Vul een zoekwoord in:

Vakopleiding Keramische Industrie

Inhoud cursus

De steeds verder voortschrijdende mechanisatie en automatisering van de keramische industrie stelt hoge eisen aan het kennisniveau van de medewerkers. Dat is maar goed ook, want stilstand is achteruitgang en een betere investering dan in kennis is niet denkbaar! Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks de schriftelijke vakopleiding voor het middenkader in de baksteen-, dakpannen- en fijnkeramische industrie. De doelgroep van de cursus zijn mensen met een middelbaar opleidingsniveau en die aansluiting zoeken bij de laatste technische ontwikkelingen in de bouwkeramische industrie.

Hoewel alle keramische productgroepen aan bod komen, wordt in de cursus vooral nadruk gelegd op de grofkeramische sector, dat wil zeggen op de productie van baksteen en keramische dakpannen.

De Vakopleiding Keramische Industrie (VKI) behandelt de volgende onderwerpen:

 • Grondstoffen;
 • Chemie en keramiek;
 • Kleibereiding;
 • Vormgeving;
 • Slibgieten;
 • Drogen;
 • Bakken / branden / sinteren;
 • Brandstoffen;
 • Vuurvaste materialen;
 • Oppervlaktelagen;
 • Transport;
 • Sorteren;
 • Eigenschappen en producten;
 • Kwaliteitszorg;
 • Procesbeheersing.

Opzet cursus

De VKI-cursus is een schriftelijke cursus en duurt tien maanden. Van de deelnemers wordt de nodige zelfwerkzaamheid gevraagd. Een vaste docent begeleidt de cursus op afstand.

Het lesmateriaal bestaat uit twee losbladige dictaten die de cursist zelfstandig doorwerkt. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen. Deze worden, bij voorkeur maandelijks, voor controle en correctie naar de docent toegezonden op de daarvoor bestemde antwoordformulieren. Na het afronden van ieder dictaat volgt telkens een deelexamen, respectievelijk Deelexamen I en Deelexamen II.

De vakopleiding start met een mondelinge scheikundeles in Velp. Deelname aan deze les is vrijwillig maar de les vormt wel tevens ook een kennismakingsmoment met docent en medecursisten.

Verder zijn er twee terugkomdagen waar ook de vaste docent aan deelneemt. Deze vinden plaats telkens na het afronden van een dictaat en op een vooraf vastgestelde datum. Op deze terugkomdagen worden enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen over de cursusstof aan de docent. Deelname aan de terugkomdagen is verplicht.

Aanmelden cursus

De cursus start jaarlijks op in oktober. Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen.

Kosten cursus

De cursuskosten bedragen in 2018 € 1.750,- (excl. BTW). Na aanmelding wordt door KNB een factuur toegezonden. Na registratie van de aanmelding en betaling van de cursuskosten ontvangt de cursist het cursuspakket, bestaande uit de twee dictaten, antwoordformulieren en een studieschema.

KNB adviseert werkgevers om over de cursusdeelname en de deelnamekosten met de werknemer vooraf een studieovereenkomst te sluiten. Dit is van belang ingeval van vroegtijdig stoppen of beëindiging dienstverband.

 Toelatingseisen cursus

 • MBO-diploma of;
 • VMBO/LBO-diploma in combinatie met ruime werkervaring in een keramisch productiebedrijf.

Informatie cursus

Wilt u meer informatie over de VKI-cursus of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met KNB op 026-384 56 30 en vragen naar Jacqueline Verheem.