Vul een zoekwoord in:

Efficiënt productieproces

Om van klei baksteen te maken wordt een productieproces doorlopen dat steeds verder wordt geoptimaliseerd. In het gehele proces komt vrijwel geen afval vrij. De productie wordt gekenmerkt door beperkt watergebruik - zonder verspilling. De industrie werk continu aan verbetering van de energie-efficiency. De grootschalige en vrijwillige overgang naar moderne tunnelovens in de jaren negentig en de invoering van moderne procestechnologieën heeft geleid tot een aanzienlijk lager energiegebruik. Restwarmte uit ovens wordt ingezet bij het droogproces van de ongebakken producten.  Al vanaf 1993 lopen er Meerjarenafspraken (MJA) met de overheid om de energie-efficiency steeds verder te verbeteren.