Vul een zoekwoord in:

Waterberging

Door klimaatverandering is het noodzaak om de waterberging te verbeteren. Dit voorkomt overstromingen en verbetert de afvoer van water. Toepassing van straatbaksteen kan door het intensievere voegenpatroon bijdragen aan een betere afvoer en opslag van water.

Waterinfiltratie

Infiltrerende bestratingen vormen één van de oplossingen om zowel overtollig water af te voeren als verdroging tegen te gaan. Een infiltrerende verharding is een wegconstructie met een verhard oppervlak, waarbij water door (waterdoorlatend) of langs de steen (waterpasserend) in de onderliggende fundering zakt en vervolgens in de ondergrond infiltreert. Het is hierbij mogelijk om tijdelijk water in de fundering te bergen en vertraagd te infiltreren of af te voeren. Doel is het water zoveel mogelijk te verwerken op de plek waar het valt. Met straatbaksteen kan dat uitstekend.

Waterpasserende bestrating

Voor straatbaksteen zijn er diverse waterpasserende oplossingen. Regenwater wordt snel afgevoerd via extra brede voegen gevuld met grof voegmateriaal (split) of een speciale waterdoorlatende strip tussen de stenen. Waterpasserende verharding bestaat uit straatbakstenen met een speciale profilering of er wordt gebruik gemaakt van ‘afstandhouders’. Hierdoor ontstaan verbrede voegen. Regenwater infiltreert via de verbrede voegen naar de onderliggende constructie en ondergrond.

Onderhoud

Klein onderhoud
De voegen van een infiltrerende verharding moeten elk jaar worden gecontroleerd en waar nodig worden aangevuld. Bij herstraten moet aandacht worden besteed aan de opbouw van de constructie en het beschermen van de naastliggende verharding tegen vervuiling.

Groot onderhoud
Normaal gesproken moet een infiltrerende straatverharding na 20 jaar worden herstraat. Daarbij moet mede om redenen van milieuhygiene aandacht worden besteed aan de topvervuiling van het fijnkorrelige onderbed.

Aandachtspunten

Advies is om altijd een noodvoorziening in het ontwerp toe te passen. Denk daarbij aan een kolk die is aangesloten op het gemengd riool of regenwaterriool. Hiermee wordt voorkomen dat wateroverlast ontstaat wanneer zwaardere buien vallen dan waarop de constructie is berekend. Bij het ontwerp moet rekening zijn gehouden met de groenvoorzieningen, deze zorgen vaak voor vervuiling van de verharding.

Stoepranden en straatpeilverlaging

Bij deze inrichtingsmaatregel worden de bestaande straatpeilen verlaagd en stoepranden aangebracht of verhoogd. Hierdoor wordt de straat omgevormd in een grote waterbuffer. De capaciteit van de waterbuffer kan worden beïnvloed door de hoogte van de stoepranden.