Vul een zoekwoord in:

Zesde Cluster

Voor de energietransitie van de industrie onderscheidt de overheid naast de vijf fysieke industrieclusters ook een zogenaamd Zesde Cluster. Hierin zitten bedrijven uit verschillende, vooral regionaal gespreide sectoren, waaronder de bouwkeramische industrie.

Gezamenlijke ambities

Hoewel deze bedrijven niet op een geografische locatie verzameld zijn, delen zij wel een aantal gezamenlijke ambities. Het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is er daar een van. 

Economie en werkgelegenheid in de regio's

In het Zesde Cluster zijn naast de bouwkeramiek nog acht andere sectoren vertegenwoordigd: levensmiddelen, papier, glas, chemie, afval- en recycling, ICT-bedrijven, metallurgische industrie en de olie- en gas exploratiebedrijven. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een omzet van 125 miljard euro en een directe werkgelegenheid van ruim 210.000 banen. Daarmee is het van essentieel belang voor de economie en werkgelegenheid in de regio’s waar deze bedrijven gevestigd zijn. 

Opties energietransitie 

Het Zesde Cluster vertegenwoordigt verschillende industrieën die verschillende productieprocessen hanteren en daardoor ook verschillende energiebehoeften hebben. Overkoepelend zijn er zes transitiemogelijkheden om de klimaatdoelstellingen te halen.

  1. Proces efficiency
  2. Elektrificatie
  3. Alternatieve grondstoffen
  4. Duurzame energieopwekking
  5. Geothermie, levering van warmte en CCUS
  6. Toepassen van innovatieve technieken  

KNB-directeur Ewald van Hal: over de ambities

De bedrijven die in cluster 6 vertegenwoordigd zijn, hebben volledig te maken met de doelen uit het Klimaatakkoord. Daar is groene energie-infrastructuur voor nodig en dat is precies de grote uitdaging voor alle bedrijven die niet aan een van de vijf fysieke clusterlocaties verbonden zijn. Van Hal: “Het Klimaatakkoord en de infrastructurele plannen richten zich sterk op de vijf locaties. Bedrijven die daar niet bij horen, mogen niet buiten de boot vallen. Daarom is het goed dat dit cluster er gekomen is. Hierin bespreken we de specifieke knelpunten in de energietransitie, met name op het gebied van buizen, leidingen en kabels (de infrastructuur) maar ook duurzame alternatieven voor aardgas komen aan bod.”