Vul een zoekwoord in:

Duurzaamheid

Baksteengevels leveren een wezenlijke bijdrage aan een schone, zuinige en mooie wereld. Gevelbaksteen is een duurzaam bouwproduct. Duurzaamheid is voor overheden, opdrachtgevers en architecten een steeds belangrijker criterium bij de realisatie van bouwwerken. Het complete duurzaamheidsprofiel van de baksteengevelwerk bestaat uit milieu-aspecten, sociale aspecten en welvaartsaspecten.

Milieuprestatie

Baksteengevelwerk is een duurzame toepassing met een goede milieuprestatie. Dat komt met name doordat baksteenmetselwerk een lange levensduur zonder onderhoud heeft.

Circulariteit

Een belangrijk kenmerk van baksteengevelwerk is circulariteit. Dit betekent met name gebruik van een hernieuwbare en ruim voorradige grondstof, een zeer lange levensduur, een goede milieuprestatie en goede hergebruikmogelijkheden.

Duurzame grondstoffen

De metselbaksteen bestaat volledig uit klei. Dit is een duurzame grondstof, die lokaal ruim beschikbaar is.

Energie en CO2

De negatieve gevolgen voor energie en CO2 bij het productieproces van gevelbaksteen zijn klein.

Levensduur en hergebruik

Baksteengevelwerk heeft een lange levensduur. Ook kent dit bouwelement mogelijkheden voor hergebruik. Het is onderhoudsarm en beschikt daarnaast over duurzame eigenschappen: het is non-toxisch, kleurecht en vormvast.

Sociale aspecten

De Nederlandse fabrikanten van baksteen volgen uiteraard de geldende regels voor veiligheid en arbeidsnormen en hanteren in hun bedrijfsvoering zonder uitzondering de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat naast het streven naar continuïteit ook rekening wordt gehouden met effecten op het milieu en met de sociale aspecten.

Naast de esthetische waarde hebben ook producteigenschappen invloed op het leefklimaat. Baksteengevelwerk ‘dempt’ door de massa en poreuze structuur temperatuurverschillen, zijn vochtregulerend en hebben een geluiddempende werking. Er worden geen toxische of allergene substanties afgegeven. Daarnaast is baksteen onbrandbaar, robuust en bestand tegen zware condities.

Veiligheid en arbeidsnormen

Werkgevers en werknemers in de baksteenindustrie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbocatalogus voor de keramische procesindustrie bevat praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Het doel hiervan is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te optimaliseren, ziekteverzuim en verloop terug te dringen en een langjarige inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Daarom voeren fabrikanten actief een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Economische aspecten

Baksteengevelwerk kent lage levensduurkosten (LCC) en lage onderhoudskosten. Bouwhulpgroep Eindhoven voerde studie uit naar levensduurkosten- en baten van baksteenmetselwerkgevels. Straatbaksteen kent ook een aantal interessante economische aspecten. Zie (de studie naar) de levensduurkosten (LCC) van straatbaksteen

Zie ook de pagina Duurzaamheid met betrekking tot de totale keramische industrie.