Vul een zoekwoord in:

Milieuprestatie

De milieuprestatie van straatbaksteen is positief volgens de Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit komt onder meer door de lange levensduur en de mogelijkheden voor hergebruik.

Milieukostenindicator

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in euro’s. De indicator weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score (MKI-waarde). Hoe lager deze score, hoe duurzamer het product. De MKI-waarde van Nederlandse straatbaksteen is slechts € 0,85 per mstraatbaksteen bij een toepassingsduur van 25 jaar.

Factoren die de lage MKI-waarde bepalen

Deze lage milieubelasting voor de straatbaksteen is het gevolg van een efficiënt productieproces, de lange levensduur en de hoge mate van hergebruik. De technische levensduur van straatbaksteen is veel langer dan 25 jaar, namelijk gemiddeld 125 jaar. Het hergebruikspercentage is 90% [bron: Royal Haskoning, rapport 9V1632]. De levenscyclusanalyse (LCA) hanteert bij bestratingen echter een gebruiksperiode van 25 jaar, omdat de periode tussen aanleg en het moment van groot onderhoud tussen de 20 en 30 jaar ligt. Bij het groot onderhoud verwijdert men de straatbakstenen en past men deze na herstel van de onderlaag weer opnieuw in het straatwerk toe.

Verantwoording van de MKI-waarde van straatbaksteen

De MKI-waarde is het resultaat van een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. De MKI-waarde van Nederlandse straatbaksteen is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD).