branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) een herdruk uit. Bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Cover het geheim van de baksteen.JPG

BRL 9334 voor goed en verantwoord straatwerk

Per 1 november 2022 is de vernieuwde versie BRL 9334 Straatwerk van kracht: dé onderlegger voor mooi en strak (klinker)straatwerk met een juiste fundatie, conform de afspraken en zonder gedoe. Deze BRL is op maat gemaakt voor de hoofd- en onderaannemer. Met BRL 9334 Straatwerk maken opdrachtgevers en bestratingsbedrijven eenvoudig heldere afspraken over uitvoering en resultaat.

straat_eemnes.jpg

Made in Limburg Verkiezingsdebat: goede opkomst en pittige discussies

In opmaat naar de Statenverkiezingen 2023 debatteerden op 1 maart jl. 12 kandidaat-statenleden, waaronder 8 lijsttrekkers, over de Limburgse maakindustrie. In Boekhandel Dominicanen te Maastricht werden vijf stellingen besproken onder leiding van Sander Kleikers. Over industrie, werkgelegenheid, infrastructuur en welvaart. Wat kan de industrie op deze thema’s verwachten van de aankomende provinciebestuurders?

IMG-8148.jpg