Vul een zoekwoord in:

Veel gestelde vragen

Zijn keramische producten duurzaam, is er een LCA voor baksteen en is klei een vernieuwbare grondstof? Hieronder meest gestelde vragen over duurzaamheid op een rij. 

Zijn keramische producten duurzaam?

Ja, duurzaamheid en klimaatverandering zijn maatschappelijke thema's, waar de keramische industrie volop aan werkt. Zo vormen duurzame grondstofwinning, energiebesparing en terugdringing van emissies al decennia lang belangrijke speerpunten van de keramische industrie.

10 redenen waarom keramische producten 'blijvend goed' zijn:

  1. Gemaakt van natuurlijke grondstoffen;
  2. Klei, een ruim voorradige en hernieuwbare lokale grondstof;
  3. Kleiwinning geeft nieuwe natuur en rivierveiligheid;
  4. Hergebruik van reststoffen in de productie;
  5. Voor duurzame en dierbare toepassingen;
  6. Lange levensduur zonder onderhoud;
  7. Aangenaam en gezond leefklimaat in gebouwen;
  8. Resistent en onbrandbaar;
  9. Hergebruik producten in tweede 'levensfase';
  10. 'Beschermheer' van cultuurhistorische waarden, identiteit en karakter.
Is er een LCA voor baksteen?

Ja, in juli 2019 is de brancherepresentatieve LCA van Metsel- en Straatbaksteen van de leden van KNB afgerond. SGS INTRON heeft de studie uitgevoerd in lijn met de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van januari 2019 en gebaseerd op ISOEN 14025 en EN 15801 + A1 en aan de eisen van het SBK toetsingsprotocol januari 2019. Voor de MRPI-bladen klik hier: metselbaksteen, straatbaksteen.

De LCA-gegevens voor metselbaksteen en straatbaksteen zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase van SBK (www.milieudatabase.nl) die de basis vormt voor de verschillende instrumenten voor het meten van duurzaamheid van bouwwerken. KNB adviseert uitsluitend de gegevens van de Nationale Milieudatabase te gebruiken omdat deze altijd de meest actuele gegevens bevat.

Is klei een vernieuwbare grondstof?

Ja, uit een studie door onderzoeksinstituut Deltares samen met de Universiteiten van Utrecht en Wageningen blijkt dat klei afkomstig uit de uiterwaarden van de grote Nederlandse rivieren een vernieuwbare grondstof is. Door de constante aanvoer blijft de voorraad klei oneindig beschikbaar. Daarbij komt nog, dat over een groot aantal jaren gezien minder wordt gewonnen dan de rivieren in de uiterwaarden afzetten. Meer informatie daarover vindt u op www.kleiwinning.nl