Vul een zoekwoord in:

Alle publicaties

  Brochures Straatbaksteen

  De brochures en andere publicaties van KNB over straatbaksteen geven informatie over het duurzaamheidsprofiel en ontwerpaspecten voor de realisatie van goed straatwerk. Zie alle uitgaves >>

  Brochures Straatbaksteen.png

  Brochures Gevelbaksteen

  KNB heeft veel brochures beschikbaar over gevelbaksteen om goed en duurzaam metselwerk te realiseren. Van ontwerprichtlijnen tot en met het voorkomen van witte uitslag. Zie alle uitgaves >>

  Brochure Gevelbaksteen.png

  Brochures Keramische Tegels

  De brochures van KNB belichten het duurzaamheidsprofiel van keramische vloer- en wandtegels. Zie alle uitgaves >>

  Brochures Keramische Tegels.png

  Brochures Keramische Dakpan

  KNB heeft een brochure beschikbaar over het productieproces van klei tot dakpan. Zie de uitgave.

  Van klei tot dakpan.JPG

  Brochures Duurzaamheid

  De brochures van KNB belichten het duurzaamheidsaspect van keramische producten en het productieproces. Zie alle uitgaves >>

  Cover Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.jpg

  Architectuurmagazine BAKSTEEN

  'BAKSTEEN' is het vakblad van KNB en biedt informatie over de baksteenindustrie en belicht trends in en opvattingen over baksteen en architectuur. Zie alle edities >>

  Cover Baksteen 75 Circulair.JPG

  Podcasts over straatbaksteen

  De mooiste stenen van Nederland! Presentatrice Fabienne de Vries sprak in een uitzending van New Business Radio met experts over het product straatbaksteen. De uitzending is in 4 afzonderlijke podcasts terug te luisteren.

  Podcast.jpg

  Tijdschrift CONTOUR Straatbaksteen

  'CONTOUR Straatbaksteen' is het vakblad van KNB voor alle professionals betrokken bij de ruimtelijke inrichting in Nederland. Zie alle edities >>

  voorkant Contour 34.jpg

  Architectuurmagazine BAKSTEEN nr. 71

  Cover.JPG

  Architectuurmagazine BAKSTEEN nr. 72

  Nederland is best verwend met baksteen. De producten geven letterlijk kleur aan ons leven! En voor wie de natuurlijke baksteenkleur onvoldoende vindt: met glazuren, keimen, engoberen en smoren is de kleurvariëteit oneindig te vergroten. Deze uitgave van het KNB-architectuurmagazine BAKSTEEN geeft trends en opvattingen over kleurgebruik in de gevel.

  72.jpg

  Architectuurmagazine BAKSTEEN nr. 73

  73

  Architectuurmagazine BAKSTEEN nr. 74

  voorkant BAKSTEEN 74.JPG

  Architectuurmagazine BAKSTEEN nr 75

  Cover Baksteen 75 Circulair.JPG

  Brochure Keramische steenstrips, innovatief en vertrouwd

  Baksteenstrips nemen meer en meer een onmiskenbare plek in naast de traditionele gevelbaksteen. De ultradunne baksteen is een innovatief, esthetisch alternatief voor de volle gevelbaksteen. In de nieuwste brochure belicht KNB voor architecten en aannemers op overzichtelijke wijze welke steenstrips, verwerking- en productiemethoden beschikbaar zijn.

  screenshot voorkant brochure steenstrips.JPG

  Brochure Baksteen, mooi, duurzaam en milieuverantwoord

  De brochure belicht hoe de producten en productie van de Nederlandse baksteenindustrie passen binnen de denkwereld van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

  Baksteen, mooi duurzaam en milieuverantwoord.PNG

  Brochure Baksteen Metselwerk

  Baksteenfabrikanten en mortelfabrikanten geven aandacht aan de milieukwaliteiten van hun producten en geven samen met metsel- en voegbedrijven, invulling aan het verantwoord ondernemen. Deze uitgave belicht het 'duurzaamheidsprofiel' baksteenmetselwerk en geeft kort tien redenen waarom baksteenmetselwerk in maatschappelijke en feitelijke zin 'blijvend goed' is.

  Brochure Baksteen Metselwerk

  Brochure Bouwfysische eigenschappen

  De brochure behandelt materiaaleigenschappen en thermische en akoestische eisen en geeft bouwkundige aanwijzingen voor de details.

  Bouwfysische eigenschappen en detaillering metselwerk-1.png

  Brochure Construeren met metselwerk van baksteen

  In deze omvangrijke publicatie komen de mechanische eigenschappen van metselwerk van baksteen aan de orde.

  Construeren met metselwerk

  Brochure Draagconstructies boven gevelopeningen

  Deze brochure gaat over de draagconstructies die nodig zijn om het metselwerk boven gevelopeningen op te vangen.

  Brochure Nederlandse Keramische Tegels

  De Nederlandse keramische tegelindustrie geeft veel aandacht aan de milieukwaliteiten van haar producten en wil samen met verwerkers en eindgebruikers invulling geven aan het maatschappelijke verantwoord ondernemen. Deze uitgave belicht 'duurzaamheidsprofiel' van keramische vloer- en wandtegels en geeft in het kort tien redenen waarom de keramische tegel in maatschappelijke en feitelijke zin 'blijvend goed' is.

  Brochure Straatbaksteen

  De overheid wil door 'Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)' de inkoop benutten voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu en sociale aspecten. De meest recente MVI-criteria voor wegen zijn te vinden op mvicriteria.nl en bevatten eisen, gunningscriteria en suggesties. Deze uitgave belicht het volledige 'duurzaamheidsprofiel' van gebakken straatsteen. Het biedt de lezer handzame antwoorden en argumenten op mogelijke vragen die spelen bij de maatschappelijk verantwoorde inkoop van elementverharding van straatbaksteen.

  Brochure Keramiek Blijvend Goed

  Professioneel werkende beeldend kunstenaars en vormgevers die keramische kunstvoorwerpen vervaardigen geven aandacht aan de milieukwaliteiten van hun werk en willen verantwoord ondernemen. Deze uitgave belicht het 'duurzaamheidsprofiel' van keramische kunst- en gebruiksvoorwerpen en de rol daarbij van de keramist.

  Brochure In verband met straatbaksteen

  "Na het zachte geluid van het stampen met de voeten op een dik tapijt aan herfstbladeren en het zetten van krakende voetstappen in verse sneeuw, is het blootsvoets lopen over een pas betegeld terras van gebakken klinkers het mooiste wat men kan beleven", aldus vrij vertaald de aanhef van de nieuwe KNB-brochure "In verband met straatbaksteen".

  Brochure Ontwerpen met dilataties

  De ontwerper kan met behulp van deze brochure en de aanbevelingen vanuit diverse CUR-onderzoeken, nauwkeurig bepalen waar en wanneer dilataties noodzakelijk zijn.

  Brochure Ontwerprichtlijnen baksteen in buitengevels

  Goed metselwerk begint bij een goed ontwerp en de juiste materiaalkeuzes. Daarnaast zijn ook het vakmanschap van de verwerkers en de omstandigheden waaronder wordt gemetseld van grote invloed op de kwaliteit van het metselwerk. Deze  herziene brochure bevat daarom de Ontwerprichtlijn voor architecten en bouwadviseurs. In de brochure treft de ontwerper aanbevelingen aan voor het maken van verantwoorde keuzes. Zo wordt ingegaan op de spouwmuur, de verschillende verwerkingsmethodieken, het voegwerk, de metselbaksteen, dilataties en de detaillering.

  Brochure Productspecificatie metselbaksteen volgens NEN-EN 771-1

  Basis voor de specificatie van metselbaksteen is de Europese productnorm NEN-EN 771-1 'Specificaties voor metselbakstenen - Deel 1: Baksteen'. In de prestatieverklaring en de CE-markering geeft de producent informatie over de gebruikstoepassing en de daarbij relevante producteigenschappen van de metselbaksteen.

  Brochure Schoon Metselwerk - Oorzaken en preventie van witte uitslag

  De brochure "Schoon metselwerk, oorzaken en preventie van witte uitslag" is een actualisatie van de gelijknamige brochure uit 2004. Zowel bij nieuw als bij bestaand metselwerk kunnen onder bepaalde klimatologische omstandigheden witte vlekken ontstaan door de uitbloei van bepaalde stoffen vanuit het metselwerk. Er bestaan verschillende soorten witte uitslag. De uitgave behandelt de verschillende soorten witte uitslag, de oorzaken en de behandeling van de uitslag.

  Brochure Van klei tot baksteen

  Met de brochure raken lezers ingewijd in de wereld van de baksteen: de basale principes van baksteenproductie worden uiteengezet en het meervoudige gezicht van de baksteenindustrie krijgt alle aandacht.

  Brochure Van klei tot dakpan

  Van klei tot dakpan.JPG

  Brochure Straatbaksteen, maatschappelijk verantwoord inkopen van bestratingen

  voorblad brochure Straatbaksteen.JPG

  Brochure Straatbaksteen, kwaliteit ligt op straat

  Cover brochure Straatbaksteen.PNG

  Brochure Straatbaksteen besparen met keiformaat 70

  Voorkant brochure straatbaksteen besparen met keiformaat 70.JPG

  60 jaar Kunst met Troffel en Voegspijker

  Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60e Nationale Metselkampioenschap en het 10e Voegkampioenschap

  60 jaar Kunst met Troffel en Voegspijker

  CUR-aanbeveling Constructieve aspecten

  De inhoud van deze CUR-Aanbeveling is beperkt tot constructieve aspecten.

  CUR-aanbeveling Diafragmawanden in baksteenmetselwerk

  Het eerste deel voorziet in een systeemkeuzeschema aangevuld met uitgangspunten voor het ontwerp. In het tweede deel worden eisen en regels besproken.

  CUR-aanbeveling Het voegen van metselwerk

  Met deze CUR-Aanbeveling wordt voorzien in de behoefte aan regelgeving op het gebied van voegwerk in metselwerk.

  CUR-aanbeveling Stabiliteit van steenconstructies

  In het kader van het CUR-metselwerkonderzoek is het stabiliteitsgedrag van steenconstructies onderzocht.

  CUR-rapport Constructief metselwerk

  Dit rapport vormt de basis voor de ontwikkeling van praktische rekenregels voor constructief metselwerk.

  CUR-rapport Detailleren met baksteen

  Het rapport behandelt het ontstaan van vervuiling op gevels van baksteenmetselwerk en het geeft oplossingen ter voorkoming van vervuiling.

  CUR-rapport Diafragmawanden in metselwerk

  In dit rapport wordt verduidelijkt wat diafragmawanden zijn en waar die toegepast kunnen worden.

  CUR-rapport Europese regelgeving voor metselwerk

  Het rapport bevat een inventarisatie van bestaande Europese rekenregels voor metselwerk die in normen zijn vastgelegd.

  CUR-rapport Gewapend en voorgespannen metselwerk

  In het rapport wordt beschreven hoe de sterkte van dit soort constructies in de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidstoestand kan worden bepaald.

  Duurzame Kleiwinning

  Uit inventarisatie en analyse van 18 kleiwinprojecten volgt dat kleiwinning vier winnaars telt: de waterstand, de natuur, het ontwikkelde (recreatie)gebied en de bouw. Kleiwinning geeft maatschappelijke meerwaarde en klei is een duurzaam gewonnen grondstof met een groot beschermend karakter. Het rapport Duurzame Kleiwinning geeft inzicht in de voordelen van kleiwinning en van de onderzochte kleiwinprojecten.

  Filmpje Leven in de Klei

  Het filmpje Leven in de Klei geeft in woord en beeld een samenvattend overzicht van de baksteenproductie in Nederland

  Infoblad 01 - Algen en mossen op baksteenmetselwerk

  Alg- en mosvorming op gebouwen is niet van de laatste tijd. Het risico op alg- en mosgroei kan door het nemen van de juiste maatregelen worden verlaagd maar niet worden uitgesloten.

  Infoblad 02 - Antigraffiti op baksteenmetselwerk

  Gezien het risico op bekladding is het op bepaalde locaties nodig om het baksteenmetselwerk te voorzien van een antigraffiti systeem. Onder de benamingen antigraffiti of antibekladding zijn verschillende systemen/producten verkrijgbaar.

  Infoblad 03 - Baksteen en verwerkingsmethode

  De lintvoegdikte heeft een relatie met de verwerkingmethode en de maattoleranties van de baksteen. Afhankelijk van de gewenste voegdikte bestaat de keuze voor verwerking uit droog-stapelen, lijmen, metselen met een dunmortel en traditioneel metselen. Bij metselen is er nog de keuze tussen doorstrijken of navoegen.

  Infoblad 04 - Borstweringen in baksteenmetselwerk

  Gemetselde borstweringen vragen de nodige aandacht om deze netjes en goed waterkerend uit te voeren.

  Infoblad 05 - Brand en baksteenmetselwerk

  Als we over brand en constructies van metselwerk praten, dient in eerste instantie gezegd te worden dat alle steenproducten onbrandbaar zijn.

  Infoblad 06 - Doorstrijken van baksteenmetselwerk

  Vaak wordt onterecht verondersteld dat door het achteraf "voegen" na het metselen, het metselwerk waterdicht te maken is.Het uitvoeren van baksteenmetselwerk in doorstrijkwerk is de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen.

  Infoblad 07 - Glasschade door alkalisch vocht

  Alkalisch water over de gevel kan resulteren in geëtste strepen of vlekken op het buitenoppervlak van vensterglas. Soms worden ook aluminium geveldelen aangetast.

  Infoblad 08 - Haarscheurtjes in metselbaksteen

  In het zichtvlak van een baksteensortering kunnen tijdens het productieproces haarscheurtjes ontstaan. Deze ontstaan in de koelzone van de oven doordat de buitenkant van de steen afkoelt en krimpt terwijl het inwendige van de steen nog warm is.

  Infoblad 09 - Herstel van vorstschade aan gevelmetselwerk

  Aanwijzingen voor herstel van gevelmetselwerk met vorstschade wordt gegeven.

  Infoblad 10 - Hydrofoberen van baksteenmetselwerk

  Soms wordt baksteenmetselwerk water-afstotend gemaakt door het te impregneren met een hydrofoberend product. Advies is om daarbij CUR aanbeveling 61 ‘Het voegen en Hydrofoberen van metselwerk’ van toepassing te verklaren, gebruik te maken hydrofobeermiddelen met KOMO-kwaliteitsverklaring en het werk te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.

  Infoblad 11 - Klamp metselwerk in baksteen

  Metselwerk waarbij bakstenen op de kant worden verwerkt heet Klammetselwerk. De minimale dikte van het buitenblad hierbij is 65 mm. Bij klampmetselwerk dient de doorstrijktechniek te worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is het buitenblad klamp te verlijmen.

  Infoblad 12 - Kleurverschil in baksteenmetselwerk

  Wanneer op baksteenmetselwerk kleurverschil wordt geconstateerd, kunnen verschillende oorzaken een rol spelen.

  Infoblad 13 - Lood in baksteenmetselwerk

  Voor het maken van waterdichte aansluitingen in metselwerkconstructies wordt veelvuldig gebruik gemaakt van bladlood. Niet alleen omdat de technische duurzaamheid van dit product zich in de loop der eeuwen heeft bewezen, maar vooral ook omdat lood zich door het eigen gewicht en de gemakkelijke manier van bewerken

  Infoblad 14 - Maatvoering van baksteen en metselwerk

  Baksteen is een keramisch bouwproduct, gemaakt van de natuurlijke grondstof klei. De samenstelling van de klei is afhankelijk van de winplaats en heeft invloed op de kleur en de maat van de uiteindelijke baksteen. In combinatie met de productiewijze (zoals de invloed van de oventemperatuur) geeft dit kans op onderlinge kleur- en maatverschillen. De Europese productnorm NEN-EN 771-1 geeft eisen over de declaratiewijze van maattolerantie en maatspreiding.

  Infoblad 15 - Materiaalhoeveelheden voor baksteenmetselwerk

  Hoeveelheden stenen en mortel per m² baksteenmetselwerk

  Infoblad 16 - Maximale gevelhoogte in baksteenmetselwerk

  In die gevallen dat het metselwerk start op de fundering kan voor een woongebouw van ca 15 m of een kantoorgebouw van ca 16 m hoog het metselwerk van fundering tot dakrand opgetrokken worden zonder horizontale dilataties. Dit is gerelateerd aan de spouwbreedte en de dikte van de spouwankers.

  Infoblad 17 - Metselwerkdilataties kunnen ook anders

  Toepassing van metselwerkwapening kan er voor zorgen dat bij toenemende dilatatieafstanden scheurvorming wordt voorkomen of zeer fijn verdeeld. CUR aanbeveling nr. 82 bevat in de bijlage regels met betrekking tot het wapenen van gedilateerd gevelmetselwerk.

  Infoblad 18 - Mortel voor metselen en voegen van baksteenmetselwerk

  Goed baksteenmetselwerk begint met een doordacht ontwerp en de juiste materiaalkeuze. Zo is een juiste combinatie van metselbaksteen en mortel van groot belang voor een goede hechting en het voorkomen van ontsieringen door vervuiling en uitslag. Het infoblad geeft aanbevelingen om te komen tot de juiste keuze van de mortel voor metselen en/of voegen.

  Infoblad 19 - Perforaties in strengpersbaksteen

  .Soms leeft de vraag of er meer risico op vorstschade is bij gebruik van geperforeer­de strengpersstenen. Dat is niet het geval. Tegen de toepassing van geperforeerde strengperssteen in gevelmetselwerk bestaat geen enkel bezwaar.

  Infoblad 20 - Schilderen of pleisteren van baksteenmetselwerk

  Wanneer besloten wordt om een afwerking aan te brengen op baksteenmetselwerk dienen altijd de uitvoeringsrichtlijnen en aanbevelingen van de fabrikant van het afwerksysteem te worden gevolgd. Voor de baksteen geldt een aanvullende eis voor het sulfaatgehalte

  Infoblad 21 - Spouwankers in baksteenmetselwerk

  Toenemende isolatie-eisen leiden tot bredere spouwmuren en dit heeft consequenties voor het aantal toe te passen spouwankers.

  Infoblad 22 - Staalspanning in spouwankers - uitgangspunten berekening

  Door het verplaatsingsverschil tussen een gemetseld buitenblad en de achterliggende constructie ontstaan spanningen in de spouwankers. Belangrijk is dat schade aan de spouwankers door het verplaatsingsverschil wordt voorkomen. De berekeningswijze wordt gegeven.

  Infoblad 23 - CE markering, Prestatieverklaring, Specificatieformulier en KOMO

  De verschillen op een rij tussen CE-markering, Prestatieverklaring, Speficitatieformulieren en KOMO voor metselbaksteen. Wanneer een bouwproduct onder een (geharmoniseerde) product valt moet de fabrikant CE-markering toepassen en Prestatieverklaring (DoP) opstellen.

  Infoblad 24 - Stapel- of tegelverband in baksteenmetselwerk

  Metselwerk uitgevoerd in stapel- of tegelverband is metselwerk met doorgaande verticale stootvoegen, er is geen overlap van de stenen. Er is dus geen feitelijk verband aanwezig. Door het ontbreken van het verband zijn de regels in Eurocode 6, voor het ontwerpen en berekenen van metselwerk, bij dit type metselwerk niet zondermeer van toepassing.

  Infoblad 25 - Stootvoegloos metselwerk

  Stootvoegloos metselwerk is metselwerk in een metselverband met een minimale sprong van 1 klezoor lengte in het verband, waarvan de stootvoegdikte een theoretische maat heeft van 0 mm. De stenen liggen daardoor in elke laag in principe koud tegen elkaar aan. Principieel is dat de stootvoegen niet gevuld worden met mortel. Door maattoleranties in elke baksteensortering, bedraagt de stootvoegruimte echter minimaal ca.2 mm. Varianten met ruimere stootvoegen zijn denkbaar.

  Infoblad 26 - Trasramen in baksteenmetselwerk

  Doel van het trasraam was het voorkomen van capillair watertransport door het metselwerk vanuit de bodem. Om optrekkend vocht te voorkomen kunnen ook andere maatregelen worden uitgevoerd.

  Infoblad 27 - Uitzettingscoëfficient baksteenmetselwerk

  Voor het berekenen van de uitzetting en krimp van metselwerk, ten gevolge van temperatuurswisselingen is de lineaire uitzettingscoëfficient van belang.

  Infoblad 28 - Voegwerk in baksteenmetselwerk

  Voegwerk in traditioneel metselwerk is eerder een esthetische dan een waterdichte afwerking van het metselwerk. Goed voegwerk moet daarnaast ook voldoen aan eisen van duurzaamheid en liefst levenslang zijn functie behouden. Advies is om voegwerk te realiseren conform de CUR-aanbeveling 61, "Het voegen en hydrofoberen van metselwerk".

  Infoblad 29 - Paars/bruin-verkleuringen op gevelmetselwerk

  Paarsbruin verkleuringen op gevelmetselwerk worden in een aantal gevallen veroorzaakt bij spouwmuur constructies waarin mineraal wol is opgenomen als thermische isolatie. Bruin verkleuringen op metselwerk worden in een aantal gevallen veroorzaakt door de toepassing van onbehandeld hout.

  Infoblad 30 - Waterpartijen tegen baksteenmetselwerk

  Bij baksteen toegepast in water is het van belang bij ontwerp en uitvoering rekening te houden met de vorstbestandheid van de steen, de wijze van metselen, het voorkomen van schade door optrekkend vocht in het buitenblad en het voorkomen van schade aan het metselwerk door bevriezing van het aanpalende oppervlaktewater.

  Infoblad 31 - Wateropneming initieel van metselbaksteen

  Voor een goede verwerking en een goed resultaat is bij metselen een optimale afstemming van de metselmortel op de toe te passen metselbaksteen noodzakelijk. Voor de verwerking van de metselbaksteen is vooral de Initiële Wateropzuiging van belang. In de praktijk, en vastgelegd in BRL 1007, worden daarbij vier categorieën onderscheiden.

  Infoblad 32 - Wildverband Metselwerk

  Wildverband is een metselverband zonder regelmaat, maar wel met een gelijkmatige stootvoegbreedte.

  Infoblad 33 - Witte uitbloei op baksteenmetselwerk

  Witte uitbloei op metselwerk is veelal het gevolg van metselen onder ongunstige klimatologische omstandigheden (met name veel water). Goede afscherming van het werk en de materialen is noodzakelijk voor een goed eindresultaat.

  Infoblad 34 - Checklist voor uitvoeringsbesprekingen over metselwerk

  Veel onaangename verrassingen op de bouwplaats of teleurstellingen over gerealiseerd metselwerk kunnen worden voorkomen door een goede communicatie vooraf tussen de betrokken partijen in de keten. Het houden van een uitvoeringsbespreking over het baksteenmetselwerk kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren. De opgestelde checklist met belangrijke aandachtspunten kan daarbij van dienst zijn.

  Infoblad 35 - Metselen onder ongunstige omstandigheden

  Wat zijn de mogelijke beperkingen bij de realisatie van metselwerk door de weersomstandigheden? Voor een goed resultaat zijn een gedegen morteladvies en het treffen van de juiste maatregelen bij de verwerking cruciaal.

  Infoblad 36 - Dilatatievoegen op gebouwhoeken

  Het infoblad geeft de regels voor dilataties bij uitwendige gebouwhoeken volgens de Nationale bijlage bij NEN-EN 1996-2 - Eurocode 6.

  Infoblad 37 - Criteria oppervlaktebeoordeling metselwerk

  De STABU-standaard en de Uitvoeringsrichtlijn Metselwerkconstructies (PBL 0357 SKG-IKOB) geven eisen ten aanzien van voegen en de vlakheid van met metselmortel gemetselde constructies.

  Infoblad 38 - Vergipsing op Baksteenmetselwerk

  Bij baksteenmetselwerk treedt soms uitbloei van gips op. Deze uitbloei is zichtbaar als een dunne witgrijze waas en treedt pas enige tijd na het metselen op. De uitbloei verdwijnt niet vanzelf door weer en wind. Voor verwijdering is mechanische reiniging nodig.

  Infoblad 39 - Buitenspouwbladen met smalle baksteen

  Een dunner buitenspouwblad dan de gebruikelijke 100 mm wordt al vele jaren toegepast in de vorm van klampmetselwerk. Klampmetselwerk wordt vooral toegepast om esthetische redenen. Nieuwe redenen voor het realiseren van een dunner gemetseld buitenspouwblad zijn vooral milieugericht, te weten: het realiseren van meer isolatie in de spouw zonder dat de totale muurdikte toeneemt en/of het optimaliseren van de milieuprestatie van het buitenblad. De breedte van de smalle stenen varieert van circa 50 tot 70 mm.

  Infoblad 40 - Toepassingsklassen Metselwerk

  Op basis van de omstandigheden en de belastingen waaraan voltooid metselwerk wordt blootgesteld, worden in NEN-EN 1996-2: Eurocode 6 - Ontwerp, materiaalkeuze en uitvoering van constructies van metselwerk de in tabel 1 gegeven klassen onderscheiden. Dit infoblad geeft inzicht in de verschillende toepassingsklassen (milieuklassen) en de bijbehorende specificaties voor voeghardheid en metselbaksteen en corrosiebestendigheid van metalen in het metselwerk.

  Infoblad 41 - Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel

  De spouwmuur met baksteenmetselwerk kan huisvesting bieden aan vleermuizen met behoud van een goede isolatiewaarde van de gevel.

  Infoblad 42 - Nestgelegenheid voor vogels in de gebouwschil

  In de gebouwde omgeving kunnen keramische producten een belangrijke rol spelen om de biodiversiteit te verbeteren. De gemetselde spouwmuur en het hellende dak bieden goede mogelijkheden voor nestelgelegenheid voor stadsvogels. Hiermee kunnen ook 'credits' behaald worden binnen de BREEAM systematiek.

  Infoblad 43 - Veilig en gezond verwerken bouwkeramiek

  Aanwijzingen voor het gezond en veilig verwerken van bouwkeramiek.

  Infoblad 44 - Tien ontwerpaanbevelingen gevelmetselwerk

  In het kort 10 belangrijke ontwerpaanbevelingen voor de realisatie van duurzaam gevelmetselwerk

  Infoblad 45 - Uitvoeringsrichtlijn baksteenmetselwerk

  De KNB-Uitvoeringsrichtlijn die geldt voor de realisatie van duurzaam baksteenmetselwerk. De richtlijn is gebaseerd op PBL 0357 'Metselwerkconstructies baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen (SKG-IKOB).

  Infoblad 46 - Het nut van het Hallergetal

  Naast de Initiële Wateropzuiging (IW) van de metselbaksteen kan ook het Hallergetal nuttige informatie geven over het wateropzuigende karakter van een baksteen.

  Infoblad 47 - Stalen latei, risico op scheurvorming

  Om het risico op scheurvorming van metselwerk boven een zelfdragende latei te voorkomen moet de latei niet alleen voldoende sterk maar vooral ook voldoende stijf zijn.

  Infoblad 48 - Prefab gevelmetselwerk

  Hoewel prefab gevelmetselwerk voordelen kan bieden wordt het in de praktijk beperkt toegepast. Meestal wordt vanuit financiële overwegingen gekozen voor het op de bouwplaats vermetselen van de baksteen. Daarnaast speelt mee dat bij het metselen op de bouwplaats in het bouwproject optredende maatafwijkingen en afwerking van aansluitdetails eenvoudig kunnen worden opgelost.

  Infoblad 50 - Na-isolatie van de spouwmuur bij nieuwbouwprojecten

  KNB infoblad 50 geeft aandachtspunten en aanbevelingen over het na-isoleren van spouwmuren bij nieuwbouwprojecten.

  Infoblad 51 - Kalkmortel en baksteenmetselwerk

  Eeuwenlang was kalk het standaard bindmiddel in metsel- en voegmortel voor realisatie van massieve baksteenmuren. Tegenwoordig wordt het voornamelijk gebruikt voor restauratiewerk. In een enkel geval is kalkmortel toegepast bij een nieuwe grondgebonden woning om de herbruikbaarheid van de baksteen en zodoende de circulariteit van het werk te bevorderen. Kalkmortel is namelijk verwijderbaar van de baksteen. Dit infoblad geeft inzicht in de belangrijkste eigenschappen en aandachtspunten bij het gebruik van kalkmortels voor metselwerk.

  Infoblad 52 Rondingen in baksteenmetselwerk

  Infoblad 52 rondingen baksteenmetselwerk.PNG (1)

  Infoblad 53 - Betonnen spekbanden en opgelegde betonnen lateien in baksteenmetselwerk

  Infoblad 54 - Gewapend metselwerk

  Gevelmetselwerk bestaat in basis uit bakstenen die door mortel samen gehouden worden. De sterkte van het metselwerk is hoog en in de meeste gevallen voldoende om een solide onderdeel te vormen van een gebouw. In de basis is wapenen dan ook niet nodig. Er kunnen echter situaties optreden waar de metselwerksterkte onvoldoende is. Metselwerk presteert minder goed in het absorberen van trekspanningen.

  Infoblad 55 - Gehydrofobeerde bakstenen

  Individuele bakstenen kunnen water-afstotend worden gemaakt door ze te impregneren met een hydrofoberend product. Een hydrofoberend product wordt aangebracht op het steenoppervlak en dringt in de baksteen tot een bepaalde diepte. Daarbij worden de wanden van poriën en capillairen bedekt met een waterafwijzende laag. Deze laag beperkt het vochttransport sterk, maar de waterdampdoorlaatbaarheid nauwelijks. Daardoor vermindert de kans op witte uitbloei en vergipsing, vervuiling en biologische aantasting. Het uiterlijk van de baksteen verandert niet of nauwelijks. En de vorstbestendigheid wordt niet beïnvloed.

  Infoblad 56 - Circulair ontwerpen met baksteen

  Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het grondstoffengebruik in 2030. Met als doel het tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit maar ook een grotere leveringszekerheid van grondstoffen. Baksteen past uitstekend in een circulair gebouwontwerp volgens de leidraad van Platform CB’23. De 7 ontwerpstrategieën worden toegelicht in dit infoblad.

  Jaarverslagen KNB

  De jaarverslagen geven informatie over de activiteiten van KNB, de feiten en cijfers over de branche en algemene informatie over de brancheorganisatie.

  Jaarverslag KNB 2023

  Voorkant Jaarverslag KNB 2023.JPG

  Jaarverslag KNB 2022

  Voorkant Jaarverslag KNB 2022.JPG

  Jaarverslag KNB 2021

  Cover Jaarverslag KNB 2021.JPG

  Jaarverslag KNB 2020

  Cover jaarverslag KNB 2020.JPG

  Jaarverslag KNB 2019

  screenshot voorkant jaarverslag.JPG

  Jaarverslag KNB 2018

  Bijzondere KNB-uitgave Zilveren Troffel Gouden verleden

  Zilveren Troffel Gouden Verleden: deze nieuwe maar ook bijzondere KNB-uitgave werpt een blik op maar liefst 67 jaar KNB Metselkampioenschappen. Het verschijnt ter gelegenheid van het einde van een icoon onder de beroepenwedstrijden.

  Cover Zilveren Troffel.JPG

  Poster Circulair met bouwkeramiek

  poster verkleind v website.JPG

  Poster 'Circular with Ceramics'

  The Royal Association for Building Ceramics in the Netherlands (KNB) presents a poster entitled 'Circulair with Ceramics'. The visualization succinctly shows the many possibilities for fired clay products in the circular economy.

  Knipsel poster Circular with Ceramics.PNG

  Poster Keramiek voor een duurzame leefomgeving

  Keramiek voor een duurzame leefomgeving

  KNB Duurzaamheidsagenda 2019 - 2022

  De Nederlandse bouwkeramische industrie intensiveert haar inspanningen om op een klimaatneutrale wijze te produceren. Andere speerpunten binnen het nieuwe duurzaamheidsbeleid van de sector zijn het sluiten van kringlopen, het verbeteren van de biodiversiteit en het behoud van een gezonde en veilige leefomgeving voor de mens.

  Leaflet Mechanisch opperen

  In 1997 heeft KNB samen met AVM en NVOB onder begeleiding van TNO gewerkt aan technologische vernieuwingen om arbeidsomstandigheden van metselaars en opperlieden te verbeteren.

  Kinderboek Het geheim van de baksteen

  Voor menig kind is er veel te ontdekken over de leefwereld om hem heen. Letterlijk wel te verstaan: waar komen de materialen vandaan waar het huis en de straat uit bestaan? Het spannende, ook informatieve kinderboek ‘Het geheim van de baksteen’ leest lekker weg en helpt jongeren bewust te worden van de bouwmaterialen in hun omgeving. Wegens groot succes brengt branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) een herdruk uit. Bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

  Cover het geheim van de baksteen.JPG

  Lesbrief Baksteen Steengoed

  Het is zo gewoon dat we er nauwelijks bij stil staan: de meeste gebouwen in onze omgeving, straten en pleinen zijn gemaakt van baksteen. Door de lessen gaan kinderen met andere ogen kijken naar wat ze uit hun omgeving kennen.

  Poster Metsel je toekomst

  Poster Metsel je Toekomst

  Starterspakket Metselen voor VMBO-scholen

  Goed metselonderwijs is belangrijk en daar hoort goed lesmateriaal bij. In dit starterspakket adviezen en aanbevelingen voor het examen, de werkplekken en de uitvoering van de praktijkwerkstukken. (incl. DVD 'Een kijkje in de metselkeuken.')

  Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

  De Nederlandse bouwkeramische industrie heeft de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld om de energietransitie, stikstofreductie en circularisatie in Nederland te helpen versnellen. Het brengt initiatieven en mogelijkheden voor de sector samenhangend in beeld.

  Cover Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.jpg

  Building Ceramics Technology Roadmap 2030

  We are on the threshold of change; after decades of intensive energy conservation, we need to make fundamental choices to accelerate energy transition, reduction of nitrogen emissions, and circularity in the Netherlands. Working together and sharing knowledge are essential to achieve these goals. One thing is certain: you may go faster alone, but we will achieve more by doing things together. That is why we would like to introduce you to our 2030 Building Ceramics Technology Roadmap.

  Cover Building Ceramics Technology Roadmap 2030.JPG