Vul een zoekwoord in:

Baksteen Helden BV

Op de productielocaties van steenfabriek Engels Baksteen in Panningen en Oeffelt wordt met behulp van lokale grondstoffen, moderne productiemachines, geavanceerde tunnelovens en gemotiveerde mensen een zeer divers assortiment eersteklas gevelstenen geproduceerd. Het zoeken naar innovatieve duurzame productontwikkelingen en nemen van energiebesparende maatregelen horen bij het dagelijkse ‘maatschappelijk verantwoord’ ondernemen door Engels Baksteen. 

Energie

Engels Baksteen heeft zich geconformeerd aan de meerjarenafspraak Energie-Efficiency MJA-3 met het ministerie van Economische zaken over het terugdringen van het energieverbruik en de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. Beide fabrieken gebruiken voor 100% groene stroom.

Techniek

Voor het hergebruiken van spoelwater en afvalzand, het afzuigen van stof en het zuiveren van rookgassen maken we gebruik van installaties welke voldoen aan de Europese BREF welke de stand van de techniek voor de keramische industrie beschrijft. Hierdoor kan steenfabriek Engels voldoen aan de strenge eisen m.b.t. stof op de werkplek en uitstoot van rookgassen.

Website van Baksteen Engels