Vul een zoekwoord in:

Metselwerk

Goed baksteenmetselwerk begint bij een doordacht ontwerp, de juiste materiaalkeuze en een goede uitvoering. Een juiste combinatie hiervan geeft zekerheid over het eindresultaat: goede hechting en een mooi resultaat. 

Metselmortel

Mortel is een mengsel van bindmiddel, toeslagstoffen en water. Mortel wordt gebruikt om bijvoorbeeld bakstenen op en naast elkaar te metselen. Het bindmiddel kan cement zijn, maar ook kalk of beide. Vaak is zand het toeslagmateriaal. Verder is water nodig voor de mortel om de stoffen met elkaar te laten reageren. 

Fabrikanten van mortels geven op basis van de specificaties van de gekozen metselbaksteen een advies over het type mortel en de voorwaarden voor de verwerking van de metselspecie. Bijvoorbeeld advies over mortels voor buitenmuren, kademuren, gevels met een hoge waterbelasting en grondkerende muren. Voor metselmortel zijn richtlijnen: metselmortel moet gespecificeerd zijn volgens NEN-EN 998-2 “Mortels voor metselwerk”. 

Dunbedmortel

Dunbedmortel is een kruising tussen metselmortel en lijmmortel. Het is een hybridemortel, speciaal ontwikkeld voor het traditioneel metselen maar dan met dunne voegen. Het is een alternatief voor lijmmortel, maar heeft niet de constructieve meerwaarde daarvan.