Vul een zoekwoord in:

Lijmwerk

Lijmwerk is feitelijk metselwerk, maar dan niet met mortel maar met lijm. Lijmwerk is een factor drie sterker dan metselwerk. Daardoor ontstaan nieuwe ontwerpmogelijkheden zoals slankere constructies en grotere overspanningen zonder zichtbare lateien. Alle typen en formaten baksteen zijn verlijmbaar. In overleg met de lijmfabrikant wordt een optimale combinatie van baksteen en lijmmortel gekozen. Zowel bij lijmwerk als bij gebruik van dunbedmortel zijn de voegen altijd enigszins terugliggend en wordt er normaal gesproken niet nagevoegd; de stootvoegen zijn dan ook open.

De onderstaande video gaat over het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Indrukwekkend vanwege het onderwerp en interessant vanwege de toegepaste baksteen lijmtechniek.