Vul een zoekwoord in:

Detailleren

Er bestaat een samenhang tussen omgeving, bouwkundige detaillering en materiaalkeuze. Als een gebouw niet nat wordt of snel droogt na het nat worden, krijgen algen en mossen nauwelijks kans het gebouw aan te tasten. Een goed ontwerp met aandacht voor detaillering en opbouw van de constructie kan het risico op versnelde veroudering en aantasting door alg- en mosgroei dus verminderen. 

Enkele aanwijzingen voor een goede detaillering met bakstenen: 

  • Zorg voor een beheersbare waterafvoer met doordachte details. 
  • Voorkom waterconcentraties op of over de gevel.
  • Dakoverstekken kunnen dergelijke wateroverlast voorkomen.
  • Verder wordt een goede afdekking tegen inwatering van dakranden, vrijstaande muren en balkons geadviseerd.
  • Zorg voor voldoende overstek van minimaal 30 mm en/of een waterhol bij onderdorpels, lateien en muurafdekkers.
  • Detailleer bij onderdorpels de uiteinden van de raamdorpel goed, door bijvoorbeeld eindstenen toe te passen met een opstaande rand of een speciale profilering. 

Overstek en waterhol