Vul een zoekwoord in:

Klimaatadaptatie

Het gebruik van straatbaksteen past prima in een op klimaatadaptatie gerichte strategie. Met straatbaksteen kunnen wateroverlast en hittestress beperkt worden gehouden. Bedenk daarbij dat de winning van klei, grondstof voor straatbaksteen, leidt tot lagere uiterwaarden met nieuwe natuur en meer ruimte voor de rivier. Ook dat draagt bij aan een klimaatadaptieve inrichting van onze leefomgeving.

Verstedelijking

Steeds meer mensen wonen in steeds meer verstedelijkte en daarmee versteende omgevingen. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding en de temperaturen buiten op straat. Straatbaksteen kan helpen dit te beperken.

Ontwerpuitgangspunten

Door de klimaatverandering zijn we ons steeds meer bewust van de inrichting van onze leefomgeving: kan overvloedig water snel de bodem in, is er voldoende groen, zijn er elementen die voldoende schaduw opleveren? Straatbaksteen kan hierbij een goede rol spelen.

Waterberging

Bestrating met straatbaksteen heeft een open karakter. Het past daardoor goed in een strategie voor het snel afvoeren van water naar de bodem, en het tegengaan van bodemverdroging.

Zuurstofdoordringbaarheid

De combinatie van voegen en de eigenschappen van het gebakken materiaal zelf maken keramische bestrating doordringbaar voor zuurstof. Het is daardoor uitermate geschikt voor verharding in de buurt van bomen en planten.

Hittestress

Meer en langere perioden van zon leiden vooral in steden steeds vaker tot het effect ‘urban heat island. Dit is tegen te gaan met verkoeling door water en wind, meer groen en minder versteende tuinen. Straatbaksteen past daar uitstekend in: de kleinere maatvoering leidt tot meer voegoppervlakte, biedt water meer kans om in de bodem te dringen en voorkomt dat boomwortels geen zuurstof meer krijgen. Net als bij andere materialen voelt natte steen koel aan en absorbeert het bij een lichte kleur minder warmte dan donkere materialen. Daarnaast biedt de combinatie van groen en straatbaksteen een prettig opende leefomgeving waarin het goed toeven is.