Vul een zoekwoord in:

Energie en CO2

De productie van baksteen kent maar een beperkt aantal gevolgen voor energie en CO2. De redenen hiervoor zijn efficiënt energiegebruik, een minimale hoeveelheid reststoffen en een minimale milieubelasting.

Duurzame energiebronnen

Energiebesparing en het terugdringen van emissies vormen al decennialang belangrijke speerpunten van de keramische industrie. Deze sector investeert en innoveert voortdurend in duurzame energiebronnen zonder uitstoot. Een voorbeeld hiervan is de transitie naar moderne tunnelovens. Deze en de invoering van andere moderne procestechnologieën hebben geleid tot minder uitstoot van CO2 en andere emissies een aanzienlijk lager energiegebruik. Zo is de benodigde energie voor de productie van baksteen sinds 1975 met ongeveer 60% gedaald.

Hergebruik van reststoffen

Een belangrijk duurzaam aspect aan het productieproces van bakstenen is het hergebruik van reststoffen. Onverhoopt in de productie afgekeurde bakstenen worden vermalen en met nieuwe klei vermengd in het proces teruggebracht. Dit verlaagt de baktemperatuur en voorkomt onnodig afval. Het droogproces van de ongebakken bakstenen gebeurt door de restwarmte uit ovens.

Transport

Doordat klei voor baksteen vaak in de directe omgeving van de fabriek gewonnen wordt, voorkomt dit vaak onnodig transport. Door de lokale fabricage zijn de transportafstanden van de baksteen naar de plaats van toepassing kort. Vervoer per schip behoort eventueel ook tot de mogelijkheden.