Vul een zoekwoord in:

Vooraankondiging Cluster6 evenement

02-05-2024

In samenwerking van het Ministerie van EZK en RVO organiseert het Nationaal Platform Verduurzaming Industrie (NPVI) op 6 juni het evenement NPVI-Connect! De dag staat in het teken van sterke industrieclusters voor een duurzaam Nederland. Uit Cluster 6, de regionale industrie, zal de bouwkeramische industrie aan het programma bijdragen.

Het evenement in juni a.s. volgt op eerdere initiatieven, zoals eind 2023 het evenement Cluster 6 Connect in Bilthoven, 'Cluster 6 Connect maakt regionale industrie zichtbaar'

NPVI zet zich in voor verduurzaming van de Nederlandse industrie. Samenwerking, versnelling en het aanpakken van complexe uitdagingen staan daarbij centraal. Samen met alle NPVI-partners, waaronder bedrijven (al dan niet geografisch geclusterd), brancheorganisaties, netbeheerders en (lokale) overheden, wordt er gestreefd naar verbondenheid, vertrouwen en veerkracht.

Het NPVI-Connect evenement op 6 juni in Amersfoort wil een unieke gelegenheid bieden om als bedrijven, sectoren en overheden samen te komen, ideeën en kennis uit te wisselen en te werken aan een gezamenlijke toekomst. Deelnemers kunnen uitkijken naar onder andere een gesprek met minister Adriaansens, boeiende sprekers en vooral ook diverse inspirerende thema- en kennissessies over energie-infrastructuur, waterstof, energie- en procesefficiëntie en circulaire grondstoffen.

Meer over het Cluster6 evenement  vindt u hier.