Vul een zoekwoord in:

Beschermt tegen overstromingen

De winning van Nederlandse rivierklei is ook van belang bij het beperken van de mogelijke negatieve gevolgen van klimaatverandering. Sinds een aantal overstromingen van Nederlandse rivieren (in 1993 en 1995), en nadien bevorderd door Al Gore's "an inconvient truth", is waterveiligheid bovenaan de agenda komen te staan. Kleiwinning past daar prima in. Lang voor dit onderwerp werd benoemd droeg de keramische industrie al bij aan rivierveiligheid door via de kleiwinning de uiterwaarden te verlagen. Daardoor daalt het waterpeil en wordt het stroomgebied in tijden van hoog water aanzienlijk vergroot. Bijkomend voordeel is dat het vaarwegen op diepte houdt doordat de meegevoerde klei zich niet langer afzet in de vaarwegen maar elders "sedimenteert".