Vul een zoekwoord in:

Keurmerken en duurzaamheid

Certificering milieumanagement volgens ISO 14001
ISO 14001 is de norm op milieugebied en beschrijft de eisen voor een goed systeem van milieu-management. Mosa (tegels), Wienerberger (baksteen en dakpannen) en Monier (dakpannen) beschikken over het ISO 14001 milieucertificaat, waardoor via een gecontroleerd milieumanagementsysteem gewaarborgd is dat de ondernemingen de milieuprestaties waarmaken. Hiertoe is in de afgelopen decennia fors geïnvesteerd in ARBO- en milieumaatregelen. Zie voor meer informatie de websites van Wienerberger, MOSA en Monier

DUBOkeur voor dakpan
De keramische dakpan Narvak Modula van Wienerberger beschikt over het DUBOkeur. Deze keramische dakpan kent een werkende breedte van 30 cm en heeft een kopsluiting van 50 mm (latafstand 320-370 mm). Door de modulair werkende breedte van 30 cm is de Narvik Modula perfect inzetbaar voor nieuwbouwprojecten - waarbij veelal met een oplopende beukmaat van 30 cm wordt gewerkt - maar zeker ook uitstekend om bij renovatieprojecten één-op-één oude verweerde betonpannen te vervangen. Voor meer informatie zie de website van Wienerberger

Cradle to Cradle certificering voor gresbuizen
EuroCeramic is gespecialiseerd in het produceren en ontwikkelen van gresbuizen en hulpstukken en is de enige producent in Nederland. Het bedrijf ontving als eerste producent / leverancier van rioleringssystemen officieel een Cradle to Cradle-certificaat. Certificeringsinstantie MBDC oordeelde op grond van een uitgebreide rapportage, dat de producten, de processen en de organisatie van EuroCeramic aan de strenge duurzaamheidscriteria voldoen. Voor meer informatie zie de website van EuroCeramic.

Mosa eerste Cradle to Cradle tegelfabriek ter wereld
Koninklijke Mosa in Maastricht heeft als eerste keramische tegelfabriek ter wereld een cradle to cradle certificaat ontvangen voor zijn tegelproductie. Een tweejarig proces van research en ontwikkeling is hieraan vooraf gegaan. Met behulp van het kennisinstituut EPEA van Michael Braungart werd gekeken naar alle grondstoffen, leveranciers, productieprocessen en producten. Onderzoek diende ook om te komen tot zoveel mogelijk hergebruik zonder kwaliteitsverlies.

Alle Mosa-tegels zijn nu 100% recyclebaar en brengen geen schade toe aan het milieu. Nieuwe tegels bevatten 10 tot 40 procent hergebruikt materiaal. Dat is deels afkomstig uit een al eerder gerealiseerde gesloten kringloop voor tegelafval binnen de fabriek. Verder is in samenwerking met afvalophaler Van Gansewinkel een proef gestart met gescheiden inzameling van tegelafval op bouwplaatsen om dat opnieuw te gebruiken. Voor meer informatie zie de website van MOSA