Vul een zoekwoord in:

BRICK VALLEY

  • BRICK VALLEY staat voor een intensieve samenwerking van industrie, kennisinstellingen, overheden en gebiedsgebruikers met een gezamenlijke gedeelde ambitie: emissie-loos de toekomst in!

  • BRICK VALLEY is een icoonproject van de steenfabrikanten CapriceRodruzaVandersanden en 
    Wienerberger, ondersteund door KNB, en een project binnen het Koplopersprogramma van Cluster 6. 

  • BRICK VALLEY is dagelijks goed voor ruim 1 miljoen straatbakstenen en 100.000-den metselbakstenen, gereed om Nederland mooi te maken.
  • BRICK VALLEY ligt ten oosten van Arnhem, ten westen van de Duitse grens, ten zuiden van de A12 en ten noorden van de Rijn; plaatselijk bekend als Gelders Eiland. Het gebied is van oudsher doordrenkt met het DNA van de productie van bakstenen en dakpannen. 

Ambitie

  • BRICK VALLEY heeft als ambitie een besparing in 2030 van meer dan een kwart van de totale industriële keramische CO2 uitstoot in Nederland; dat is bijna de helft van de uitstoot door de keramische industrie in Gelderland.

  • BRICK VALLEY beoogt versnelling van de energietransitie en stikstofreductie in en samen met de regio.

  • BRICK VALLEY koppelt een significant deel van de Nederlandse (straat-)baksteenindustrie met elkaar en met andere regionale energieverbruikers, gebruikers van restwarmte,  netwerkbedrijven, overheden en kennisinstellingen.

  • BRICK VALLEY maakt de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 concreet.