Vul een zoekwoord in:

Circulariteit

Circulair bouwen is het toepassen van de principes van circulariteit in de bouw, bijvoorbeeld bij het kiezen van grondstoffen en materialen. Circulariteit is een van de belangrijkste kenmerken van straatbaksteen.

Circulaire eigenschappen van straatbaksteen

Een van de belangrijkste kenmerken van straatbaksteen is circulariteit. Wat maakt straatbaksteen circulair?

- Duurzaam gewonnen hernieuwbare grondstof
- Zeer lange levensduur
- Herbruikbaar, doordat ze los zijn gelegd
Lage MKI-waarde

Wat is het doel van circulair bouwen?

Het circulair bouwen met straatbaksteen kent meerdere doelen. Denk aan het beschermen van materiaalvoorraden, de bestaande waarde en de milieukwaliteit. Ook het beschermen van ecosystemen en het bevorderen van biodiversiteit zijn doelen van circulair bouwen. Uiteindelijk draait circulariteit in de bouw voornamelijk om twee basisprincipes. In dit geval is dat het beperken van het gebruik van straatbaksteen en het beperken van het verlies van straatbaksteen.

Principes van circulair bouwen met straatbaksteen

1. Benut het beschikbare, dat beperkt de vraag naar nieuwe materialen.
Straatbaksteen kent een hergebruikspercentage van maar liefst 90%. Ook neemt de economische waarde van dit product zelfs vaak toe. Gebruikte straatbakstenen zijn beschikbaar maar de vraag overtreft meestal het aanbod.

2. Gebruik duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen.
Straatbaksteen wordt gemaakt van klei. Dit is een natuurlijke, algemeen beschikbare én hernieuwbare grondstof. De voorraad ongewonnen klei is groot en de aanvoer ervan door de natuur is een continu proces.

3. Minimaliseer de milieu-impact van het werk over de gehele levensduur.
Door het efficiënte productieproces, de zeer lange levensduur en de hoge mate van hergebruik heeft straatbaksteen een lage MKI-waarde.

4. Realiseer een lange levensduur.
Onderzoek toont aan dat de levensduur van straatbaksteen groot is: gemiddeld 125 jaar, soms wel 250 jaar.

5. Denk na over materiaalhergebruik na de gebruiksfase.
Straatbaksteen blijft mooi en kan keer op keer worden hergebruikt. Dat hergebruik is heel eenvoudig, omdat de stenen los in verband liggen. Nieuw gebruik ervan is in dezelfde toepassing technisch toelaatbaar.