Vul een zoekwoord in:

Onderhoud

Verhardingen van straatbaksteen vergen, bij een goede uitvoering, nauwelijks onderhoud en halen zonder problemen een levensduur van 40 jaar of langer. Bij groot onderhoud wordt het grootste gedeelte van de straatbakstenen hergebruikt

In open verhardingen zijn vooral de voegen vatbaar voor onderhoud. Daarbij speelt de bestrijding van onkruid een belangrijke rol. Terreinbeheerders passen hiervoor verschillende typen bestrijdingsmethoden toe mechanisch (vegen, borstelen of maaien), thermisch (branden) of combinatie van methoden. Elke methode heeft voor- en nadelen en zal afhankelijk van de eisen en uitgangspunten van de terreinbeheerder worden toegepast. De chemische bestrijding van onkruid op verharding is sinds april 2016 verboden door mogelijke schade aan de volksgezondheid en bodem.

De straatbakstenen zelf kunnen met water onder hoge druk worden schoon gespoten, zonodig met toevoeging van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen. Voor het verwijderen van kauwgom zijn redelijk effectieve methoden ontwikkeld, zoals het droogvriezen. Na intensieve reiniging van het oppervlak is nastrooien en inwassen van de voegen vrijwel altijd noodzakelijk om weer een duurzaam resultaat te krijgen. 

Plaatselijke beschadigingen kunnen eenvoudig worden gerepareerd en de stenen kunnen worden hergebruikt.

Advies- en Ingenieursbureau Tauw onderzocht de levenscycluskosten (LCC) van straatbaksteen. Conclusie is dat wanneer de gehele levenscyclus in ogenschouw wordt genomen, straatbaksteen veelal een financieel betere keuze is dan alternatieven.