Vul een zoekwoord in:

Arbeid

In de keramische industrie staat een gezonde, veilige werkomgeving in en rond de fabrieken op nummer één. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij werkgevers en werknemers gezamenlijk. Dat geldt ook voor de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse baksteenindustrie. De Baksteen CAO is daarvan de weerslag. 

Arbeidsomstandigheden

KNB zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden van werknemers in de keramische industrie. Dit doet zij door:

  • deel te nemen aan de NEPSI Social Dialogue Agreement Silica (NEPSI Agreement Silica). Deze overeenkomst bevat de afspraak van Europese werkgevers- en werknemersorganisaties om de beroepsmatige blootstelling aan respirabel silica te voorkomen en te beperken;
  • het uitvoeren van het brancheplan 'Veilig werken in de keramische industrie';
  • Werkgevers en werknemers gelegenheid te geven tot het volgen van cursussen in het kader van veilig werken;
  • samen met werknemersorganisaties in de baksteenindustrie te werken aan het project 'Gebakken voor de Toekomst', een project over duurzame inzetbaarheid.

De overheid stelt in de arbowetgeving voorschriften op voor een veilige en gezonde werkomgeving. KNB en de vakbonden geven via de arbocatalogus praktische aanbevelingen voor specifieke arborisico's in de bouwkeramische industrie. Deze is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de keramische procesindustrie in Nederland. Het doel van de arbocatalogus is de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren, ziekteverzuim en verloop terug te dringen en het werkplezier van werknemers te vergroten. Voor inzage in de arbocatalogus keramische (proces-)industrie klikt u hier.

Arbeidsvoorwaarden

Als werkgeversorganisatie vertegenwoordigt KNB de Nederlandse Baksteenindustrie in het contact met de vakbonden. KNB is partij bij de CAO voor de Baksteenindustrie. De geldende Baksteen CAO 2022/mei 2023 is hier te downloaden.