Vul een zoekwoord in:

Comfort en gezondheid

Een slecht binnenmilieu leidt vaak tot gezondheidsklachten, zoals geurhinder, oogirritatie, hoofdpijn, concentratieproblemen en vermoeidheid. De kwaliteit van het binnenmilieu hangt enerzijds af van zaken die bij het ontwerp en de bouw van een gebouw worden geregeld (keuze van bouwmaterialen, keuze ventilatiesysteem en ventilatiemogelijkheden, keuze voor elektrisch koken, keuze verwarmingssysteem en regelbaarheid). Anderzijds hebben bewoners via hun gedrag invloed (vochtproductie, hygiëne, rook, kookluchtjes, gezondheid, keuze van inrichtingsmaterialen, stook- en ventilatiegedrag) op die kwaliteit. Voor meer informatie over het binnenmilieu: Zie de website van het RVM.

Eigenschappen van keramische producten
Naast de belevingswaarde hebben dus ook producteigenschappen van bouwmaterialen invloed op het leefklimaat. Door de massa en poreuze structuur bezitten veel keramische producten goede thermische en vochtregulerende eigenschappen. Er worden geen gevaarlijke substanties of hinderlijke geuren afgegeven. Gemetselde muren 'dempen' temperatuurverschillen en hebben een uitstekende geluiddempende werking.

Keramische tegels zijn hygiënisch omdat ze antistatisch, niet poreus, waterdicht en eenvoudig schoon te maken zijn. Ze behoeven tijdens hun gebruik niet te worden geïmpregneerd, geolied of anderszins een onderhoudsbehandeling te ondergaan. Verder zijn tegels uitermate geschikt voor vloerverwarming en/of koeling.

Voor een gezond binnenmilieu
De vervuiling van de binnenomgeving is een belangrijke parameter in de groei van verschillende acute en chronische aandoeningen, zoals ademhalingsmoeilijkheden en allergieën. Aangezien keramiek een inert materiaal is, geeft het geen toxische of allergene substanties af. Verder is het geurloos en kent het geen radon of formaldehyde.

Geluiddempend
Geluiden en trillingen die doordringen via de constructie of de muur worden door bijna iedereen als hinderlijk ervaren. Zwaardere constructies scoren over het algemeen beter op dit gebied. Als gevolg van een combinatie van poriën en massa hebben met bakstenen gemetselde muren een uitstekende geluiddempende (akoestische) werking. Voor het isoleren van luchtgeluid is vooral massa nodig. Hoe zwaarder een wand is, hoe beter de isolatie tegen luchtgeluid. Baksteen met een hoog soortelijk gewicht is dus in vergelijking met lichte scheidingswanden een betere isolator tegen luchtgeluid. Deze geluidsisolerende werking is speciaal van belang bij wonen in dichtbebouwde gebieden of langs doorgaande wegen, in appartementsgebouwen, bij geschakelde eengezinswoningen etc.

Geluidstechnisch scoort baksteen ook in het wegdek prima. Uit onderzoek blijkt straatbaksteen in keperverband stiller dan gedacht (2.2 dB(A) tot 50 km/uur.

Warmteaccumulerend
Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel het vermogen om warmte en koude op te nemen, een periode vast te houden in het materiaal en later afhankelijk van de ruimtetemperatuur weer af te geven via het materiaal-oppervlak.  Het nivelleert en dempt zo temperatuurwisselin­gen binnen een gebouw. Baksteenmetselwerk heeft een hoog warmteaccumulerend vermogen zodat het gebouw in de zomer langer koel blijft en de winter langer warm.

Geschiktheid voor LT-systemen
De toepassing van Lage-temperatuur systemen leidt tot een verbetering van de woonkwaliteit, onder meer als gevolg van een homogenere temperatuurverdeling, lagere (aangenamere) luchttemperaturen, minder mijten en minder tocht. Keramische binnenmuursteen en keramische tegels zijn door hun thermisch geleidende eigenschappen zeer goed in te zetten voor lage-temperatuur-systeemen voor verwarming en koeling. Ze vormen hierdoor uitermate geschikte producten ten opzichte van alternatieven. Zie voor meer informatie over LT-systemen de site van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vochtregulerend
De gebruikers van een gebouw produceren waterdamp door huishoudelijke taken (keuken, toilet, was, badkamer), ademhaling, en zweten. Een gezin met vier personen geeft een verdamping van ongeveer 10 liter per dag. Als deze vochtigheid niet wordt verwijderd, zal zij condenseren op de koude zones van de wanden of aanleiding geven tot condensatie binnenshuis. Dit kan uiteindelijk leiden tot schimmelvorming.

Het wateropnemend vermogen van baksteen maakt dat wanden droog blijven. Vochtige zones op de wanden doen zich dan ook minder snel voor als bij andere materialen.