Vul een zoekwoord in:

Verstedelijking

Steeds meer mensen wonen in steeds dichter bebouwde steden. Bij langdurig hoge temperaturen wordt het in die steden steeds vaker warm. Dat kan tot onaangename of zelfs levensbedreigende situaties leiden. Deze ontwikkeling heeft ook nadelige gevolgen voor de waterhuishouding.

Toename extreme weersomstandigheden

Door de klimaatverandering is er vaker sprake van extreem weer. De stedelijke leefomgeving is op veel plekken niet voorbereid op deze extremen. Zo is het in steden vaak warmer door het stedelijk hitte-eiland: het effect dat door veel verharding (asfalt, bebouwing) hitte meer wordt vastgehouden. Door extreme neerslag maar ook langdurige droogte kan er aan gebouwen en wegen funderings- en zettingsschade ontstaan.

Straatbaksteen als maatregel tegen schade door klimaatverandering

Veel gemeenten brengen de kwetsbaarheid van stedelijk gebied door klimaatverandering in beeld. Ze bepalen de risico’s en bespreken welke maatregelen nodig zijn. Straatbaksteen kan daar een rol in spelen. Een verharding met straatbaksteen veroorzaakt op hete dagen minder hitte dan asfalt. Vervanging van asfaltbestrating maar ook betonnen stoeptegels door lichtgekleurde straatbaksteen draagt bij aan vermindering van het hitte-eiland effect en verbetert tegelijk de waterpasseerbaarheid en zuurstofdoordringbaarheid.

Kosteneffectieve maatregelen

Om schade binnen stedelijk gebied door de klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen worden door heel het land klimaatadaptatiemaatregelen voorbereid en uitgevoerd. Daarbij is kosteneffectiviteit een belangrijk criterium. Zo kan het op het niveau van een kwetsbare wijk of straat kosteneffectief zijn om bepaalde maatregelen te nemen die voor een groter gebied juist onhaalbaar zijn. Daarbij kunnen ook combinaties met andere doelen een belangrijke rol spelen, zoals de wens om overlast te voorkomen rondom kwetsbare functies (bijv. ziekenhuis), of door een verhoogde belevingswaarde van de omgeving.