Vul een zoekwoord in:

Milieuprestatie baksteengevelwerk

De milieuprestatie van baksteengevelwerk is positief volgens de Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit komt onder meer door de lange levensduur zonder onderhoud.

Milieukostenindicator

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in euro’s. De indicator weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score (MKI-waarde). Hoe lager deze score, hoe duurzamer het product. De MKI-waarde van baksteenmetselwerk met gebruik van Nederlandse metselbaksteen is € 2,88 per m2  metselwerk (baksteen + mortel) bij een toepassingsduur van 75 jaar.

Factoren die de lage MKI-waarde bepalen

De lage milieubelasting voor de baksteengevelwerk is het gevolg van een efficiënt productieproces, korte transportafstanden en de lange levensduur zonder onderhoud. De technische levensduur van gevelbaksteen is veel langer dan 75 jaar en gaat gebruikelijk net zo lang mee als het gebouw. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken hanteert bij woningen echter standaard een forfaitaire gebouwlevensduur van 75  jaar. 

Verantwoording van de MKI-waarde

De MKI-waarde is het resultaat van een milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) overeenkomstig de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. De MKI-waarde van baksteenmetselwerk gemaakt met Nederlandse metselbakstenen is opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD).