Vul een zoekwoord in:

Droogstapelen

Gevels met baksteen kunnen ook zonder mortel of lijm worden opgetrokken. Er is dan wel een traditioneel gevelbeeld maar dat komt op een verrassend en innovatief andere wijze tot stand. Dit rechtstreeks, zonder mortel of lijm los op elkaar stapelen van gevelbakstenen wordt 'droogstapelen' of ’droogstapelwerk’ genoemd. Het is een fundamenteel andere, innovatieve bouwmethode die volledig past binnen een circulaire bouweconomie. Droog gestapelde bakstenen kunnen immers op ieder gewenst moment weer worden afgestapeld (ontstapeld) om daarna elders en in dezelfde functie opnieuw te worden toegepast. Deze losmaakbaarheid voorkomt materiaalverlies.

Om te kunnen voldoen aan de vereiste functie van een gevel (sterkte) wordt bij droogstapelen gebruik gemaakt van losse hulpmiddelen om de bakstenen bij elkaar te houden. Er zijn systemen met rvs plaatjes en met, al dan niet, gerecycled kunststoffen elementen. Belangrijk aandachtspunt is dat onderlinge maatverschillen tussen de bakstenen kunnen worden opgevangen.

Deze nieuwe geveltechniek is duurzamer dan conventionele bouwmethoden doordat het minder stikstofuitstoot en broeikasgasemissie vraagt. Doordat geen voegmateriaal wordt gebruikt ontstaat een monolithisch, keramisch gevelbeeld en is het risico op smet van de specie uitgesloten.

Video over droogstapelen: Erik Heijnen van Comzone Architect bouwde een duurzaam kantoorpand door het 'droogstapelen' van gevelbakstenen.