Vul een zoekwoord in:

De straatbaksteenindustrie hijst de SDG-Vlag!

De straatbaksteenindustrie gebruikt de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN als uitgangspunt voor de duurzaamheidsinspanningen.  

Goede gezondheid en welzijn

Straatbaksteen draagt bij aan het welbevinden van de mens. De natuurlijke uitstraling zorgt voor een prettige leefomgeving. De vormvrijheid inspireert tot een creatief en aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte.

Het mechanisch verwerken van straatbaksteen werd gestimuleerd en is inmiddels de wettelijke norm. Op die wijze kan de stratenmaker zijn of haar beroep verantwoord uitoefenen. Ook elders in de keten is de focus gericht op beperking van de fysieke belasting door mechanisatie en automatisering.

In de fabrieken optimaliseren de fabrikanten de arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid voor de medewerkers steeds verder. Concrete acties reduceren het aantal arbeidsongevallen en verbeteren de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Inclusiviteit geeft mensen de kans om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

 

Duurzame steden en gemeenschappen

Straatbaksteen maakt steden en dorpen veilig, veerkrachtig en duurzaam. De lange levensduur gecombineerd met een lage onderhoudsbehoefte definiëren de gunstige economische- en milieuprestaties van de straatbaksteen. Zie ook de 'R-ladder en straatbaksteen'. Systemen en componenten met straatbaksteen dienen klimaatadaptatie en voorkomen wateroverlast in de gebouwde omgeving. Een juiste toepassing van keramische bouwproducten en goed straatwerk conform BRL 9334 bevorderen een dierbare leefomgeving.

 

 

Verantwoorde consumptie en productie

Circulariteit en duurzaamheid richten zich op verbetering van milieuprestaties, vermindering van afval en het sluiten van ketens. Dat wordt ook bevorderd door omgevingen te creëren waar mensen gezond en veilig kunnen leven en bewegen. En waar producten geschikt zijn voor hergebruik.

Gebakken kleiklinkers passen in een toekomst waar producten een transparante herkomst hebben, verantwoord zijn geproduceerd, zonder gezondheidsrisico’s toepasbaar zijn, een lange levensduur hebben en op een goede manier herbruikbaar zijn.

Gebakken kleiklinkers worden gemaakt uit de duurzaam gewonnen, hernieuwbare en ruim voorradige natuurlijke grondstof klei. De straatbaksteenindustrie werkt voortdurend aan verbetering van de milieuprestaties, optimalisatie van het grondstofgebruik, de inzet van duurzame energiebronnen, en aan nieuwe hergebruik- en recyclingmogelijkheden.

Klimaatactie

Klimaatdoelen op mondiaal, Europees en nationaal niveau verdienen de hoogste prioriteit. De straatbaksteenindustrie ziet zich uitgedaagd om met steeds minder energie uit steeds meer duurzame energiebronnen keramisch bouwmateriaal te produceren. Innovatie in de productietechnologie en stappen op het gebied van proces- en productinnovatie verminderen de CO2-footprint van keramische bestrating. Verslanking en verslimming van straatbaksteen zijn de juiste stappen.

 

 

Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

De duurzame winning van de hernieuwbare rivierklei vergroot de hoogwaterveiligheid in het Nederlands rivierengebied. Kleiwinning gebeurt volgens strikte regels en met respect voor flora en fauna. Gewerkt wordt volgens de Gedragscode Zorgvuldig Winnen van de sector. Kleiwinners, natuurorganisaties en industrie zetten samen in op het bevorderen van groene groei: de Groene Afspraak leidt tot 2037 tot een groot aantal nieuwe natuurgebieden en stimuleert de biodiversiteit in het rivierengebied.

Straatbaksteen: wie wil dat nu niet?

Download hier (gratis) de Brochure Straatbaksteen maatschappelijk verantwoord inkopen van bestratingen