Vul een zoekwoord in:

Hittestress

De klimaatverandering zorgt voor hogere temperaturen. Afhankelijk van het type bestrating kan de temperatuur nog hoger oplopen. Het gebruik van straatbaksteen past in een strategie om de hittestress te beperken.

Hitte-eiland effect

Door veel verharde oppervlakten – zoals asfalt, beton en bebouwing – is het in de stedelijke omgeving ’s zomers gemiddeld 1 graad warmer dan in de landelijke omgeving. In sommige nachten kan dat verschil oplopen tot  8°C.  In de stad blijven de minimumtemperaturen daarom relatief hoog. Dit heet het hitte-eiland-effect. De oplopende warmte in steden heeft gevolgen voor de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners. Wanneer de temperatuur hoog oploopt, is dit gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. Tegelijkertijd kan hitte uitzettingsproblemen veroorzaken bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur.

Beperking hittestress

Goede bestrating kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van hittestress. Bijvoorbeeld door de kleur, de aard en de omvang van toe te passen materialen bewust te kiezen. Donkere oppervlakken absorberen namelijk meer warmte dan licht gekleurde oppervlakken. Anders dan sommige andere verhardingsmaterialen levert opgewarmde straatbaksteen geen geurhinder op. Vervanging van asfaltbestrating en stoeptegels door gele klinkers is volgens een rapport van Gemeentewerken Rotterdam een effectieve maatregel.

Combinatie van maatregelen

Om het ontstaan van hittestress in stedelijke gebieden te beperken kan straatbaksteen worden toegepast in combinatie met het treffen van andere maatregelen zoals groen, luifels voor schaduw en waterpartijen. Waterpasseerbaarheid en zuurstofdoordringbaarheid van keramische bestrating borgen goede combinatiemogelijkheden daarmee.