Vul een zoekwoord in:

De rol van bouwkeramiek in een circulaire economie

09-02-2023

Circle Economy deed onderzoek naar de huidige en toekomstige rol van keramische bouwmaterialen in een circulaire economie. Tijdens de Week van de Circulaire Economie werd het onderzoeksrapport op de Bouwbeurs Utrecht gepresenteerd.

Bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels spelen een fundamentele rol in de gebouwde omgeving vanwege de functionele, esthetische, milieutechnische en cultuurhistorische waarden. De milieuprestatie van deze producten blijkt bijzonder goed en hergebruik is al vaak een feit. Door deze veelzijdigheid en duurzaamheid kan Circle Economy zich een circulaire toekomst zonder keramische bouwproducten bijna niet voorstellen. Meer informatie over de duurzaamheid en circulariteit van bouwkeramiek staat op de website van KNB.  

Om de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair te krijgen moet de bouwkeramische industrie nog wel enkele grote stappen maken. In de video hieronder vertellen de onderzoeker, de voorzitter van KNB en de ondernemer over de te maken stappen: 

Circle Economy denkt daarbij aan verdere innovaties in emissieloze productietechnieken, nieuwe productformules en andere verdienmodellen en samenwerkingsverbanden.

De bouwkeramische industrie zet op dit pad al stappen door de overstap naar duurzame alternatieven voor aardgas in het productieproces, verbreding van het pakket aan losmaakbare producten, het sluiten van materiaalkringlopen en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Ketensamenwerking draagt bij aan de verdere transitie naar een circulaire keramische industrie. Dat kan dan gaan om samenwerking tussen fabrikanten onderling en met kennisinstituten, bouwpartijen en andere toeleveranciers voor de bouw. Maar ook door het verbinden van maatschappelijke opgaven aan sectorale duurzaamheidsdoelstellingen.

Circle Economy adviseert de sector een helderde en samenhangende visie te ontwikkelen op de rol van bouwkeramiek in een circulaire bouweconomie. Bouwstenen daarvoor zijn te vinden in het rapport "De rol van keramiek in de circulaire economie’’.