Vul een zoekwoord in:

Missie en visie

Missie

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven produceren gebakken kleiproducten voor een duurzame en dierbare leefomgeving. Streven is minimalisering van de ongewenste effecten op mens en milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en maximalisering van de positieve effecten. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers heeft prioriteit.

Visie

Bij een duurzaam gebouwde leefomgeving worden op een maatschappelijk verantwoorde manier dierbare bouwwerken gemaakt waar mensen gezond, veilig en met plezier in kunnen leven, wonen en werken. Het moet verantwoord omdat de gebouwde omgeving ook een belangrijke rol speelt bij het realiseren van belangrijke milieudoelstellingen zoals CO2-reductie en terugdringing van grondstofgebruik door Circulair Bouwen. Hiervoor dienen bouwwerken na een lange gebruiksduur te worden hergebruikt, al dan niet in onderdelen. Er is in de toekomst alleen nog plaats voor bouwmaterialen die verantwoord zijn geproduceerd, een lange levensduur hebben, zonder gezondheidsrisico kunnen worden toegepast en op een goede manier kunnen worden hergebruikt.

Invulling 

Vanuit ieders eigen domein willen KNB en de sector de ambities concretiseren door:

  • Het  produceren en leveren van betrouwbare en milieuverantwoorde producten met een lange levensduur in combinatie met een lage onderhoudsbehoefte;
  • Vergroten van kennis in de sector op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Optimaliseren van de communicatie en transparantie op het terrein van duurzaam en verantwoord ondernemen;
  • Doorgaande optimalisatie van verantwoorde kleiwinning en toename van de biodiversiteit in de wingebieden en de woonomgeving;
  • Waar mogelijk bevorderen van het  'Local for local' principe: produceren, verwerken en consumeren in dezelfde regio. Een regionale afzet van producten biedt voordelen, zoals een betrouwbare herkomst, minder transportkilometers, produceren op maat, minder verspilling en een bijdrage aan de lokale economie en werkgelegenheid;
  • Verdergaande reductie van CO2-uitstoot door energiebesparing, optimalisatie transport  en innovatie;
  • Optimalisatie van grondstofgebruik, hergebruik- en recyclingsmogelijkheden van keramische producten;
  • Het geven van inzicht in de prestaties van keramische bouwproducten op de drie peilers van duurzaamheid: milieu-, sociale en economische aspecten;
  • Bevorderen van de arbeidsveiligheid en de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. 

Levenscyclus

Bij de beschouwing van duurzaamheidsprestaties van producten worden alle stadia van de levenscyclus betrokken:

Kringloop keramiek

Kringloop keramiek