Vul een zoekwoord in:

Natuurlijke grondstoffen

Keramiek is één van de oudste materialen die de mensheid kent. Overal waar men sporen vindt van oude menselijke nederzettingen, zijn ook vondsten van keramiek gedaan. De basis van keramiek is de natuurlijke grondstof klei, een slijtage- en verweringsproduct van gesteenten, dat ontstaat door inwerking van de weerelementen zoals zon, vorst en wind. Na bewerking, vormgeving en droging van de klei ontstaat door verhitting een duurzaam en kleurvast keramisch product.

De Nederlandse keramische industrie verwerkt klei die lokaal en in ruime hoeveelheden beschikbaar is. Respect voor flora, fauna en de mens staan aan de basis van de productie. Onderzoek wijst uit dat klei uit de uiterwaarden een hernieuwbare grondstof is. De winning van deze rivierklei is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk bij het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. Het houdt vaarwegen op diepte, beschermt tegen hoog water en vormt nieuwe natuur.

Lees meer over: