Vul een zoekwoord in:

Veel gestelde vragen

01 Zijn keramische producten duurzaam?

Ja, duurzaamheid en klimaatverandering zijn maatschappelijke thema's, waar de keramische industrie volop aan werkt. Zo vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en terugdringing van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten van de keramische industrie.

10 redenen waarom keramische producten 'blijvend goed' zijn:

  • Gemaakt van natuurlijke grondstoffen;
  • Klei, een ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof;
  • Kleiwinning geeft nieuwe natuur en rivierveiligheid;
  • Hergebruik van reststoffen in de productie;
  • Voor duurzame en dierbare toepassingen;
  • Lange levensduur zonder onderhoud;
  • Aangenaam en gezond leefklimaat in gebouwen;
  • Resistent en onbrandbaar;
  • Hergebruik producten in tweede 'levensfase';
  • 'Beschermheer' van cultuurhistorische waarden, identiteit en karakter.

02 Is er een LCA voor baksteen?

Ja, in mei 2012 is de brancherepresentatieve LCA van Metsel- en Straatbaksteen van de leden van KNB afgerond. SGS INTRON heeft de studie uitgevoerd in lijn met de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van november 2011 en voldoet aan de eisen van de normen ISO 14040/44, ISO 21930 en NEN 8006 en aan de eisen van het MRPI toetsingsprotocol 2011. Voor de MRPI-bladen klik hier:  metselbaksteen straatbaksteen.

De LCA-gegevens voor metselbaksteen en straatbaksteen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK (www.milieudatabase.nl) die de basis vormt voor de verschillende instrumenten voor het meten van duurzaamheid van bouwwerken. KNB adviseert uitsluitend de gegevens van de Nationale Milieudatabase te gebruiken omdat deze altijd de meest actuele gegevens bevat.

Zo blijkt uit de nieuwe LCA dat de inspanningen van de baksteenindustrie op het gebied van energiereductie en vermindering van emissies een duidelijk positief effect heeft op het milieuprofiel. De zogenaamde Milieukostenindicator (MKI) van metselbaksteen is 32% lager dan op basis van de vorige LCA. Voor straatbaksteen is dat zelfs 49%. De betere resultaten van straatbaksteen ten opzichte van metselbaksteen zijn te danken aan de hoge mate van hergebruik van straatbaksteen. De mate van hergebruik van straatbaksteen werd in 2009 door Royal Haskoning onderzocht.

03 Is klei een vernieuwbare grondstof?

Ja, uit een studie door onderzoeksinstituut Deltares samen met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen blijkt dat klei afkomstig uit de uiterwaarden van de grote Nederlandse rivieren een vernieuwbare grondstof is. Door de constante aanvoer blijft de voorraad klei oneindig beschikbaar. Daarbij komt nog, dat over een groot aantal jaren gezien minder wordt gewonnen dan de rivieren in de uiterwaarden afzetten.