Vul een zoekwoord in:

Nieuwe natuur

Video: boswachter 'waarom winnen we klei'

Het gehele uiterwaardengebied is dekkend aangewezen als ecologische hoofdstructuur terwijl voorts delen zijn beschermt als Natura-2000 gebied. De keramische industrie houdt daarom als geen ander rekening met de belangen van flora en fauna en wéét dat het in het uiterwaardengebied niet alleen om de grondstof voor keramiek draait. Waar mogelijk wordt de kleiwinning gecombineerd met belangen op het gebied van natuurontwikkeling of rivierveiligheid. En dat met een bewezen ruimtelijke kwaliteit! Bij de kleiwinning zélf wordt zorgvuldig te werk gegaan en gehandeld volgens een door de minister van LNV goedgekeurde Gedragscode. Voor meer informatie over Natura-2000 zie bijvoorbeeld www.gelderland.nl/natura2000.

Video: boswachter 'hoe ontstaat nieuwe natuur na kleiwinning'

Eind 20e eeuw werd behoud van de steeds schaarser wordende natuur een permanent aandachtspunt. Het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde het plan 'Levende Rivieren' en in samenwerking met de baksteenindustrie werd een nieuwe methode van kleiwinning ontwikkeld. Fraaie resultaten van dit 'reliëfvolgend ontkleien', waarbij andere bodembestanddelen zoals zand in hun natuurlijke vorm worden behouden en oude stroomgeulen zich kunnen herstellen, zijn onder andere te vinden in de Millingerwaard bij Nijmegen, de Blauwe kamer bij Wageningen, de Crobse Waard bij Haaften en niet te vergeten Slot Loevestein bij Gorinchem. Het vormt bij elkaar vele duizenden hectare nieuwe natuur door het simpel verbinden van functies in een gebied.

Verder lopen er ook samenwerkingen met de stichting Natuurmonumenten en stichting Ark gericht op een goed uitwaardenbeheer.

De Gendtse Waard is een mooi voorbeeld van een inrichtingsplan in uitvoering. Een gebied waar hoog- en laagwater voor dynamiek zorgt en waar de natuur optimaal beleefd kan worden door er te wandelen, te fietsen en te struinen. Dat is wat in de Gendtse Waard wordt gerealiseerd door samenwerking tussen steenfabriek, kleiwinner en Staatsbosbeheer.