Vul een zoekwoord in:

Lokale beschikbaarheid

Werkelijke duurzaamheid heeft een lokale basis: primair lokale grondstoffen, lokale energie, lokale werkgelegenheid en lokale gebruikers, waarbij landelijke, internationale en globale afspraken nodig blijven om te sturen.

De keramische industrie produceert dicht bij haar belangrijkste afzetmarkt Nederland en West Europa en maakt gebruik van lokale, natuurlijke grondstoffen. Aan klei is in Nederland geen gebrek. De meest gebruikte klei is afkomstig uit de uiterwaarden van de grote rivieren. Gebruik van lokale grondstoffen voorkomt onnodig transport en daarmee het vrijkomen van luchtverontreiniging (CO2, fijn stof), gebruik van schaarse brandstof en onnodige weggebruik.

Het 'lokale principe' sluit ook aan bij de behoeften van mensen om zich te kunnen identificeren met hun eigen omgeving. En het geeft mogelijkheden voor lokale economie.