Vul een zoekwoord in:

Vandersanden

Vandersanden streeft ernaar om mee te bouwen aan de omgeving waar mensen willen leven. Het bedrijf creëert geen functies - straat, plein, gevel, stoep, tuin - maar maakt leefbaarheid mogelijk. Dit gebeurt niet alleen door de producten op duurzame wijze te produceren, maar ook door innovatie. 

Verduurzaming van het productieproces

De fabrieken van Vandersanden hanteren een efficiënt en geautomatiseerd productieproces, om energiegebruik en emissies te reduceren. In de keramische industrie loopt Vandersanden voorop in de energietransitie. De ambitie is om in 2050 CO2-neutraal te produceren. Het familiebedrijf heeft een duidelijke lange termijn visie en heeft fors geïnvesteerd door bijvoorbeeld een revolutionaire oven in Tolkamer te bouwen die 25% bespaart op het gasverbruik. Met de uitrol van zonnepanelen op de Nederlandse fabrieksdaken wordt een significant deel van de benodigde elektrische energie opgewekt.

Productvernieuwing en innovatie verwerkingsproces

Vandersanden gelooft in de transitie van volle baksteen naar steenstrips, om zo nóg meer grondstoffen en energie te kunnen besparen. Vandersanden is de eerste baksteenfabrikant die steenstrippen produceert als strip, in plaats van deze te verzagen uit volle bakstenen.

Versterking circulariteit

Gebakken klinkers hebben een gemiddelde levensduur van 135 jaar, soms wel 250 jaar. Straatbakstenen worden voor ca. 90% hergebruikt. Tevens heeft Vandersanden geïnvesteerd in hoogwaardige coating-installaties voor de productie van gevelstenen voor langdurig mooie gevels zonder uitbloei en vergipsing.

Duurzaam grondstofgebruik

Baksteen wordt o.a. gemaakt van Nederlandse rivierklei, dat officieel is aangemerkt als hernieuwbare grondstof. Bovendien ontstaat er door kleiwinning rivierveiligheid en nieuwe natuur in de uiterwaarden. Onder meer rondom de steenfabriek in Tolkamer, waar 73 ha. eigen terrein wordt omgezet naar nieuwe riviergebonden natuur. We doen dit na gedeeltelijke klei- en zandwinning ten behoeve van de doorstroming van de Rijn. Kleiwinning draagt dus bij aan veilige vaarwegen en droge voeten voor onze samenleving.

De eindbestemming van de Bijlandse Waard was ooit agrarische hercultivering. Maar op eigen initiatief heeft Vandersanden zich hard gemaakt voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. De Bijlandse Waard is een essentiële schakel binnen het project Rijnwaardense Uiterwaarden. Dit overkoepelende project heeft als doel om de hoogwaterveiligheid van de Waal stapsgewijs te verbeteren. Tevens versterkt het de recreatieve en landschappelijke beleving.