Vul een zoekwoord in:

Veel gestelde vragen

Wie zijn de producenten van keramische dakpannen?

In Nederland zijn twee producenten van keramische dakpannen gevestigd. Beiden hebben zij meerdere fabrieken waar de pannen geproduceerd worden. Onderstaan een overzicht.

Monier BV

Kijk voor bouwhandelaren en dakdekkers op de website van Monier. 

Wienerberger BV

  • Wienerberger Dakpannenfabriek Janssen-Dings;
  • Wienerberger Dakpannenfabriek Narvik Deest;
  • Wienerberger Dakpannenfabriek Narvik Tegelen.
Waarom worden dakpannen soms groen?

De groene aanslag die soms zichtbaar is op dakpannen wordt veroorzaakt door algen. Algen groeien op alles dat aan het oppervlak langdurig vochtig is en hebben daarbij slechts een sporenhoeveelheid voeding nodig voor de groei. Deze voeding is veelal aanwezig in de vervuiling op het oppervlak. Algen kunnen daardoor groeien op steenachtige ondergronden en hout, maar ook op gladdere oppervlakken van dakpannen en soms zelfs op metalen, glas en geglazuurde dakpannen. Algen breken niets af en vormen alleen een esthetisch probleem.

De groei van algen wordt bepaald door een complex samenspel van factoren. Daardoor kunnen door fabrikanten van dakpannen (en andere materialen) geen garanties worden afgegeven dat dit verschijnsel niet zal optreden.

Omdat langdurig vocht de primaire voorwaarde is voor bealging bestaat er een samenhang tussen de omgeving, bouwkundige detaillering en materiaalkeuze. De mate waarin het natuurlijke verschijnsel bealging kan optreden is onder andere afhankelijk van:

  • de toplaag afwerking van de keramische dakpan, waarbij een geglazuurde dakpan minder vatbaar is voor algaangroei dan bv. een geëngobeerde pan, en deze op zijn beurt minder vatbaar dan een onbehandelde dakpan;
  • de ligging van een gebouw (bos of bomenrijke omgeving geeft een verhoogde kans op algvorming) en oriëntatie van het dak ten opzichte van zon, windrichting en mate van luchtbeweging over het dak;
  • de mogelijkheid tot droging als gevolg van voldoende ventilatie (luchtstroming) onder de pannen. Zo kunnen dakdoorbrekingen, als dakkapellen, schoorstenen e.d.,  plaatselijk de luchtstroming belemmeren, waardoor hier eerder groenvorming dan op de rest van het dakvlak kan optreden. 

Reiniging
Er zijn gespecialiseerde bedrijven die pannendaken kunnen reinigen. Meestal reinigen deze door middel van water onder 'hoge' druk. Om beschadiging van de pannen door te hoge waterdruk te voorkomen dient dat zeer voorzichtig te gebeuren. Gebruik indien mogelijk een proefvlak. Er dient recht vanaf de bovenzijde te worden gereinigd. Niet te schuin dus omdat dan water via de verbindingen onder de pannen kan worden gespoten, met lekkages als gevolg. Door na reiniging een speciale waterafstotende laag aan te brengen kan het groenwordingsproces aanzienlijk worden vertraagd. 

Meer informatie over bealging:
Bealging steenachtige materialen (TNO) uitgave van SBR-CURNET 

Waar moet ik op letten bij het aanbrengen van PV-panelen op het hellend dak?

Gebouwschil Nederland bundelde alle kennis, ervaring, normen en richtlijnen op dit gebied in een White Paper. Doel is regelmatig optredende problemen te voorkomen en de slagingskans van zonne-energiesystemen op het hellend dak te vergroten.