Vul een zoekwoord in:

Biodiversiteit en leefomgeving

Naast een toename van de biodiversiteit door de huidige wijze van kleiwinning kunnen keramische producten ook een rol spelen voor een toename van de biodiversiteit in de leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Keramische gevels als robuuste basis voor groene gevels voor ondermeer nestelgelegenheid van vogels.
  • Toepassing van speciale vogeldakpannen voor de huisvesting van vogels.
  • Toepassing van de speciale vogelvide, die onder de eerste rij dakpannen gemonteerd kan worden. 
  • Toepassing vleermuisstenen en/of opname van speciale nestkasten in het baksteenmetselwerk voor bescherming en broedplaatsen van vleermuizen en bepaalde vogelsoorten zoals gierzwaluw, koolmees en huismus.
  • Het gebruik van (ongeglazuurde) gresbuizen voor dassenburchten.

Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen
Gebouwen hebben invloed op de natuur. De gierzwaluw en huismus nestelen bijvoorbeeld graag tegen de huizen aan. Vogelbescherming Nederland heeft een unieke checklist ontwikkeld. Hiermee kan iedereen zijn bouwprojecten en de directe omgeving natuurvriendelijker maken. Door middel van het beantwoorden van enkele ja/nee vragen, kunnen eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels. De checklist is een aanvulling op het boek Stadsvogels; bouwen, beleven, beschermen.

Baksteen al eeuwenlang een goede basis voor groene gevel Vleermuissteen

Baksteen voor een 'groene gevel'     Vleermuisbaksteen

Vogelpannen
Gierzwaluwen broeden in Nederland uitsluitend in holten in muren en onder daken van gebouwen. Door afbraak, renovatie en isolatie verdwijnt de mogelijkheid voor gierzwaluwen om te nestelen. Door het aanbrengen van kunstmatige nestholten kan de afname van broedgelegenheid worden gecompenseerd. Bij nieuwbouw of renovatiewerkzaamheden kan nestgelegenheid worden geïntegreerd. Bij bestaande gebouwen kunnen er nestkasten en speciale keramische dakpannen voor gierzwaluwen worden toegepast.

Dassenburcht
De kunstburcht is door de Vereniging Das&Boom ontworpen volgens de nieuwste inzichten en technieken. In plaats van beton of kunststof wordt bij deze burcht gebruik gemaakt van (aan de binnenzijde ongeglazuurde) gresbuizen. 'Gresbuizen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, terwijl het niet duurder is dan alternatieven. Deze buizen worden gemaakt van natuurlijk materiaal (rivierklei), zijn geheel recyclebaar. Het heeft de voorkeur van dassen omdat ze volkomen reukloos zijn en een waterdicht geheel vormen. De kamers worden gevormd door op de kop geplaatste bijpassende ronde systeemputten. Daardoor liggen de dassen in de kamers net als in een echte burcht gewoon op de grond, aangevuld met natuurlijk nestmateriaal.'

Dassenburcht2          Gresbuis voor dassenburcht

Doorsnede dassenburcht             Ongeglazuurde gresbuis voor dassenburcht

Dassenburcht bovenaanzicht

Bovenaanzicht dassenburcht