Vul een zoekwoord in:

Vakopleiding Keramische Industrie

Mechanisatie, automatisering en verduurzaming van de keramische industrie stelt hoge eisen aan het kennisniveau van de medewerkers. Dat is maar goed ook, want stilstand is achteruitgang en een betere investering dan in kennis is niet denkbaar! Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks een schriftelijke vakopleiding voor het middenkader in de baksteen-, dakpannen- en fijnkeramische industrie. 

Hoewel alle keramische productgroepen aan bod komen, wordt in de opleiding vooral nadruk gelegd op de grofkeramische sector, dat wil zeggen op de productie van baksteen en keramische dakpannen.

De Vakopleiding Keramische Industrie (VKI) behandelt de volgende onderwerpen:

 • Grondstoffen
 • Chemie en keramiek
 • Kleibereiding
 • Vormgeving
 • Slibgieten
 • Drogen
 • Bakken / branden / sinteren
 • Brandstoffen
 • Vuurvaste materialen
 • Oppervlaktelagen
 • Transport
 • Sorteren
 • Eigenschappen en producten
 • Kwaliteitszorg
 • Procesbeheersing
 • Energietransitie en verduurzaming

Opzet 

De VKI is een schriftelijke opleiding en duurt een jaar. Van de deelnemers wordt de nodige zelfwerkzaamheid gevraagd. Een vaste docent, Frans Jansen, begeleidt de deelnemers op afstand.

Het lesmateriaal bestaat uit twee opleidingsmappen die de VKI-deelnemer zelfstandig doorwerken. Na elke hoofdstuk volgen enkele vragen. Advies is, om deze vragen maandelijks voor controle en correctie per mail naar de docent te sturen Na het afronden van elke opleidingsmap volgt een deelexamen, respectievelijk Deelexamen I en Deelexamen II.

De VKI start 8 oktober 2024 met een mondelinge scheikundeles in Velp. Voorafgaand aan deze les is er een kennismaking met de vaste docent en andere VKI-deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst worden de opleidingsmappen uitgereikt.
Tijdsduur van deze bijeenkomst is van 10.00 uur tot 13.00 uur, incl. lunch.

Daarnaast zijn er twee terugkomdagen waar ook de docent aan deelneemt. Deze vinden iedere keer plaats na het afronden van een opleidingsmap en op een vooraf vastgestelde datum. Op deze terugkomdagen worden enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen over de lesstof aan de docent. Deelname aan de terugkomdagen is zeer aan te raden.

Doelgroep

Deze vakopleiding is bedoeld voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau en die aansluiting zoeken bij de laatste technische ontwikkelingen in de bouwkeramische industrie.

 Toelatingseisen 

 • MBO-diploma of;
 • VMBO-diploma in combinatie met ruime werkervaring in een keramisch productiebedrijf.

Aanmelden 

Aanmelden voor de VKI kan via dit aanmeldformulier.

Kosten 

De kosten bedragen € 2.300,-, excl. BTW (tarief seizoen 2023-2024). Na aanmelding ontvangt u een factuur van KNB. De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. 

KNB adviseert werkgevers om over opleidingsdeelname en deelnamekosten met de werknemer vooraf een studieovereenkomst te sluiten. Dit is van belang ingeval van vroegtijdig stoppen of beëindiging dienstverband.

Deelnamevoorwaarden 

Door deelname aan de VKI verklaren deelnemer en werkgever zich beiden akkoord met de toepasselijke deelnamevoorwaarden.

Meer informatie 

In de flyer van de VKI (versie 2023-2024) kunt u meer en bovenstaande informatie nog eens teruglezen. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met Jacqueline Verheem van KNB op 026-384 56 34.