Vul een zoekwoord in:

Energiebesparing

De energie die tijdens de productie van keramische producten wordt gebruikt, wordt voornamelijk gebruikt voor het vormen, drogen en bakken. Dankzij het bakken gaan de producten uitzonderlijk lang mee. Aangezien de energiekosten een belangrijk onderdeel van de totale productiekosten vormen (tot 30%), heeft de keramische industrie haar energiegebruik altijd nauwgezet gevolgd. Ecologie en economie zijn vaak aan elkaar gekoppeld, en de keramische industrie heeft niet gewacht met investeren in een efficiënter energiegebruik totdat er wetgeving werd ingevoerd. De energie-efficiëncy is daardoor op een hoog niveau gebracht.

In bijna alle fabrieken wordt tegenwoordig aardgas gebruikt. Deze fossiele brandstof produceert de minste koolstofdioxide (CO2) (57 kg CO2/GJ vergeleken met stookolie, dat 75 kg CO2/GJ produceert). De voortdurende modernisering van de productie heeft verder bijgedragen aan een substantiële vermindering van het energiegebruik. Hierbij speelt naast de baktechniek en ovensoort bijvoorbeeld ook de 'recycling' van de bij het stookproces vrijkomende warme lucht een rol. Vooral de grootschalige overgang van vlamovens naar tunnelovens voor 1998 heeft geleid tot een enorme vermindering van het energiegebruik. Dat komt niet alleen door het lagere energiegebruik van deze ovens, maar vooral ook door de verregaande mate van automatisering die deze technologie toestaat.

Afname energiegebruik
Bijvoorbeeld bij de productie van baksteen was er in 1975 gemiddeld nog 230 m3 aardgas per 1000 stenen waalformaat nodig, in 1998 was dat gedaald tot circa 125 m3. De ontwikkelingen gaan nog steeds door want vanaf 1993 loopt er een Meerjarenafspraak (MJA) met het Ministerie van Economische Zaken om de energie-efficiency van de sector steeds verder te verbeteren.


Resultaten MJA

Voor de grofkeramische industrie is in 2008 de totale energie-efficiency verbetert met 17,1% ten opzichte van het referentiejaar 1998.

De fijnkeramische industrie wordt gekenmerkt door grote variëteit aan ondernemingen en producten. Voor de fijnkeramische industrie is in 2008 de totale energie-efficiency verbetert met 15,1% ten opzichte van het referentiejaar 1998.

Voor meer informatie over MJA zie de website van Agentschap NL.

Zandbranden met minder energie

Bij de baksteenproductie wordt zand gebruikt om om de vormeling makkelijk te lossen. Dat zand wordt in de fabriek gedroogd in een roterende trommeldroger die met aardgas wordt verhit. Onderzoek in 2021 toont aan dat het zandbranden met minder energie en eventueel ook groenere energiebronnen kan gebeuren.