Vul een zoekwoord in:

Keramische producten ondersteunen natuurinclusief bouwen

18-05-2021

Gebouwen hebben invloed op de natuur. Keramische bouwproducten kunnen de biodiversiteit in de leefomgeving helpen te bevorderen. Denk aan de vogeldakpan, de vleermuissteen of de keramische gevelnestkast. Het maakt natuurinclusief bouwen mogelijk.

 

Half april diende Tweede Kamerlid Faissal Boulakjar (D66) een motie in waarmee de regering wordt opgeroepen te komen tot proeftuinen voor natuurinclusief bouwen (TK 32847 nr 735). Maar wat is dat eigenlijk, natuurinclusief bouwen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) definieert het als bouwen met oog voor de natuurlijke omgeving.

Duurzaamheid gaat namelijk over meer dan energiebesparing. Dat gaat ook over behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals aanpassing van het ontwerp of van een werkwijze of van de toe te passen materialen, kan al veel bereikt worden.

KNB-keramiek zette de mogelijkheden met keramische producten op een rij. Over keramische inbouwkasten voor broedende vogels of vleermuizen, speciale dakpannen voor gierzwaluwen of gebruik van kalkhoudende baksteenmetselmortel voor muurplanten maakte het Infobladen en verzamelde het centraal informatie.

Natuurinclusief bouwen kan dus prima met bouwkeramiek, daar is geen hout of ander biobased bouwmateriaal voor nodig. Dat materiaal kan beter in de natuur zelf blijven.