Vul een zoekwoord in:

Esthetiek

Voor het leggen van straatbakstenen heeft de ontwerper veel mogelijkheden tot zijn beschikking. De stenen kunnen worden gelegd in verschillende verbanden, patronen en variaties in maat en kleur. 

 

De volgende steenverbanden zijn mogelijk:

halfsteen.jpg Halfsteensverband
Bij dit verband staan de stenen steeds loodrecht op de kantstrook. Dat heeft het voordeel dat weinig hoeft te worden gehakt en dat de stenen snel kunnen worden gelegd. De opzet bestaat beurtelings uit halve en hele stenen. Het halfsteensverband heeft de neiging te kruipen naar de rijrichting. Daardoor kan een enigszins golvend patroon loodrecht op de wegas ontstaan.
diagonaal.jpg Diagonaalverband
Het diagonaalverband is een variant van het halfsteensverband en wordt gekenmerkt door een opzet waarbij de stenen onder 45° op de kantlaag staan. Bij dit verband moet rekening worden gehouden met meer hakwerk.
keper.jpg Keperverband
Het keperverband brengt grote stabiliteit in het werk maar vraagt aan de zijkanten om iets meer hakwerk. Het verwerken van gehakte stenen, kleiner dan een halve steen, moet worden vermeden, omdat dan zwakke delen in de bestrating ontstaan.
zigzag.jpg Zigzagverband
Het zigzagverband is een variant op het halfsteens- en keperverband. Bestratingen uit diagonaal, keper- en zigzagverband zijn meestal plezierig te berijden omdat de banden niet haaks op de voegen staan..
elleboog.jpg Elleboogverband
Dit verband is eigenlijk een keperverband, dat niet diagonaal wordt verlegd. Ook het elleboogverband wordt gekenmerkt door een redelijke stabiliteit, doordat de helft van de stenen met de lengteas in de rijrichting komt te liggen. Het hakwerk blijft beperkt tot een aantal halve stenen. De stenen worden loodrecht op of evenwijdig aan de kantlaag gelegd.
sierverband.jpg Sierverbanden
Straatbakstenen zijn bij uitstek geschikt om in sierverbanden te leggen. Het blokverband, het vlechtverband en het waaierverband zijn bekende mogelijkheden.
combinatie_natuursteen.jpg Combinaties met andere materialen
Straatbakstenen kunnen uitstekend worden gecombineerd met andere bestratingsproducten zoals natuursteen. Hiermee kunnen verrassende resultaten worden bereikt.