Vul een zoekwoord in:

Metselwerk

Goed baksteenmetselwerk begint bij een doordacht ontwerp, de juiste materiaalkeuze en een goede uitvoering. Een juiste combinatie hiervan geeft zekerheid over het eindresultaat: duurzaam, onderhoudsarm en mooi.

Metselmortel

Metselmortel is een mengsel van bindmiddel, fijn toeslagmateriaal en water en wordt gebruikt om bakstenen met elkaar te verbinden tot een homogene wand. 

Het bindmiddel kan cement zijn, maar ook kalk of een combinatie er van. Het zorgt tevens voor hechting aan de bakstenen. Metselzand is het toeslagmateriaal wat de stabiliteit tijdens de uitvoering bepaalt en de eindsterkte geeft. Water zorgt voor de plastische verwerkbaarheid en zorgt voor de nodige reactie met cement waardoor het verhard.  

Fabrikanten van metselmortels geven op basis van de specificaties van de te verwerken metselbaksteen een advies over het type mortel en de voorwaarden voor de verwerking van de metselspecie. Mortels voor buitenmuren, gevels met een hoge waterbelasting zoals kademuren en grondkerende muren vragen een aangepaste mortelsamensteling. Voor metselmortel zijn richtlijnen: metselmortel moet gespecificeerd zijn volgens NEN-EN 998-2:2016 “Specificaties voor mortels voor metselwerk”. 

Dunbedmortel

Dunbedmortel is een metselmortel voor dunne voegen van ca. 5-8 mm en kan traditioneel met een metseltroffel worden verwerkt. Het is een mogelijk alternatief voor lijmmortel, maar heeft de constructieve waarde van een traditionele metselmortel.