Vul een zoekwoord in:

Sociale aspecten

De duurzaamheid van straatbaksteen omvat ook sociale aspecten. Voorbeelden hiervan zijn veiligheid en arbeidsnormen, mechanisch straten en een lage geluidsemissie.

Veiligheid en Arbeidsnormen

Werkgevers en werknemers in de straatbaksteenindustrie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbocatalogus voor de keramische procesindustrie bevat praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Het doel hiervan is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te optimaliseren, ziekteverzuim en verloop terug te dringen en een langjarige inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Daarom voeren fabrikanten actief een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Mechanisch straten

Deze wijze van straatsteenverwerking is een steeds belangrijker middel om het beroep van stratenmaker zo verantwoord mogelijk te kunnen uitvoeren. Daar waar het gebruik van mechanische hulpmiddelen leidt tot een kwalitatief hoogwaardig resultaat, heeft het verminderen van de fysieke belasting voor de straatmaker de absolute voorkeur.

Zo zijn in de fabrieken robots geplaatst. Deze kunnen de straatbakstenen na productie in ieder gewenst verband en pakket stapelen. De bestratingsmachines verwerken de straatbakstenen vervolgens correct en eenvoudig. Het maakt Arbo-verantwoord straten mogelijk, zonder dat fysieke belasting wordt verplaatst naar de fabriek.

Lage geluidsemissie

Onderzoek heeft aangetoond dat verhardingen met straatbaksteen nauwelijks leiden tot een toename van de geluidsbelasting. Straatbaksteen, gelegd in keperverband, levert een gemeten geluidstoeslag op van slechts 2 dB (A) tot 50 km per uur. Dit is lager dan de 4 dB geluidstoeslag voor elementenverharding opgenomen in het Rekenen Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai.  Wegbeheerders hebben met straatbaksteen een geluidstechnisch aantrekkelijk alternatief.