Vul een zoekwoord in:

Normering

Kwaliteitseisen 

Straatbakstenen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Verschillende keurmerken, waaronder het Nederlandse KOMO-certificaat en de Europese CE-markering waarborgen een constante hoge kwaliteit.

KOMO-certificaat
Voor straatbaksteen bestaat reeds meer dan 110 jaar een - vrijwillig - systeem van kwaliteitsborging dat onder de vertrouwde vlag van KOMO wordt gevoerd. De belangrijkste kenmerken van deze certificering zijn een selectie van specifiek voor straatbaksteen geldende eisen zoals wateropname en buigtreksterkte. Daarnaast vindt externe controle plaats van zowel het productieproces als van het eindproduct.

De certificering wordt bij alle producenten uitgevoerd door de officieel erkende instellingen Kiwa en SKG-IKOB op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn 'BRL 2360 straatbaksteen'. Zie https://www.kiwa.nl/upload/BRL/2360.pdf

De eisen die in dit kader aan straatbaksteen worden gesteld, zijn ontleend aan de Standaard RAW Bepalingen.

CE-markering
Met de introductie van de Europese productnorm NEN-EN 1344 ‘Straatbaksteen – Eisen en beproevingen’ gelden op Europees niveau dezelfde normeringen voor bestrating. Deze productnorm vormt de basis voor de CE-markering - de verplichte wijze waarop in Europa producenten hun bouwproducten specificeren.

De CE-markering beschrijft echter minder strenge kwaliteitseisen dan de Nederlandse Beoordelingsrichtlijn en RAW Bepalingen. Hieronder staat een vergelijkend overzicht van kwaliteitseisen.

Eigenschappen

RAW bepalingen

EU-normering

Wateropname volume %

4-12 %

geen eis

Wateropname gewicht %

2-6%

geen eis

Minimale buigtreksterkte

> 6 N/mm2

Geen minimum eis

Gemiddelde buigtreksterkte

> 10N/mm2

Geen minimum eis

Gemiddelde druksterkte

> 100 N/mm2

Geen minimum eis

Buigbreekbelasting individueel

> 64 N/mm2

Geen minimum eis

Buigbreekbelasting gemiddeld

> 80 N/mm2

Klasse T4

Gemiddelde bezwijkbelasting

>15 kN

Geen minimum eis

Slijtweerstand

Max 750 mm3

klasse A2

Stroefheid (u.s.r.v.)

> 55

klasse U3

Vorstbestendigheid

Ja

Klasse FP100

Zuurbestendig

G<7%

Geen minimum eis

Bouwstoffenbesluit

 NLBsB

Geen eis

Afmetingen

0,4 wortel d mm

 

Maatspreiding

0,6 wortel d mm

Klasse R1