Vul een zoekwoord in:

VMBO en MBO

KNB-studiedag voor metseldocenten en - instructeurs Bouwen, Wonen en Interieur

Jaarlijks organiseert KNB voor docenten van het VMBO, ROC's en instructeurs van opleidingsbedrijven een informatieve dag over metselen. Wij houden u graag op de hoogte van dit event via de nieuwsbrief Metselen

VMBO docententraining Basistechnieken metselen

Jaarlijks organiseert KNB voor VMBO-docenten, die (gaan) lesgeven in metselen in de profielmodule Bouwen vanaf de fundering, een cursus ‘Basistechnieken metselen’. De cursus bestaat uit enkele dagdelen en is ook zonder voorkennis toegankelijk. KNB organiseert de cursus in samenwerking met Bijscholing VMBO en vmbo Bouwen, Wonen en Interieur (vmbo-BWI).

In deze training leert u de basis metseltechnieken. U leert metselwerk voorbereiden, een werkplek inrichten, maatvoeren, toepassen van de basistechnieken metselen, rollagen, muurbeëindigingen en voegwerk in de meest gangbare typen correct te maken. Hiermee ontwikkelt u vaardigheden die nodig zijn voor het lesgeven binnen de module Bouwen vanaf de fundering. De cursus is gevalideerd door register leraar. Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op de website van het vmbo Platform BWI.

Starterspakket metselen voor VMBO-scholen

Goed metselonderwijs is belangrijk en goed lesmateriaal is daarbij onmisbaar. Daarom heeft KNB een starterspakket metselen ontwikkeld voor het VMBO onderwijs. Dit pakket bevat adviezen en aanbevelingen voor het examen, de werkplekken en de uitvoering van de praktijkwerkstukken. Het starterspakket bestaat onder andere uit een korte film 'Een kijkje in de metselkeuken'. U kunt het pakket bestellen via het bestelformulier voor KNB publicaties

Constructies met (metsel)baksteen

Het pakket 'Constructies met (metsel)baksteen' kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de basiskennis over baksteenmetselwerkconstructies. In het pakket worden de nodige begrippen over het ontwerpen en uitvoeren met metselbaksteen in beeld gebracht. Meer dan 800 foto's en diverse filmpjes maken duidelijk hoe met metselbaksteen op een verantwoorde wijze kan worden ontworpen. Verder wordt duidelijk hoe bijzondere constructies in ontwerp en uitvoering kunnen worden gerealiseerd. U kunt het pakket bestellen via het bestelformulier voor KNB publicaties

Eenvormige Nederlandse metseltechniek

Het pakket 'Eenvormige Nederlandse Metseltechniek' is samengesteld voor scholingsdoeleinden en bevat ruim 120 afbeeldingen van de techniek van metselen. Bij de samenstelling is rekening gehouden met veranderende inzichten ten aanzien van gezondheid en veilig werken. Verder bevat het pakket een PDF met een serie tekeningen van metselwerkstukken. U kunt het pakket bestellen via het bestelformulier voor KNB publicaties

Baksteen voor restauratie

De bijna halfuur durende film 'Baksteen voor Restauratie' wordt verteld hoe bakstenen op traditionele wijze werden en worden gevormd, gedroogd en gebakken. Daarnaast wordt getoond hoe de structuur ontstaat van handvormstenen en van strakke vormbakstenen. De kijker krijgt inzicht in het traditionele productieproces van baksteen en de gevolgen hiervan voor het eindproduct. De fabricage van deze traditionele bakstenen is gekoppeld aan een aantal restauratieprojecten. De film staat op het YouTube-kanaal van KNB.

Metselwedstrijden

Ruim 67 jaar metselden leerlingen in het kader van het NK Metselen jaarlijks de meest bijzondere (blijvende) werkstukken. De KNB-uitgave Zilveren Troffel, Gouden verleden werpt een blik op maar liefst 67 jaar KNB Metselkampioenschappen. Het verschijnt ter gelegenheid van het einde van een icoon onder de beroepenwedstrijden. Het fotoarchief op www.metselwedstrijden.nl toont nog meer beelden: strijden om de Zilveren Troffel, met regionale voorronden en een spetterende centrale meerdaagse finale. De beelden spreken voor zich!