Vul een zoekwoord in:

Duurzaamheid

Baksteengevels spelen een wezenlijke rol spelen in het bevorderen van een schone, zuinige en prachtige wereld. Gevelbaksteen staat bekend als een duurzaam bouwmateriaal, en duurzaamheid wordt steeds meer erkend als een essentieel criterium door overheden, opdrachtgevers en architecten bij de realisatie van bouwprojecten. Het complete duurzaamheidsprofiel van een baksteengevelwerk omvat milieu-aspecten, sociale aspecten en welvaartsaspecten. 

Milieuprestatie

Baksteengevelwerk is een duurzame toepassing met een goede milieuprestatie. Dat komt met name doordat baksteenmetselwerk een lange levensduur zonder onderhoud heeft.

Circulariteit

Baksteengevelwerk heeft een belangrijk kenmerk: circulariteit. Dit betekent dat het gebruik maakt van hernieuwbare en ruim voorradige grondstoffen, een lange levensduur heeft, een goede milieuprestatie levert en goede hergebruikmogelijkheden biedt. Wanneer er een ambitie is om duurzamere gebouwen te realiseren en duurzamere projectprocessen te doorlopen, komt de ontwerpfase naar voren als een cruciale stap. Het is in deze fase dat de keuzes worden gemaakt die een grote invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Om ervoor te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt en dat alle betrokkenen dezelfde doelen delen en nastreven, is de Leidraad Circulair Ontwerpen 2.0 van Platform CB'23 van essentieel belang. Deze leidraad, gepubliceerd in juni 2023, biedt richtlijnen en inspiratie op basis van bestaande kennis. Zo wordt gewaarborgd dat circulaire ambities worden omgezet in concrete acties voor een duurzamere toekomst in de bouwsector.

Duurzame grondstoffen

De metselbaksteen bestaat volledig uit klei. Dit is een duurzame grondstof, die lokaal ruim beschikbaar is.

Energie en CO2

De negatieve gevolgen voor energie en CO2 bij het productieproces van gevelbaksteen zijn klein.

Levensduur en hergebruik

Baksteengevelwerk heeft een lange levensduur. Ook kent dit bouwelement mogelijkheden voor hergebruik. Het is onderhoudsarm en beschikt daarnaast over duurzame eigenschappen: het is non-toxisch, kleurecht en vormvast.

Sociale aspecten

De Nederlandse fabrikanten van baksteen volgen uiteraard de geldende regels voor veiligheid en arbeidsnormen en hanteren in hun bedrijfsvoering zonder uitzondering de uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat betekent dat naast het streven naar continuïteit ook rekening wordt gehouden met effecten op het milieu en met de sociale aspecten.

Naast de esthetische waarde hebben ook producteigenschappen invloed op het leefklimaat. Baksteengevelwerk ‘dempt’ door de massa en poreuze structuur temperatuurverschillen, zijn vochtregulerend en hebben een geluiddempende werking. Er worden geen toxische of allergene substanties afgegeven. Daarnaast is baksteen onbrandbaar, robuust en bestand tegen zware condities.

Veiligheid en arbeidsnormen

Werkgevers en werknemers in de baksteenindustrie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. De Arbocatalogus voor de keramische procesindustrie bevat praktische oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s. Het doel hiervan is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te optimaliseren, ziekteverzuim en verloop terug te dringen en een langjarige inzetbaarheid van werknemers te vergroten. Daarom voeren fabrikanten actief een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Economische aspecten

Baksteengevelwerk kent lage levensduurkosten (LCC) en lage onderhoudskosten. Bouwhulpgroep Eindhoven voerde studie uit naar levensduurkosten- en baten van baksteenmetselwerkgevels. 

Zie ook de pagina Duurzaamheid met betrekking tot de totale keramische industrie.