Vul een zoekwoord in:

Duurzaam gebruik

Bij de duurzaamheid in de gebruiksfase gaat het naast de ecologische aspecten ook om sociale en economische aspecten. Zo moeten gebruiksproducten bijvoorbeeld zowel functioneel, veilig als niet te duur zijn. Voor een goede beoordeling van de ecologische aspecten dient niet alleen de productfase beschouwd te worden, maar ook de (her)gebruik- en afvalfase. De levensduur van een product of bouwwerk heeft grote invloed op de werkelijke milieuprestaties. Daarom is de keuze voor een mooi kwaliteitsproduct dat heel lang meegaat vaak te prefereren boven een minder fraai product dat bij de productiefase beter scoort op ecologische aspecten.

Lees meer over: