Vul een zoekwoord in:

Leergang Keramiek

De Leergang Keramiek (voorheen P HBO Keramiek) is een brancheopleiding die verdieping biedt op alle onderdelen van het keramisch proces. Van keramische grondstoffen, productieprocessen en materiaaleigenschappen tot test- en onderzoeksmethoden, technische keramiek en 3D printen; alles komt aan bod. Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert deze opleiding in samenwerking met Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen.

Grondige kennis van het keramisch proces is van steeds groter belang om te kunnen voldoen aan maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, procesbeheersing en veranderende klantwensen. Bij steeds meer bedrijven leidt dit tot een nieuwe oriëntatie op de toegevoegde waarde van de producten, zoals een maximale benutting van de materiaalkenmerken in de gebruiksfase. Gelijktijdig wordt er kritischer gekeken naar de milieu-hygiënische effecten van de productie en de energie-efficiency van het totale proces.

Doel

Na afloop heeft de deelnemer zich een manier van keramisch-probleemoplossend denken eigen gemaakt door:

 • kennis van fysische, chemische en technische principes;
 • kennis van toepassing hiervan in de keramische procestechnologie en materiaalkunde;
 • een werkstuk kennistoepassing op het gebied van Energie, Milieu Arbo;
 • contacten, discussies en projecten met medecursisten uit keramische en aanverwante bedrijven.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor werknemers bij bedrijven of onderzoeksinstellingen, betrokken bij productie, onderzoek en/of toepassing van keramische en verwante materialen die hun vakkennis op een hoger plan willen brengen. Ook personen die werkzaam zijn bij toeleveranciers voor de keramische industrie of bij raadgevende ingenieursbureaus zijn van harte welkom. Tenslotte kunnen studenten van het hoger technisch en wetenschappelijk onderwijs, met belangstelling voor traditionele én nieuwe materialen, aan de opleiding deelnemen. 

Inhoud opleiding

Kennis van scheikunde is essentieel. Desondanks omvat het begin van de opleiding een vrijwillig 'bijspijker-moment' scheikunde. Tijdens de opleiding worden verschillende onderwerpen behandeld:

 • grondstoffen;
 • massa(voor)bereiding;
 • vormgeving;
 • drogen;
 • sinteren;
 • glazuren en andere deklagen;
 • mechanische eigenschappen en producteisen;
 • energie, milieu en arbeidsomstandigheden;
 • technische keramiek, incl. 3D printen

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding dient men in het bezit te zijn van een HBO-diploma of een MBO-diploma aangevuld met een voltooide VKI met eindcijfer 8 of hoger, aangevuld met meerjarige werkervaring in een keramisch bedrijf en een positieve aanbeveling van een leidinggevende. Basiskennis van chemie is een vereiste.

Studenten natuurwetenschappen aan de Fontys Hogescholen worden eveneens toegelaten (in afstemming met de coördinator).

Studiebelasting en toetsing

De totale studiebelasting, lesuren en zelfstudie, is circa 240 uur. Toetsing vindt plaats door middel van drie schriftelijke tentamens en een werkstuk. Aan het eind van de opleiding is er gelegenheid voor hertentamens.

Certificaat

Onder goedkeuring van Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen verkrijgt de deelnemer na afloop een certificaat indien de opleiding met goed gevolg is afgesloten.

Bewijs van deelname

Een Bewijs van Deelname wordt verkregen door de deelnemer die niet in aanmerking komt voor een certificaat, maar wel alle tentamens en hertentamens heeft gemaakt en voorts tenminste 80% van de gehele opleiding actief heeft gevolgd.

Start en duur

De editie 2024/2025 start op woensdag 16 oktober en duurt acht maanden. Vast lesmoment is woensdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur in de omgeving van Eindhoven. In totaal zijn er 21 bijeenkomsten, exclusief 4 excursies en 3 middagen voor tentamens.

Bij de start van de opleiding is er een (vrijwillig) bij-spijkermoment scheikunde. Voor het werkstuk Energie, Milieu en Arbeidsomstandigheden staat een tijdsbesteding van 24 uur.

Locatie

De opleiding vindt plaats op locatie van Fontys TNW Eindhoven. 

Docenten

De docenten zijn de heren dr. ir. R. Lugtenberg en drs. ing. J.C. Marks, beiden verbonden aan TCKI.

Aanmelden

Aanmelden voor de Leergang Keramiek seizoen 2024/2025 is mogelijk via het aanmeldformulier.

Kosten 

De kosten voor deelname aan de volledige Leergang Keramiek bedragen € 6.750,- excl. BTW (tarief seizoen 2023/2024). Deze kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De kosten voor een enkele module bedragen € 1.195,- en voor elke volgende module € 995,- (excl. BTW). Deze bedragen zijn inclusief cursusmateriaal. Voor de studenten geldt een gereduceerd tarief. 

KNB adviseert werkgevers om voor het volgen van de opleiding met de betrokken werknemer een studieovereenkomst aan te gaan. Dit is van belang bij vroegtijdig stoppen of beëindiging dienstverband.

Deelnamevoorwaarden

Door deelname aan de Leergang Keramiek verklaren deelnemer en werkgever zich beiden akkoord met de toepasselijke deelnamevoorwaarden.

In de flyer van de Leergang Keramiek kunt u meer en bovenstaande informatie nog eens nalezen. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met opleidingssecretariaat van KNB op 026-384 56 34.