Vul een zoekwoord in:

Biogas transitie-optie voor bouwkeramische industrie

07-04-2022

Een van de kansrijke energietechnologie├źn tot verduurzaming van de keramische industrie is biogas, zo blijkt uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. KNB gaf CCS Energie Advies opdracht tot een haalbaarheidsonderzoek voor Gelderland. De studie, mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, toont dat biogas in potentie een interessante optie is voor verduurzaming van de keramische industrie.

Nationaal en Europees klimaatbeleid adresseert ook de bouwkeramische industrie. Dat betekent dat al in 2030 grotendeels moet zijn afgestapt van conventioneel aardgasgebruik.

Als gids voor de route naar die nieuwe toekomst stelde de sector eerder een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 op. Deze kent een groot aantal verduurzamingsopties waarvan de toepassing van biogas er een is. Geruggesteund door de provincie Gelderland liet KNB de haalbaarheid daarvan onderzoeken.

Uit de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er in de provincie Gelderland voldoende potentieel is aan biomassa in de vorm van koeienmest, om steenfabrieken voor een aanzienlijk deel (tot circa 30%) van hun energiebehoefte te kunnen voorzien van duurzaam biogas. In het onderzoek werden 3 biogashubs onderzocht, waarvan een specifiek voor het duurzaamheidsprogramma Brick Valley van vier Gelderse steenfabrikanten. Conclusie is dat er in beginsel voldoende, ook economisch potentieel is voor een positief resultaat bij zowel leveranciers als afnemers van biogas.

Het haalbaarheidsonderzoek is er een in een reeks die voortvloeit uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030. Andere zijn gericht op de toepassing van waterstoftechnologie, de mogelijkheden van microwave-supported firing en de ontwikkeling van alternatieve brandertechnologie. Projecten uit de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 zijn mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen van de industrie.