Vul een zoekwoord in:

Vakopleiding Keramische Industrie

De steeds verder voortschrijdende mechanisatie en automatisering van de keramische industrie stelt hoge eisen aan het kennisniveau van de medewerkers. Dat is maar goed ook, want stilstand is achteruitgang en een betere investering dan in kennis is niet denkbaar! Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert jaarlijks een schriftelijke vakopleiding voor het middenkader in de baksteen-, dakpannen- en fijnkeramische industrie. 

Hoewel alle keramische productgroepen aan bod komen, wordt in de opleiding vooral nadruk gelegd op de grofkeramische sector, dat wil zeggen op de productie van baksteen en keramische dakpannen.

De Vakopleiding Keramische Industrie (VKI) behandelt de volgende onderwerpen:

 • Grondstoffen;
 • Chemie en keramiek;
 • Kleibereiding;
 • Vormgeving;
 • Slibgieten;
 • Drogen;
 • Bakken / branden / sinteren;
 • Brandstoffen;
 • Vuurvaste materialen;
 • Oppervlaktelagen;
 • Transport;
 • Sorteren;
 • Eigenschappen en producten;
 • Kwaliteitszorg;
 • Procesbeheersing.

Opzet 

De VKI is een schriftelijke opleiding en duurt een jaar. Van de deelnemers wordt de nodige zelfwerkzaamheid gevraagd. Een vaste docent, Frans Jansen, begeleidt de deelnemers op afstand.

Het lesmateriaal bestaat uit twee opleidingsmappen die de VKI-deelnemer zelfstandig doorwerken. Na elke hoofdstuk volgen enkele vragen. Advies is, om deze vragen maandelijks voor controle en correctie per mail naar de docent te sturen Na het afronden van elke opleidingsmap volgt een deelexamen, respectievelijk Deelexamen I en Deelexamen II.

De vakopleiding start op donderdag 6 oktober met een mondelinge scheikundeles in Velp. Deelname aan deze les is vrijwillig, maar vormt ook een kennismakingsmoment met docent en andere VKI-deelnemers. 

Daarnaast zijn er twee terugkomdagen waar ook de docent aan deelneemt. Deze vinden iedere keer plaats na het afronden van een opleidingsmap en op een vooraf vastgestelde datum. Op deze terugkomdagen worden enkele bedrijfsbezoeken afgelegd en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen over de lesstof aan de docent. Deelname aan de terugkomdagen is zeer aan te raden.

Doelgroep

Deze vakopleiding is bedoeld voor mensen met een middelbaar opleidingsniveau en die aansluiting zoeken bij de laatste technische ontwikkelingen in de bouwkeramische industrie.

 Toelatingseisen 

 • MBO-diploma of;
 • VMBO-diploma in combinatie met ruime werkervaring in een keramisch productiebedrijf.

Aanmelden 

Aanmelden voor de VKI kan via dit aanmeldformulier.

Kosten 

De kosten voor seizoen 2022-2023 bedragen € 1.995,-, excl. BTW. Na aanmelding ontvangt u een factuur van KNB. Na registratie van de aanmelding en betaling van de opleidingskosten ontvangt de deelnemer twee opleidingsmappen en een studieschema.

KNB adviseert werkgevers om over opleidingsdeelname en deelnamekosten met de werknemer vooraf een studieovereenkomst te sluiten. Dit is van belang ingeval van vroegtijdig stoppen of beëindiging dienstverband.

Meer informatie 

In de flyer van de VKI-opleiding kunt u meer en bovenstaande informatie nog eens teruglezen. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met Jacqueline Verheem van KNB op 026-384 56 34.